О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 27.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база : : Регуляторна діяльність : : Проекти актів
09.10.2012  Версія для друку


ПРОЕКТ
 
 
 
 
 
Про затвердження Положення
про навчання працівників,
відповідальнихза проведення
фінансового моніторингу суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
 
 
Відповідно до пункту 20 частини другої статті 6, пункту 16 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою встановлення порядку здійснення навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України
НАКАЗУЮ:
1.      Затвердити Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.
2.      Визначити державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» Екзаменаційним центром з проведення екзамену для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України.
3.   Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 липня 2010 року № 113 «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 716/18011.
4.      Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Корженівський Я. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5.      Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
 
Міністр                                                                                                Ю.КОЛОБОВ
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
_______________ 2012 року № _____
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу
 
1.      Це Положення встановлює порядок проходження навчання працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – відповідальні працівники), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) та Міністерство інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури).
2.      Вимоги цього Положення поширюються на таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (крім суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи);
суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи);
операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей).
3.      Відповідальні працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, вказаних у пункті 2 цього Положення, повинні пройти навчання в порядку, встановленому цим Положенням.
Представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг, Мін’юст та Мінінфраструктури, які не вказані у пункті 2 цього Положення, мають право пройти навчання в порядку, встановленому цим Положенням.
4.      Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації (не менше                     72 годин) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму згідно із відповідним обсягом Типової програми підвищення кваліфікації               (далі – Типова програма) протягом трьох місяців з дня призначення на посаду.
5.      Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом періодичного проходження короткострокового навчання (не більше 72 годин) згідно із відповідним обсягом Типової програми не рідше одного разу на три роки.
6.      Підвищення кваліфікації відповідальних працівників з окремих питань фінансового моніторингу може здійснюватись шляхом проходження інших форм навчання (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, «круглі столи» тощо) та самостійного вивчення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
7.      Навчання відповідальних працівників складається з таких етапів:
оволодіння курсом навчання у навчальних закладах відповідно до Типової програми і отримання свідоцтва про навчання;
складання екзамену та отримання кваліфікаційного посвідчення.
8.      Типові програми, згідно з якими здійснюється навчання відповідальних працівників, розробляються та затверджуються відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та погоджуються Держфінмоніторингом.
Типова програма має включати такі розділи:
міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
організація здійснення фінансового моніторингу (нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти);
управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції тощо.
9.      Оволодіти курсом навчання та отримати свідоцтво про навчання відповідальні працівники можуть у:
державному навчальному закладі післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» або його регіональних відділеннях (далі – Навчальний заклад Держфінмоніторингу);
навчальному закладі, який має відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та уклав з Держфінмоніторингом договір про співробітництво з питань навчання (далі – навчальний заклад).
10.      Для укладення договору про співробітництво навчальний заклад подає до Держфінмоніторингу такі документи:
загальний опис (інформацію) про навчальний заклад (назву навчального закладу, місцезнаходження, контактні телефони, форма власності, форми навчання, кількість кафедр та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, матеріально-технічна база навчального закладу тощо);
список викладачів, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи та інформації, яка підтверджує наявність досвіду викладання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно з Типовою програмою;
копію ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.
11.      Скласти екзамен та отримати кваліфікаційне посвідчення відповідальні працівники можуть у Навчальному закладі Держфінмоніторингу, який визначено Екзаменаційним центром з проведення екзамену для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг, Мін’юст та Мінінфраструктури (далі – Екзаменаційний центр).
12.      Для проходження навчання особи подають до навчального закладу або Навчального закладу Держфінмоніторингу такі документи:
заяву щодо навчання;
копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;
копію документа про вищу освіту.
13.      Особи, які оволоділи курсом навчання у навчальних закладах або Навчальному закладі Держфінмоніторингу, отримують свідоцтво про навчання.
14.      Свідоцтво про навчання має містити:
напис «Свідоцтво»;
назву навчального закладу;
прізвище, ім’я та по батькові слухача, який пройшов навчання;
назву відповідної Типової програми, навчання за якою пройдено;
номер та дату видачі свідоцтва;
тривалість навчання у годинах;
запис «Це свідоцтво надає можливість складання екзамену та отримання кваліфікаційного посвідчення»;
підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу або Навчального закладу Держфінмоніторингу.
15.      Для участі в екзамені особи подають до Екзаменаційного центру такі документи:
заяву на участь у екзамені;
копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;
копію документа про вищу освіту;
свідоцтво про навчання.
16.      Особам, які успішно склали екзамен, видається кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу, строк дії якого становить 3 роки з дати його видачі.
17.      Кваліфікаційне посвідчення має містити:
напис «Екзаменаційна комісія»;
назву Екзаменаційного центру;
напис «Кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу»;
прізвище, ім’я та по батькові фахівця;
місцезнаходження екзаменаційної комісії;
номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення;
номер та дату протоколу про результати складання екзамену;
підпис голови екзаменаційної комісії, керівника Екзаменаційного центру та відбиток печатки Екзаменаційного центру.
18.      Екзамен проводить екзаменаційна комісія Екзаменаційного центру шляхом тестування та/або співбесіди.
Тестові завдання для відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу розробляються та затверджуються відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та погоджуються Держфінмоніторингом.
19.      Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом Екзаменаційного центру за погодженням з Держфінмоніторингом.
20.      До складу екзаменаційної комісії входять працівники Держфінмоніторингу, Мін’юсту, Мінінфраструктури (у разі складання екзамену відповідальними працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мін’юст або Мінінфраструктури відповідно) та Екзаменаційного центру. За потреби до складу екзаменаційної комісії можуть входити представники інших державних органів.
21.      Екзаменаційна комісія за результатами екзамену складає протокол, який підписують усі члени комісії. Протокол затверджується керівником Екзаменаційного центру, скріплюється печаткою Екзаменаційного центру та зберігається у Екзаменаційному центрі протягом п’яти років від дати проведення екзамену.
22.      Навчальні заклади та Екзаменаційний центр ведуть реєстри виданих документів про навчання слухачів, які зберігаються у навчальних закладах та Екзаменаційному центрі протягом п’яти років від дати їх видачі.
23.      Особа, яка брала участь у екзамені, має право оскаржити дії екзаменаційної комісії та Екзаменаційного центру, до Держфінмоніторингу протягом десяти днів від дати проведення екзамену або у судовому порядку.
24.      В десятиденний строк після завершення екзамену Екзаменаційний центр подає до Мін’юсту або Мінінфраструктури відповідно інформацію про осіб, яким були видані кваліфікаційні посвідчення.
Зазначена у цьому пункті інформація подається на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Excel і має відображати зміст реєстру кваліфікаційних посвідчень, що ведеться Екзаменаційним центром. Інформація, що подається на паперових носіях, засвідчується підписом керівника Екзаменаційного центру та печаткою.
 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                                                                  М. О. Чмерук
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
 
1.    Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до вимог пункту 5 частини другої статті 14 та пункту 16 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), Держфінмоніторинг України зобов’язаний:
проводити перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
забезпечувати відповідно до закону організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління Спеціально уповноваженого органу.
Відповідно до пункту 20 частини другої статті 6 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.
Наказом Держфінмоніторингу України від 19.07.2010 № 113 затверджено Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (далі – Положення про навчання);
Відповідно до пункту 2.3 розділу II Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2339/5, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за № 860/18155, визначено, що новопризначений відповідальний працівник протягом трьох місяців після призначення повинен пройти навчання у порядку, встановленому Держфінмоніторингом України.
З метою реалізації вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які передбачають необхідний обов’язок рівня знань, навичок та постійне їх вдосконалення і оновлення для осіб, які провадять первинний фінансовий моніторинг у суб’єктах первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу прийнято нормативно-правові акти, які визначають порядок навчання, а саме:
наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2011 № 392 затверджено Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України;
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.01.2012 № 15 затверджено Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 № 562 затверджено Порядок організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів;
рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.09.2003 № 55 затверджено Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
При цьому, у вищезазначених нормативно-правових актах суб’єктів державного фінансового моніторингу, які визначають порядок навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначено, що оволодіти курсом навчання та отримати свідоцтво про навчання відповідальні працівники можуть, зокрема у Державному навчальному закладі післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», віднесеному до сфери управління центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України).
Постановою Національного банку України від 14.05.2003 № 189 (із внесеними змінами) затверджено Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким зобов’язано установи банків розробляти та затверджувати окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, зокрема програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку (далі - Програма навчання). Щорічно відповідно до Програми навчання банк складає плани проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку та забезпечує фіксування результатів отриманих працівниками банку знань. Відповідальним за організацію проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку є відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в банку.
Працівник банку, відповідальний за виконання програм(и) здійснення фінансового моніторингу операцій з цінними паперами, у разі здійснення банком професійної діяльності на ринку цінних паперів проходить навчання та/або підвищення кваліфікації з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Крім того, Міністерство інфраструктури України своїм листом за підписом в.о. Міністра К.О. Єфименко від 08.08.2012 № 8526/23-1/10-12 повідомило Держфінмоніторинг України про недоцільність розробки наказу щодо навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, так як Міністерству інфраструктури України як суб’єкту державного фінансового моніторингу не надано повноважень у частині забезпечення організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.
Враховуючи те, що на сьогодні вимоги Положення про навчання стосуються лише суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, доцільно дію Положення про навчання поширити на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України.
Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011№ 446, Міністерство фінансів України здійснює нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Враховуючи викладене, питання навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України таМіністерство інфраструктури України повинно бути врегульоване наказом Міністерства фінансів України.
Таким чином, з метою вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в частині проходження навчання працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу, розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу» (далі – проект Наказу).
2. Мета і шляхи її досягнення
Основною метою державного регулювання є запровадження єдиного порядку щодо проходження навчання працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України шляхом приведення нормативно-правового акту Держфінмоніторингу України у відповідність до вимог законодавства України.
 
3. Правові аспекти
У даній сфері суспільних відносин діють:
Конституція України;
Указ Президента України від 08.04.2011 № 446 «Про Положення про Міністерство фінансів України»;
Указ Президента України від 13.04.2011 № 466 «Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»;
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про вищу освіту»;
Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2339/5.
Проектом Наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.07.2010    № 113 «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України», що зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.08.2010 за № 716/18011.
Реалізація Наказу не потребує внесення змін до нормативно-правових актів Держфінмоніторингу України, Міністерства юстиції України та Міністерства інфраструктури України.
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Впровадження регуляторного акту не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, так як витрати на навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України несуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу.
На даний час суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки в навчальних закладах на платній основі
 
5. Позиція заінтересованих органів
Проект Наказу має бути узгоджений з Міністерством юстиції України, Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом України.
 
6. Регіональний аспект
Проект Наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
 
7. Запобігання корупції
У проекті Наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
 
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект Наказу буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу України.
 
9. Позиція соціальних партнерів
Проект Наказу не стосується соціально-трудової сфери.
 
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Наказу є регуляторним актом, що сприятиме:
запровадженню єдиного порядку щодо організації та координації роботи з підвищення кваліфікації (навчання) працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України;
можливості працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України, реалізовувати в повній мірі свої права і обов’язки визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу;
приведенню нормативно-правового акту Держфінмоніторингу України у відповідність до вимог законодавства України.
 
11. Прогноз результатів
У разі прийняття Наказу працівники, відповідальні за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг України, Міністерство юстиції України та Міністерство інфраструктури України:
зможуть підвищувати свою кваліфікацію за єдиним порядком, яким будуть встановлені вимоги щодо підвищення кваліфікації (навчання) працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
в повній мірі зможуть реалізовувати свої права і обов’язки визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу.
 
 
Міністр                                                                                                Ю. КОЛОБОВ
 
 

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS