О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.01.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Організація фінансового моніторингу : : Рекомендації міжнародних організацій
16.12.2008  Версія для друку


 Неофіційний переклад

 

 Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму 

Принципи та процедури для брокерів по операціям з нерухомістю 

З М І С Т  

Частина 1: Використання посібника………………………………………............................……..3

Розділ 1: Попередня історія та зміст…..…………………................................………….........3

Розділ 2: Підхід, що ґрунтується на ризиках – Мета, переваги та складності……...7

Розділ 3: FATF та підхід, що ґрунтується на оцінці ризику……………..................……..12

Частина 2: Посібник для державних органів………………………………........................…..18

Розділ 1: Основні принципи розробки підходу, що ґрунтується на оцінці ризику.18

Розділ 2: Впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику……..............….24

Частина 3: Посібник для торговців щодо впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику........................................................................................................31

Розділ 1: Категорії ризику………………………………………….............................................…..31

Розділ 2: Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику……….............…..35

Розділ 3: Внутрішній контроль……………………………………………..................................……38

  

Частина 1: Використання посібника
Мета підходу, що ґрунтується на оцінці ризику

 Розділ 1: Попередня історія та зміст

            1.                  У червні 2007 року FATF ухвалив посібник щодо підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму: принципи та процедури, який включає посібник для державних органів та посібник для фінансових установ. Це стало завершенням активних консультацій між представниками державного та приватного сектору Електронної дорадчої групи (ЕДГ), заснованої FATF.

2.                  На додаток до фінансових установ, Рекомендації FATF розповсюджуються також на низку визначених нефінансових установ та професій. На зустрічі у червні 2007 року Робоча група FATF з питань оцінки та імплементації підтримала пропозицію зібрати представників визначених нефінансових установ та професій, щоб оцінити можливість розробки посібника щодо підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для їх сфер діяльності, використовуючи структуру та стиль, аналогічний тим, що має вже завершений посібник для фінансових установ.

3.                  Зустріч була проведена у вересні 2007 року. На ній були присутні організації, що представляють адвокатів, нотаріусів, бухгалтерів, працівників трастів та компаній, що надають послуги, казино, брокерів по операціям з нерухомістю та торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. Приватний сектор виразив свою зацікавленість у внеску до посібника щодо впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, у його сфери діяльності. Посібник для визначених нефінансових установ та професій дотримуватиметься принципів розробленого FATF підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, та висвітлить фактори ризику, притаманні саме для визначених нефінансових установ та професій, а також запропонує стратегії пом’якшення, що сприятимуть певним видам діяльності цих визначених фінансових установ та професій. FATF заснувала нову Електронну дорадчу групу з метою покращення роботи.

4.                  У грудні 2007 року група представників приватного сектору знову зустрілася, і до неї приєдналася низка представників державного сектору. Також були створені окремі робочі групи, що складалися з представників державного та приватного сектору, призначено Голів груп приватного сектору.

5.                  ЕДГ продовжувала свою роботу, доки посібник для брокерів по операціям з нерухомістю не був представлений Робочій групі з оцінки та імплементації. Після проведення додаткових міжнародних консультацій між приватним та державним секторами FATF ухвалила цей посібник у червні 2008 року на Пленарному засіданні. Посібник для кожної визначеної нефінансової установи та професії опубліковується окремо. 

Мета посібника 

6.                  Мета посібника полягає в:

·                     Підтримці  створення єдиного розуміння того, що передбачає підхід, що ґрунтується на оцінці ризику.

·                     Розробці ефективних принципів, які використовуються при застосуванні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику.

·                     Визначенні кращої практики щодо розробки та запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. 

7.                  Однак, слід зазначити, що застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, не є обовязковим. Належним чином застосований підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не обов’язково зменшує навантаження, але результатом його застосування повинно стати більш ефективне використання ресурсів. Для деяких країн більш прийнятним є застосування підходу, що ґрунтується на правилах. Країни повинні самостійно прийняти рішення щодо того, чи потрібно їм застосовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, а саме на ризиках відмивання коштів та фінансування тероризму, обсягу та суті діяльності визначених нефінансових установ і професій та іншій інформації. Питання розрахунку часу також є важливим для країн, які застосовують заходи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до визначених нефінансових установ та професій, якщо невідомо, чи ці установи мають достатньо досвіду для впровадження та застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. 

Цільова аудиторія, статус та зміст посібника 

8.                  Цей посібник звертає увагу та стосується брокерів з питань торгівлі нерухомістю, коли вони діють як покупці та продавці. Ролі та відповідні ризики різноманітних сфер визначених нефінансових установ та професій часто розділені. Однак, у деяких ділових сферах існують взаємозв’язки між різними сферами визначених нефінансових установ та професій, та між визначеними нефінансовими установами та професіями та фінансовими установами. Наприклад, в операціях з нерухомістю часто беруть участь кредитори фінансових установ, а також адвокати або нотаріуси, та брокери з питань торгівлі нерухомістю.

9.                  Визначені нефінансові установи та професії надають коло послуг та провадять види діяльності, які значно різняться, наприклад, за методами доставки, та за глибиною та тривалістю взаємин з клієнтами. Цей посібник написаний для забезпечення різноманітних практик брокерів з питань торгівлі нерухомістю у різних країнах, та різні рівні та форми нагляду та моніторингу, що можуть застосовуватись до них. Кожна країна та її національні органи мають бути спрямовані на встановлення партнерських відносин з брокерами з питань торгівлі нерухомістю та іншими сферами визначених нефінансових установ та професій, які отримають взаємну вигоду від протидії відмиванню коштів ат фінансуванню тероризму.

10.              Початкова цільова аудиторія цього посібника  - це брокери з питань торгівлі нерухомістю при здійсненні ними діяльності, яка підпадає під Рекомендації FATF. Інші сфери визначених нефінансових установ та професій, такі як адвокати та нотаріуси, можуть також брати участь у операціях з нерухомістю. Окремі посібники будуть видані для цих сфер, які їм слід буде застосовувати. Однак, усі, хто бере участь у операціях з нерухомістю, також можуть бажати дотримуватись цього посібника щодо нерухомості, оскільки він є спеціалізованим за послугами брокерів з питань нерухомості.

11.              Рекомендація 12 визначає, що вимоги щодо належної перевірки клієнта, зберігання даних та моніторингу операцій, визначених у Рекомендації 5, 6 та 8 – 11, які застосовуються до визначених не фінансових установ та професій за певних обставин.

12.              Рекомендація 16 вимагає, щоб Рекомендації FATF 13 – 15 щодо звітування про підозрілі операції (див. параграфи 131 – 134) і внутрішній контроль протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також Рекомендація 21 щодо заходів, які повинні бути прийняті країнами, які не дотримуються або не повністю дотримуються Рекомендацій FATF, застосовувались до визначених не фінансових установ та професій певних кваліфікацій. Особливо Рекомендація 16 застосовується до брокерів з питань торгівлі нерухомістю у випадках, визначених Рекомендацією 13.

13.              Більш ширша цільова аудиторія для цього посібника включає країни, визначені компетентні органи та саморегулівні організації, які розглядають питання застосування заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму до брокерів. Країни повинні визначити найбільш відповідний режим боротьби, створений з метою виявлення індивідуальних ризиків країни та з врахуванням особливостей  діяльності брокерів в цій країні. Цей режим повинен враховувати різницю між визначеними нефінансовими установами та професіями, а також різницю між ними і фінансовими установами. Однак, цей посібник не повинен переважати над контролем національних органів. 

Огляд особливостей діяльності торговців 

14.              Наступний загальний огляд різних видів діяльності брокерів повинен допомогти при застосуванні підходу. Також повинні бути враховані особливості діяльності, якою займаються брокери в межах країни.

15.                Світова діяльність з проведення операцій з нерухомістю суттєво різниться. Ринки житлової, комерційної та сільськогосподарської нерухомості різняться за діловою практикою, місцевими правилами, культурними звичками, а також обсягом та розмірами ринку. Брокери більше не обмежені місцевими ринками. Глобальний ринок, що розвивається, залучає суттєві міжнародні інвестиції за допомогою технологічного розвитку, що включає й міжнародні засоби зв’язку, наприклад, електронну пошту.

16.               У деяких країнах визначення поняття «клієнт» не співпадає з тим, що використовується у даному посібнику. Клієнтом є споживач, тобто фізична особа, компанія або організація що бере участь в операції з нерухомістю, за яку брокер з питань торгівлі нерухомістю несе договірну відповідальність та/або відповідальний як повірена особа.

17.              Також важливо відмітити, що, окрім брокера з питань торгівлі нерухомістю, інші професійні діячі та організації часто займаються діяльністю, пов’язаною з операціями з нерухомістю, такими як девелопери в сфері нерухомості, будівельники, фінансові установи, менеджери в сфері власності та внутрішні корпоративні посадовці з питань нерухомості. Брокери з питань торгівлі нерухомістю є професійними діячами або організаціями у сфері нерухомості, які шляхом представлення інтересів покупця та/або продавця вчиняють дії щодо покупки та/або продажу нерухомості в межах окремої операції з нерухомістю та/або професійної операційної діяльності, таким чином полегшуючи передачу нерухомості.

18.              Доки роль брокерів варіюється між країнами, до основних функцій можуть відноситись:

·                     Традиційне виключне (або невиключне) представлення інтересів продавця.

·                     Традиційне виключне (або невиключне) представлення інтересів покупця.

·                     Представлення інтересів обох сторін, покупця та продавця, в одній операції.

·                     Кількість брокерів, що представляють інтереси продавців та покупців.

·                     Національні та транснаціональні звернення.

·                     Поєднання функцій або взаємодія з іншими професійними діячами, наприклад, нотаріусами, адвокатами, кредиторами, оцінщиками.

·                     Аукціони. 

19.              На деяких ринках брокери з питань торгівлі нерухомістю можуть брати на себе додаткові функції, які стосуються операцій, такі як оцінка займу під заставу нерухомості, оцінка/складання оціночної документації та передача власності. Ризик пов'язаний з цими функціями має враховувати посилання на певні правила, що застосовуються, та/або посібник.

Розділ 2: Підхід, що ґрунтується на ризиках – Мета, переваги та складності 

Мета підходу, що ґрунтується на ризиках 

20.               Рекомендації FATF місять положення, які дозволяють країнам до певної міри прийняти підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Положення також уповноважують країни дозволяти визначеним нефінансовим установам та професіям використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, при виконанні зобов’язань щодо боротьби з відмиванням коштів та/або фінансуванням тероризму.

21.              При прийнятті підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, заходи, спрямовані на запобігання чи пом’якшення відмивання коштів і фінансування тероризму, повинні бути вжиті у співрозмірності з виявленими ризиками. Це сприятиме ефективному використанню ресурсів. Принцип полягає у тому, щоб розподіляти ресурси  залежно від пріоритетів, тобто більшу увагу потрібно звернути на більші ризики. Альтернативні підходи передбачають, що ресурси розподіляються порівну, або вони спрямовуються на досягнення конкретної мети, але вони ґрунтуються швидше на факторах, аніж на ризиках. Це невідворотно приводить до підходу, за якого увага більше приділяється відповідності регуляторним вимогам, ніж раціональності та ефективності протидії відмиванню коштів або фінансуванню тероризму.

22.              Низка визначених нефінансових установ та професій, зокрема брокерів з питань торгівлі нерухомістю,  підпадають під регуляторні та професійні вимоги, які доповнюють заходи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Якщо можливо, брокерам з питань торгівлі нерухомістю рекомендується розробити таку політику та процедури з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які б не суперечили іншим регуляторним та професійним вимогам. Режим боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що ґрунтується на оцінці ризику, повинен забезпечувати доступ чесних клієнтів до послуг брокерів з питань торгівлі нерухомістю, і, водночас, створити перешкоди для осіб, які незаконно користуються такими послугами.

23.              Аналіз ризику повинен здійснюватися з метою визначення найбільших ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Країни повинні визначити найбільші недоліки та усунути їх. Брокери з питань торгівлі нерухомістю потребують такої допомоги для визначення клієнтів та контрагентів, товарів та послуг, включаючи канали доставки,  а також географічного місця розташування з підвищеним ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму. Ця оцінка не є статичною. Вона змінюється залежно від того, як розвиваються обставини та загрози.

24.              Стратегії управління та пом’якшення виявлених ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, як правило, спрямовані на запобігання незаконної діяльності шляхом поєднання механізмів припинення (наприклад, заходи належної перевірки клієнта), виявлення (наприклад, моніторинг та звітування про підозрілі операції), а також зберігання даних для полегшення здійснення розслідування.

25.              Відповідні процедури повинні бути розроблені, ґрунтуючись на оцінці ризику. Ділянки з підвищеним ризиком підпадають під посилені процедури, які включають посилену перевірку клієнтів та контрагентів, а також посилений моніторинг операцій. З цього випливає, що у випадках низького ризику можуть застосовуватися спрощені або зменшені процедури нагляду та контролю.

26.              Немає загально прийнятих методологій, які розкривають суть та обсяг підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Однак, ефективний підхід повинен передбачати ідентифікацію та категоризацію ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму та встановлення відповідного контролю над виявленими ризиками.

27.              Ефективний підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, дозволить брокерам з питань торгівлі нерухомістю здійснювати законну діяльність та оцінку клієнтів та контрагентів. Застосування обґрунтованого та чітко сформульованого підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, підтвердить оцінювання, здійснене щодо управління потенційними ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму. Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не повинен бути створений з метою заборони брокерам вести законну діяльність та знаходити інноваційні шляхи для урізноманітнення своєї діяльності.

28.              Незважаючи на потужність та ефективність заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, злочинці прикладатимуть зусилля для здійснення таємного переказу незаконно одержаних коштів і, час від часу, матимуть  успіх. Вони, як правило, спрямовуються на визначені нефінансові установи та професії, якщо інші канали є важкодоступними. З цієї причини, ці установи та професійні діячі, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, можуть бути більш або менш вразливими залежно від ефективності заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що застосовуються у цій сфері. Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, дозволяє визначеним нефінансовим установам та професіям, включаючи брокерів, більш ефективно адаптувати нові методи боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму.

29.              Належним чином розроблений та ефективно впроваджений підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, забезпечить відповідний та ефективний контроль над управлінням виявлених ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму. Однак, потрібно визнати, що будь – які належним чином застосовувані заходи контролю, включаючи заходи, впроваджені як результат розробленого та ефективно впровадженого підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, не зможуть ідентифікувати та виявити всі випадки відмивання коштів та фінансування тероризму. Таким чином, компетентні органи, саморегулівні організації, правоохоронні та судові органи повинні враховувати та приділяти належну увагу підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. У випадках, коли неможливо імплементувати належним або неналежним чином розроблений підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, регуляторні органи, саморегулівні організації, правоохоронні та судові органи повинні вжити всі необхідні заходи. 

Потенційна користь та потенційні складності застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

Користь 

30.              Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму, може принести значну користь для всіх сторін, включаючи громадськість. При ефективному застосуванні цей підхід сприятиме більш ефективному використанню ресурсів та зменшенню тягаря на клієнтів та контрагентів. Зосередження уваги на ризиках та загрозах дозволить одержати позитивні результати.

31.              Для брокерів з питань торгівлі нерухомістю підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, дозволяє з гнучкістю підходити до зобов’язань щодо протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму, використовуючи особисті навички. Це вимагає від брокерів розглядати підхід більш об’єктивно та широко з точки зору своєї діяльності, клієнтів та контрагентів.

32.              Зусилля, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, також повинні бути гнучкими, щоб змінюватися залежно від появи нових ризиків. Таким чином, брокери з питань торгівлі нерухомістю повинні враховувати результати своєї оцінки, свої знання та досвід при розробці підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для своїх організаційних, структурних та підприємницьких видів діяльності. 

Складності   

33.               Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не обов’язково є легким рішенням, адже при впровадженні необхідних заходів потрібно долати певні перешкоди. Деякі складності можуть бути пов’язані з використанням підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Інші можуть виникнути у зв’язку з труднощами при здійснені переходу до системи, що ґрунтується на оцінці ризику. Низка перешкод може постати при намаганні запровадити більш ефективну систему. Проблема запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, по відношенню до  фінансування тероризму більш детально розглядається в параграфах 45 – 49.

34.              Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, створює виклики для установ як приватного, так і державного сектору. Такий підхід вимагає ресурсів та досвіду збору і тлумачення інформації про ризики як на інституційному, так і на національному рівнях з метою розробки відповідних процедур і систем та підготовки персоналу. При впровадженні процедур та систем необхідним є проведення обєктивної та обґрунтованої оцінки. Проведення цієї оцінки сприятиме урізноманітненню систем, які впроваджуються на практиці, що, в свою чергу, позитивно вплине на кількість інновацій та покращить рівень дотримання законодавства. Однак, можуть виникнути певні непорозуміння, пов’язані з невиправданими сподіваннями, труднощами у застосуванні єдиних регуляторних вимог, відсутність розуміння інформації, що вимагається, з боку клієнтів та контрагентів.

35.               Запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, вимагає від брокерів чіткого розуміння ризиків та здатності проводити об’єктивну оцінку. Також це вимагає постійного збагачення досвіду, наприклад, через навчання, запрошення експертів, які б надали професійні поради та навчили, як діяти на практиці. Корисним є обмін інформацією між відповідними органами та саморегулівними організаціями. Надання інформації щодо кращої практики також є дуже цінним. Намагання запровадити підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, без достатнього досвіду може привести до невірної оцінки. Брокери з питань торгівлі нерухомістю можуть переоцінити ризик, що приведе до надлишкового використання ресурсів, або вони можуть недооцінити ризик і не усунути при цьому недоліки системи.

36.              Брокери з питань торгівлі нерухомістю можуть прийти до висновку, що деякі працівники відчувають певні незручності при проведенні оцінки ризиків. Це може призвести до занадто виваженої процедури прийняття рішень або вимагати занадто багато часу для обґрунтування прийнятого рішення. Всі ці проблеми можуть виникнути на різних рівнях управління ризиками. Однак, у випадках, де підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, не виявляє або недооцінює наявні ризики, може бути залучено недостатньо ресурсів з метою дотримання законодавства, що призводить до значних його порушень.

37.               Відповідні компетентні органи та саморегулівні організації повинні зосереджувати особливу увагу на тому чи брокери з питань торгівлі нерухомістю приймають ефективні рішення щодо управління ризиками. Також потрібно проводити вибіркове тестування та переглядати індивідуальні рішення, що є способом перевірки ефективності брокерів з питань нерухомості щодо управління ризиками. Відповідні компетентні органи та саморегулівні організації повинні визнати, що, незважаючи на належні процедури та структури управління ризиками, які постійно вдосконалюються, а також на застосування відповідної політики та процедур, все ж можуть прийматися рішення, які є невірними з точки зору одержаної додаткової інформації, яка на час прийняття рішення була відсутня.

38.              При запровадженні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, брокери повинні мати можливість здійснювати об’єктивну оцінку кожної ситуації. Це означає, що двоє брокерів з питань торгівлі нерухомістю або  дві установи, що діють в одному секторі, не повинні застосовувати однакову детальну практику. Така потенційна різноманітність практики  вимагає від визначених компетентних органів та саморегулівних організації прикладати більші зусилля щодо створення та розповсюдження посібників про кращу практику, хоча це може створювати труднощі для працівників, які здійснюють моніторинг дотримання законодавства. Існування посібників про кращу практику, проведення навчальних та практичних курсів, а також надання інших наявних інформаційних матеріалів допоможе визначеним компетентним органам чи саморегулівним організаціям з’ясувати, чи провів брокер з питань торгівлі нерухомістю об’єктивну оцінку ризиків.

39.               Рекомендація 25 вимагає забезпечувати зворотній зв'язок з фінансовим сектором та визначеними нефінансовими установами та професіями. Такий зв'язок допомагає установам та підприємствам більш чітко оцінити ризики відмивання коштів та фінансування тероризму і вдосконалити свої програми управління ризиками. Це підвищує ймовірність виявлення підозрілої діяльності та покращує якість звітів про підозрілі операції. Зважаючи на те, що це є вагомим вкладом в будь-яку оцінку ризиків країни чи сектору, швидкість та зміст такого зв’язку безпосередньо вплине на ефективність впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. 

Потенційна користь та потенційні складності можна підсумувати наступним чином: 

Потенційна користь:

·          краще управління ризиками;

·          ефективне використання та спрямування ресурсів;

·          зосередження уваги на реальних та виявлених загрозах;

·          гнучкість з метою адаптації програм до ризиків, які постійно змінюються. 

Потенційні виклики: 

·          одержання інформації, необхідної для проведення обєктивної оцінки ризиків;

·          витрати, повязані з короткотерміновими переказами;

·          зростаюча потреба у працівниках, здатних проводити обєктивну оцінку ризиків;

·          надання відповідних регуляторних відповідей з метою урізноманітнення  практики.

Розділ 3: FATF та підхід, що ґрунтується на оцінці ризику 

40.              Різні ступені відмивання коштів та фінансування тероризму для деяких видів визначених нефінансових установ та професій, включаючи брокерів, або для деяких видів клієнтів та контрагентів, або для деяких видів операцій, є питанням, яке лежить в основі Рекомендацій FATF. Згідно з Рекомендаціями, щодо визначених нефінансових установ та професій існують Рекомендації, в яких питання ступеню ризику повинно враховуватися (підвищений ступінь ризику) або може враховуватися (низький ступінь ризику).

41.              Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, або обмежено міститься в деяких Рекомендаціях (та Методології), або тісно повязаний з цими Рекомендаціями. Наприклад, для визначених нефінансових установ та професійних діячів, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, про ризик йдеться в трьох аспектах: а) належна перевірка клієнта (Р. 5, 6 та 9);    б) внутрішня система контролю установи (Р.15); нагляд/моніторинг за нефінансовими установами та професіями,  включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю (Р.24). 

Належна перевірка клієнтів та контрагентів (Р. 5,6, 8 та 9) 

42.  Поняття ризику вживається в наступних значеннях:

а) підвищений ступінь ризику – згідно з Рекомендацією 5 країна повинна вимагати від визначених нефінансових установ та професій, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, здійснювати посилену перевірку клієнтів та контрагентів, а також ділових відносин та операцій. Рекомендація 6 (політичні діячі) є прикладом застосування такого принципу та вважається випадком підвищеного ризику, що вимагає посилених заходів обачливості.

б) низький ступінь ризику – країна може дозволити визначеним нефінансовим установам та професіям, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, враховувати низький ступінь ризику при визначення обсягу заходів належної обачливості (див. критерії Методології 5.9). Брокери можуть зменшити або спростити (але не відмовитися повністю) необхідні заходи.

в) ризик від впровадження інновацій – згідно з Рекомендацією 8 країна повинна вимагати від визначених нефінансових установ та професій, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, звертати особливу увагу на ризики, що виникають у зв’язку з розвитком технологій, які можуть сприяти збереженню анонімності.

г) механізм оцінки ризиків – стандарти FATF спрямовані на створення відповідного механізму, за допомогою якого визначені компетентні органи чи саморегулівні організації оцінюватимуть або переглядатимуть процедури, які застосовуються брокерами з питань торгівлі нерухомістю з метою визначення обсягу ризику та управління ним, а також переглядатимуть прийняті ними рішення. Це стосується всіх сфер, де застосовується підхід, що ґрунтується на оцінці ризику. Крім того, якщо відповідні компетентні органи чи саморегулівні організації видали посібник про кращу практику застосування процедур, що ґрунтуються на оцінці ризику, бажано, щоб вони забезпечували виконання своїх рекомендацій. Рекомендації враховують також те, що ризик є необхідним компонентом механізму оцінки  ризику (Р. 5 та 9). 

Внутрішня система контролю (Р.15) 

43.              Згідно з Рекомендацією 15 розвиток «відповідної» внутрішньої політики та систем навчання і перевірки повинні включати особливий постійний аналіз потенційних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з клієнтами та контрагентами, товарами та послугами, географічним розміщенням тощо. Пояснювальна записка до Рекомендації 15 уточнює, що  країна може дозволити визначеним нефінансовим установам та професіям, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, враховувати ризики відмивання коштів та фінансування тероризму і розмір установи при визначенні виду та обсягу необхідних заходів. 

Регулювання та нагляд, здійснювані визначеними компетентними органами чи саморегулівними організаціями (Р.24) 

44.              Країни повинні переконатися, що брокери з питань торгівлі нерухомістю підпадають під ефективну систему моніторингу та забезпечення дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При визначенні, чи система моніторингу та забезпечення дотримання вимог є належною, потрібно враховувати ризики відмивання коштів і фінансування тероризму в кожній установі, наприклад, якщо доведено низький ризик, можна спростити заходи моніторингу. 

Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до фінансування тероризму 

45.              Існує одночасно схожість та відмінність у застосуванні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до фінансування тероризму та відмивання коштів. Вони обидва вимагають здійснення процесу виявлення та оцінки ризику. Однак, особливості фінансування тероризму ускладнюють процес його виявлення, а впровадження стратегії пом’якшення заходів може бути поставлене під сумнів, зважаючи на низьку вартість операцій, пов’язану з фінансуванням тероризму, чи на той факт, що кошти походять як з законних, так і незаконних джерел.

46.              Кошти, які використовуються для фінансування тероризму, можуть бути одержані злочинним або законним шляхом, і джерела фінансування можуть різнитися залежно від виду терористичної організації. Якщо кошти одержані злочинним шляхом, тоді використовуються традиційні механізми моніторингу, що застосовуються для виявлення відмивання коштів, хоча діяльність, яка викликає підозру, може бути не виявлена або не пов’язана з фінансуванням тероризму. Також потрібно зазначити, що операції, пов’язані з фінансуванням тероризму, можуть здійснюватися на дуже малі суми, які при застосуванні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів, можуть вважатися операціями, які мають малий ризик. Якщо кошти одержані законним шляхом, тоді ще важче визначити, чи використовуються вони для фінансування тероризму. Крім того, дії терористів ззовні можуть здаватися законними, наприклад, купівля товарів та послуг для виконання подальших завдань, але при цьому приховується мета використання цих матеріалів та послуг. Таким чином, зважаючи на те, що кошти, спрямовані на фінансування тероризму, можуть бути одержані як злочинним шляхом, так і законним, операції, пов’язані з фінансуванням тероризму, можуть не мати тих самих ознак, що і відмивання коштів. Однак, у всіх випадках  брокерам з питань торгівлі нерухомістю не потрібно визначати вид злочинної діяльності чи мету терористів. Їх завдання полягає у виявленні та звітуванні про підозрілу діяльність. ПФР та правоохоронні органи надалі вивчать справу більш ґрунтовно і з’ясують, чи пов’язана вона з фінансуванням тероризму.

47.              Здатність брокерів з питань торгівлі нерухомістю виявляти та ідентифіковувати операції, які, можливо, пов’язані з фінансуванням тероризму, без посібника про типології фінансування тероризму або без відповідної фінансової інформації, яка надається компетентними органами, є набагато більш сумнівною, ніж у випадку потенційного відмивання коштів та інших видів злочинної діяльності. Навички виявлення, спеціалізовані посібники та типології повинні ґрунтуватися на спостереженні, зосередженому передусім на операції з країнами та іншими географічними територіями, в яких перебувають терористи, або на інших лімітованих типологіях (багато з них пропонують ту саму техніку, що і при відмиванні коштів).

48.              У будь-якій країні деякі особи, організації або інші країни можуть стати об’єктом санкцій, спрямованих проти фінансування тероризму. З метою усунення ризику окремі країни формують перелік осіб, організацій та країн, до яких застосовуються санкції, і встановлюють для брокерів з питань торгівлі нерухомістю обов’язок дотримуватися їх. Вважається, що брокери вчиняють злочин, якщо вони ведуть справи з особою, організацією, країною або її агентом зі списку всупереч прийнятим санкціям.

49.              З цієї причини цей посібник не повністю висвітлює особливості застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до фінансування тероризму. Бажано застосовувати цей підхід, коли це практично обґрунтовано, але необхідними є подальші консультації з основними власниками акцій з метою визначення різноманітних ознак використання методів та технік, спрямованих на фінансування тероризму, що в майбутньому може бути враховано при розробці стратегії оцінки ризику фінансування тероризму і заходів, спрямованих на їх усунення. Визначені нефінансові установи та професії, включаючи брокерів з питань нерухомості, таким чином, матимуть базу, на якій можна  надалі вдосконалювати та впроваджувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику фінансування тероризму. 

Обмеження застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

50.              Існують обставини, за яких застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, не здійснюється або є обмеженим. Існують також обставини, за яких підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не застосовується на початкових стадіях процесу, але може застосовуватися на наступних етапах. Обмеження до застосування цього підходу, як правило, є результатом законодавчих та регуляторних вимог, які зобовязують до певних дій.

51.              Вимоги заморозити активи певних осіб чи установ в країнах, де такі вимоги існують, є незалежними від будь-якої оцінки ризику. Такі вимоги є абсолютними і не підпадають під дію процесу оцінки ризику. В той час, як підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, може сприяти ідентифікації підозрілих операцій, звітування про підозрілі операції, які були виявлені, не ґрунтується на оцінці ризику. Див. параграфи 131 до 134.

52.              Існує декілька компонентів заходів належної обачливості щодо клієнтів та контрагентів – ідентифікація та перевірка особи клієнтів та контрагентів і їх бенефіціарів, одержання інформації про мету та характер ділових відносин, здійснення поточних заходів належної перевірки. З цих компонентів ідентифікація та перевірка особи клієнтів та контрагентів є вимогами, які повинні виконуватися незалежно від  підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Однак, на додаток до всіх компонентів заходів належної обачливості підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, дозволить визначити обсяг та кількість необхідної інформації, а також механізми дотримання цих мінімальних стандартів. Якщо було прийнято рішення, то обовязок зберігати дані та документи, одержані з метою проведення перевірки, а також дані щодо операцій, не залежить від рівня ризиків.

53.              Країни можуть дозволити брокерам з питань торгівлі нерухомістю застосовувати зменшені або спрощені заходи за умови, що ризик відмивання кошів та фінансування тероризму є низьким. Однак, ці зменшені або спрощені заходи не обовязково застосовуються до всіх аспектів перевірки клієнтів та контрагентів. Більш того, якщо ці виключення підпадають під певні умови, потрібно перевірити наявність цих умов, а якщо виключення залежить від певної порогової суми, потрібно вжити заходів, спрямованих на запобігання штучного роздрібнення операцій, яке здійснюється з метою уникнення порогової суми. Щоб об’єктивно оцінити ступінь ризику, може знадобитися додаткова інформація, окрім даних про особу клієнта або контрагента, наприклад адреса клієнта або контрагента. Це буде повторний процес: попередньої інформації про клієнта або контрагента достатньо для визначення подальших кроків, а в багатьох випадках моніторинг клієнта або контрагента надасть додаткову інформацію.

54.              Деякі форми моніторингу є необхідними для виявлення незвичних або підозрілих операцій. Навіть якщо клієнт або контрагент становить низький ступінь ризику, моніторинг є необхідним для перевірки того, чи операції все ще мають низький рівень ризику, і якщо ні, то розпочинається процес відповідного перегляду рейтингу ризиків, які становить клієнт. Але ризики, які становить клієнт або контрагент, можуть стати очевидними, коли ділові відносини з клієнтом або контрагентом вже почалися. Це робить відповідний та обєктивний моніторинг клієнта або контрагента суттєвим компонентом належним чином розробленого підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Однак, в цьому контексті потрібно розуміти, що моніторинг всіх операцій, рахунків та клієнтів  і контрагентів не може здійснюватися однаково. Крім того, якщо існує очевидна підозра у відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму, це може розглядатись як випадок з високим ризиком, а тому необхідно вжити заходи належної обачливості, незважаючи ні на які виключення та пороги. 

Відмінності між моніторингом, що ґрунтується на оцінці ризику, та політикою і процесами, що ґрунтуються на оцінці ризику 

55.              Політика і процеси, що ґрунтуються на оцінці ризику, потрібно відрізняти від моніторингу, що здійснюється компетентними органами чи саморегулівними організаціями. В рамках практики здійснення моніторингу існує думка, що ресурси повинні спрямовуватися, беручи до уваги ризики, які становить окрема фірма чи установа. Методологія, прийнята визначеними компетентними органами чи саморегулівними організаціями з метою визначення обсягу ресурсів, необхідних для здійснення моніторингу, повинна включати мету ведення бізнесу, рівень ризику, систему внутрішнього контролю, а також повинна здійснювати порівняння між відповідними фірмами чи установами. Методологія, що використовується для визначення обсягу ресурсів, повинна постійно оновлюватися і вдосконалюватися з метою відображення характеру, важливості та обсягу ризиків, під які підпадають фірми чи установи. Таким чином, відповідні компетентні органи чи саморегулівні організації повинні зосереджувати особливу увагу передусім на фірми чи установи, залучені до діяльності, яка становить підвищений ризик відмивання коштів або фінансування тероризму.

56.              Однак, потрібно зазначити, що фактори ризику, які враховуються для встановлення пріоритетів роботи визначених компетентних органів чи саморегулівних організацій, будуть залежати не лише від внутрішніх ризиків, пов’язаних з діяльністю фірм чи установ, але і від якості та ефективності систем управління ризиками, впроваджених для усунення ризиків.

57.              Зважаючи на той факт, що визначені компетентні органи чи саморегулівні організації вже повинні були оцінити системи контролю та управління ризиками, впроваджені, брокерами-юридичними особами, доцільним є використання цих оцінок, принаймні, при здійсненні оцінки ризиків відмивання коштів або фінансування тероризму окремими фірмами чи установами.  

Підсумки: підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному рівні: головні елементи успіху 

·                     Брокери з питань торгівлі нерухомістю, визначені компетентні органи чи саморегулівні організації повинні мати доступ до надійної та дієвої інформації про наявні загрози та ризики.

·                     Потрібно зосереджувати особливу увагу на взаємодії між законодавчими, правоохоронними, регуляторними органами та представниками приватного сектору.

·                     Державні органи повинні публічно визнати, що підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не зможе усунути всі елементи ризику.

·                     Державні органи відповідальні за створення середовища, в якому брокери з питань торгівлі нерухомістю не боятимуться регуляторних санкцій, за умови, що вони діяли належним чином та впровадили відповідні системи контролю.

·                     Працівники регуляторних органів чи саморегулівних організацій повинні бути добре підготовлені з підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, при його застосуванні визначеними  компетентними органами, саморегулівними організаціями та брокерами з питань торгівлі нерухомістю.

Частина 2: Посібник для державних органів
Розділ 1: Основні принципи розробки підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

58.              Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму допоможе визначеним компетентним органам, саморегулівним організаціям та брокерам з питань торгівлі нерухомості використовувати свої ресурси більш ефективно. Цей розділ визначає п’ять основних принципів, які повинна враховувати країна при розробці підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Вони також можуть бути враховані при розробці проекту кращої практики.

59.              Пять принципів, визначених у цьому документі, спрямовані на надання допомоги країнам в покращенні їх режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони не є обовязковими і повинні вживатися, враховуючи особливості країни. 

Принцип перший: розуміння та реагування на загрози і недоліки: національна оцінка ризику 

60.              Успішне впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залежить від об’єктивного розуміння ризиків, з якими стикається країна. Якщо країна на національному рівні намагається запровадити підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, потрібно враховувати, що цьому б сприяла наявність чіткого розуміння ризиків, з якими стикається країна. Це розуміння з’являється після здійснення національної оцінки ризиків.

61.              Національна оцінка ризиків повинна бути пристосована до особливостей кожної країни. Через низку різноманітних причин, включаючи структуру визначених компетентних органів чи саморегулівних організацій і особливості визначених нефінансових установ та професійних діячів, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, оцінка кожної країни щодо ризиків буде унікальною, як і рішення щодо способів впровадження національної оцінки на практиці. Національна оцінка не повинна бути єдиним офіційним процесом чи документом. Бажаним результатом  буде той факт, що рішення про розподіл повноважень та ресурсів на національному рівні ґрунтувалися на всебічному та актуальному розумінні ризиків. Визначені компетентні органи чи саморегулівні організації, у співпраці з приватним сектором, повинні розглянути кращі способи досягнення цієї мети, водночас враховуючи будь-який ризик надходження інформації щодо недоліків у фінансовій чи нефінансовій системі до злочинців, залучених у відмивання коштів, фінансування тероризму та іншу злочинну діяльність.  

Принцип другий: законодавча/регуляторна система, яка підтримує застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

62.               Країни повинні перевірити, чи їх законодавча або регуляторна система сприяє застосуванню підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. За потреби встановлюється обовязок інформувати про результати проведення національної системи оцінки.

63.               Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, не означає відсутності чіткого визначення того, що вимагається від визначених нефінансових установ та професій, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю. Однак, брокери повинні мати достатньо гнучкості при впровадженні політики та процесів, які відповідають особливостям власній оцінці ризиків. На практиці, впроваджені стандарти можуть бути адаптовані чи змінені за допомогою додаткових заходів, спрямованих на усунення ризиків окремої установи. Той факт, що політика та процедури, залежно від ступеню ризику, можуть бути гнучко застосовані до різних товарів, послуг, клієнтів, контрагентів та територій, не означає, що ця політика та процедура не повинні бути чітко визначені.

64.               Основні мінімальні вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму можуть співіснувати з підходом, що ґрунтується на оцінці ризику. Насправді, обґрунтовані мінімальні стандарти, обсяг яких подвоюється з метою їх посилення при наявності підвищеного ризику, повинні бути в основі вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Однак, ці стандарти повинні бути спрямовані швидше на конкретні результати (боротьба через затримання, виявлення та звітування про відмивання коштів та фінансування тероризму), аніж на чисто формальне застосування законодавчих та регуляторних вимог до кожного клієнта чи контрагента. 

Принцип третій: розробка системи моніторингу з метою підтримки застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

65.               Якщо визначені компетентні органи чи саморегулівні організації  були відповідальними за здійснення нагляду за заходами боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, країни повинні перевірити, чи цим державним органам  або саморегулівним організаціям було надано достатньо повноважень для впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, в процес здійснення моніторингу. До перешкод, які можуть виникнути, відноситься недостатнє приділення уваги детальним та директивним вимогам, що містяться  в правилах відповідних компетентних органах чи саморегулівних організаціях. Ці вимоги, в свою чергу, можуть зазначатися в законах, за якими компетентний орган чи саморегулівна організація здійснює свої функції.

66.              За потреби визначені компетентні органи чи саморегулівні організації повинні  впровадити підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, в процес здійснення моніторингу за вжитими заходами боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Це повинно ґрунтуватися на повному та всебічному розумінні видів діяльності, яку здійснюють брокери з питань торгівлі нерухомістю, та ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму, під які вони підпадають. Визначеним компетентним органам чи саморегулівним організаціям рекомендується визначити пріоритети щодо використання ресурсів, ґрунтуючись на загальній оцінці видів діяльності, які становлять найбільше ризиків. 

67.               Визначені компетентні органи та саморегулівні організації, які мають повноваження, не пов’язані з протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, повинні розглядати ці ризики паралельно з іншими оцінками ризиків, які здійснюються ними завдяки наявності ширших повноважень.

68.               Такі оцінки ризиків допоможуть визначеним компетентним органам чи саморегулівним організаціям вирішити, куди саме направляти ресурси у своїй програмі моніторингу з тим, щоб використовувати мінімальну кількість ресурсів для досягнення найбільш можливих результатів. Оцінка ризиків може також визначити, що компетентний орган чи саморегулівна організація не має достатніх ресурсів для усунення ризиків. За таких обставин компетентний орган чи саморегулівна організація можуть потребувати додаткових ресурсів, чи повинні пристосувати інші стратегії до управління та зменшення будь-яких неприйнятних ризиків.

69.               Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до моніторингу вимагає, щоб працівники визначених компетентних органів чи саморегулівних організацій були здатними приймати рішення, що ґрунтуються на принципах, способом, який застосовують також працівники підприємств, що здійснюють торгівлю нерухомістю. Ці рішення включають застосування відповідних заходів протидії з відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Таким чином, визначений компетентний орган чи саморегулівна організація повинні знайти кращі способи підготовки персоналу стосовно застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до моніторингу. Працівники повинні бути добре ознайомлені з основними принципами підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, можливими способами його застосування та результатами його успішного застосування. 

Принцип четвертий: визначення головних учасників та забезпечення дотримання міжнародних стандартів 

70.               Країни повинні визначити головні заінтересовані сторони при застосуванні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Способи визначення відрізнятимуться в кожній країні. Особливо виважено потрібно приймати рішення щодо знаходження способів ефективного розподілу обов’язків та  здійснення обміну інформацією. Наприклад, може бути прийняте рішення стосовно того, який орган чи органи  можуть забезпечити брокерам допомогу у впровадженні підходу, що ґрунтується на оцінці ризику до протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

71.               Перелік потенційних сторін може включати:

·                     Уряд, а також законодавчі і судові органи влади.

·                     Правоохоронні органи, які включають поліцію, митну службу та інші органи.

·                     Підрозділи фінансової розвідки, служби безпеки та інші аналогічні органи.

·                     Національні податкові служби.

·                     Визначені компетентні органи чи саморегулівні організації.

·                     Приватний сектор, який може включати фірми брокерів з питань торгівлі нерухомістю, національні  і міжнародні органи та асоціації з питань торгівлі тощо.

·                     Державний сектор, який вживає заходи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що були розроблені з метою захисту законослухняних громадян. Однак, ці заходи також можуть створювати перешкоди для клієнтів брокерів.

·                     Інші сторони, що роблять вклад в концептуальну базу, яка підтримує підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, наприклад, науковці та засоби масової інформації.

72.               Зрозуміло, що уряд зможе здійснювати вплив на деяких з цих заінтересованих сторін більш ефективно, ніж на інші. Однак, незважаючи на його здатність впливати, уряд повинен з’ясувати, як можна спонукати всі заінтересовані сторони підтримувати кроки, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

73.               Наступним елементом є роль уряду в отриманні визнання відповідності підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, визначеними компетентними органами  чи саморегулівними організаціями. Цьому можуть сприяти чіткі та послідовні заяви відповідних органів з наступних питань:

·                     Можливість брокерів з питань торгівлі нерухомістю проявляти гнучкість під час впровадження своїх внутрішніх систем та заходів контролю, враховуючи при цьому низький та високий ступені ризику, за умови, що такі системи та заходи є обґрунтованими. Однак, існують мінімальні законодавчі та регуляторні вимоги і елементи, які повинні застосовуватися незалежно від ступеню ризику, наприклад, звітування про підозрілі операції і мінімальні заходи належної обачливості щодо клієнтів та контрагентів.

·                     Визнання того, що здатність брокерів з питань торгівлі нерухомістю виявляти і припиняти відмивання коштів та фінансування тероризму інколи може бути обмежена і що інформація про фактори ризику не завжди є повною чи наявною. Таким чином, повинна реалізовуватися політика та здійснюватись моніторинг того, що може досягти брокер з питань торгівлі нерухомістю із використання систем контролю, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Брокер може добросовісно вживати всі необхідні заходи протидії відмиванню коштів та письмово обґрунтовувати свої рішення, але все ж стати об’єктом злочинного посягання.

·                     Визнання того, що не всі ситуації з високим рівнем ризику є ідентичними, а тому не завжди вимагають застосування однакових заходів посиленої обачливості. 

Принцип пятий: обмін інформацією між державним та приватним сектором 

74.               Ефективний обмін інформацією між державним та приватним сектором складає невід’ємну частину національної стратегії боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. У багатьох випадках це дозволить представникам приватного сектору надавати визначеним компетентним органам чи саморегулівним організаціям інформацію, одержану в результаті обміну інформацією з урядом.

75.               Державні органи, правоохоронні органи, визначені компетентні органи та інші установи мають першочерговий доступ до інформації, яка може допомогти брокерам з питань нерухомості знайти неофіційні рішення, що приймалися під час застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, до протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Таким чином, за допомогою цієї інформації брокери зможуть вірно визначити характер діяльності клієнта. Бажано, щоб державні та приватні установи співпрацювали з метою визначення інформації, яка є цінною для здійснення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і розроблювали способи здійснення ефективного та вчасного обміну інформацією.

76.               Щоб бути ефективним, інформаційний обмін між державним та приватним сектором повинен супроводжуватися відповідним обміном між власне державними органами. ПФР, визначені компетентні та правоохоронні органи повинні здійснювати  інформаційний обмін та реагувати на одержані результати і виявлені недоліки з метою надання послідовної і змістовної інформації приватному сектору. Всі сторони повинні з’ясувати, які заходи контролю є необхідними для відповідного захисту таємної інформації, якою володіють державні органи, від занадто широкого розповсюдження.

77.               Відповідні сторони повинні підтримувати діалог з метою визначення того, яка інформація виявилися корисною у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Наприклад, види інформації, якою з користю можуть обмінюватися державний та приватний сектор, включають:

·                     Оцінку ризиків країни.

·                     Типології чи оцінку способів злочинного використання злочинцями, залученими до відмивання коштів і фінансування тероризму, визначених нефінансових установ та професій, особливо брокерів з питань торгівлі нерухомістю.

·                     Реакцію на звіти про підозрілу діяльність та інші відповідні звіти.

·                     Цільову нетаємну інформацію. За деяких обставин і за умови дотримання заходів контролю, національної законодавчої і регуляторної системи державним органам дозволяється здійснювати з брокерами обмін цільовою таємною інформацією.

·                     Країни, особи та організації, чиї активи або операції були заморожені.

·                     Виявлення підозрілих операцій із великими сумами готівки.

78.               Обираючи інформацію, яка може бути з користю передана, державні органи повинні звернути увагу брокерів з питань торгівлі нерухомістю на те, що інформація, одержана від державних органів, повинна доповнювати, але не замінювати власну оцінку брокерів. Наприклад, країни можуть вирішити не створювати чітко визначені, затверджені керівництвом країни списки клієнтів та контрагентів з низьким ступенем ризику. Натомість, державні органи можуть віддавати перевагу обміну інформації, що зробить вклад у процес прийняття рішення брокерами разом з іншою відповідною інформацією, доступною брокерам.

Розділ 2: Впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику

 Оцінка ризику як національний пріоритет 

79.               Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, повинен будуватися на розумних засадах: спочатку потрібно переконатися, що ризики усвідомлюються як негативне явище. Цей підхід як такий повинен ґрунтуватися на оцінці загроз. Це правило повинно виконуватися завжди при застосуванні підходу, незалежно від того, хто його застосовує  – країни чи окремі установи. Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, повинен доповнюватися спробами підвищити рівень усвідомлення ризиків, з якими стикається країна. Це можна назвати національною оцінкою ризиків.

80.               Національна оцінка ризиків  є, по суті, описом основної інформації, спрямованої на надання допомоги визначеним компетентним органам, саморегулівним організаціям, правоохоронним органам, ПФР, фінансовим установам та визначеним нефінансовим установам і професіям (включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю) в забезпеченні того, що рішення щодо розподілу обов’язків та ресурсів на національному рівні ґрунтуються на практичному, всебічному та сучасному розумінні ризиків.

81.               Національна оцінка ризиків повинна бути адаптована до особливостей кожної країни, як в процесі її виконання, так і в підбитті підсумків. Фактори, які можуть вплинути на ступінь ризику відмивання коштів і фінансування тероризму в країні, включають:

·                     Політичну ситуацію.

·                     Правову ситуацію.

·                     Економічну структуру країни.

·                     Культурні фактори та тип громадянського суспільства.

·                     Джерела та місце концентрації злочинної діяльності.

·                     Обсяг та склад ринку нерухомості.

·                     Структура власності юридичних осіб, які здійснюють торгівлю нерухомістю.

·                     Спільні заходи регулювання щодо брокерів з питань торгівлі нерухомістю

·                     Особливості платіжних систем та ступінь розповсюдженості готівкових операцій

·                     Спроможність державних органів визначати особливості платіжних систем та ступінь розповсюдженості готівкових операцій та їх спроможність діяти за наявності такої фінансової інформації

·                     Географічне розповсюдження операцій та клієнтів брокерів з питань торгівлі нерухомістю.

·                     Типи товарів та послуг, які пропонують брокери з питань торгівлі нерухомістю.

·                     Типи клієнтів, яким надаються послуги брокерами з питань торгівлі нерухомістю.

·                     Типи предикатних злочинів.

·                     Сума незаконних коштів, одержаних в межах країни.

·                     Сума незаконних коштів, одержаних за кордоном та відмитих в країні.

·                     Основні канали та методи, що використовуються з метою відмивання коштів чи фінансування тероризму.

·                     Сектори ураження законної економіки.

·                     Тіньові/неофіційні сектори економіки.

82.               Країни повинні шукати шляхи підвищення рівня національного усвідомлення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Відповідні питання можуть включати: Який орган чи органи будуть відповідальні за здійснення національної оцінки ризиків? Наскільки офіційною повинна бути ця оцінка? Чи повинна точка зору визначених компетентних органів або саморегулівних організацій бути опублікована? Це питання, які повинні розглянути визначені компетентні органи чи саморегулівні організації.

83.               Бажано, щоб рішення про розподіл обов’язків і ресурсів на національному рівні ґрунтувалися на всебічному та актуальному усвідомленні ризиків. Для  того, щоб досягти бажаного результату, визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні переконатися, що вони знаходять та забезпечують брокерів інформацією, необхідною для підвищення рівня усвідомлення  та розробки і впровадження заходів, спрямованих на усунення ризиків.

84.               Розробка та впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, передбачає формування оцінки. Важливо, щоб ця оцінка ґрунтувалася на достатній інформації. Таким чином, щоб бути ефективним, підхід повинен ґрунтуватися на відповідній інформації, а, за потреби, включати і таємну фінансову інформацію. Також повинні бути зроблені кроки для забезпечення того, щоб оцінка ризику ґрунтувалася на новій та чіткій інформації. Уряди у співпраці з правоохоронними органами, ПФР, визначеними компетентними органами, саморегулівними організаціями та брокерами з питань торгівлі нерухомістю повинні використовувати свої знання та досвід для розробки такого підходу, який би відповідав особливостям країни. Ця оцінка не повинна бути статичною, а, навпаки, з часом змінюватися, залежно від нових обставин та загроз. Таким чином, країни повинні сприяти спрощенню обміну інформацією між різними установами та органами, щоб усунути будь-які інституційні перешкоди для здійснення інформаційного обміну.

85.                Незалежно від форми, національна оцінка ризиків разом із заходами, спрямованими на усунення цих ризиків, може надати інформацію щодо  того, як застосовуються ресурси у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, враховуючи  при цьому інші відповідні політичні цілі країни. Оцінка допомагає зясувати, як ефективно ці ресурси розподіляються між різними державними органами та саморегулівними організаціями та як ефективно ці органи використовують свої ресурси.

86.               Крім сприяння визначеним компетентним органам та саморегулівним організаціям у вирішенні питання щодо ефективного розподілу ресурсів, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, національна оцінка ризиків може допомогти особам, які приймають рішення, обрати найкращу стратегію впровадження наглядового/регуляторного режиму для усунення виявлених ризиків. Занадто потужні заходи боротьби з ризиками можуть бути руйнівними і мати негативні наслідки через створення необґрунтованих перешкод для промисловості, що, в свою чергу, може привести до розвитку тіньової економіки. І, навпаки, менш агресивні заходи можуть бути недостатніми для захисту суспільства від ризиків, що створюють злочинці та терористи. Обєктивне розуміння ризиків на національному рівні може допомогти уникнути таких загроз. 

Ефективна система моніторингу та забезпечення виконання вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – основні принципи 

87.               24Рекомендація FATF вимагає, щоб брокери з питань торгівлі нерухомістю підпадали під ефективну систему моніторингу і забезпечували виконання вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При розробці цієї системи потрібно приділяти увагу ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму у певному секторі. Повинен бути створений визначений компетентний орган (саморегулівна організація), відповідальний за здійснення моніторингу та забезпечення виконання своїх функцій, включаючи повноваження щодо здійснення нагляду та застосування санкцій.  

Визначення допустимого рівня ризику 

88.               Рівень ризику відмивання коштів/фінансування тероризму залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. Наприклад, рівень ризику може підвищитись через такі внутрішні фактори ризику, як неправильний розподіл ресурсів, невідповідні заходи контролю та недостатнє управління ризиками. Рівень ризику може також зрости через такі зовнішні фактори, як дії третіх сторін та/або політичні і громадські події.

89.               Як було описано у частині першій, вся діяльність включає елемент ризику. Визначені компетентні органи та саморегулівні організації не повинні забороняти брокерам з питань торгівлі нерухомістю вести бізнес з клієнтами та контрагентами з високим рівнем ризику за умови, що вони застосовують  відповідні політику, системи та процедури управління виявленими ризиками. Однак, це не виключає необхідності встановлювати основні мінімальні вимоги. Наприклад, Рекомендація 5 (вона стосується брокерів разом з Рекомендацією 12) зазначає, що у випадку, «коли [брокер з питань торгівлі нерухомістю] не здатний дотримуватися вимог щодо належної обачливості, він не може відкрити рахунок, розпочати ділові відносини чи здійснити операцію; або повинен припинити ділові відносини; та повинен подати звіт про підозрілі операції клієнта». Отже, потрібно досягнути рівноваги між двома крайнощами – відмовою обслуговувати клієнтів і контрагентів та веденням бізнесу з клієнтами з неприйнятно високим рівнем ризику, який неможливо усунути.

90.               Визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні вимагати від брокерів  впровадження політики, програм, процедур та систем пом’якшення ризиків, але водночас розуміти, що навіть при застосуванні цих систем не кожна підозріла операція буде обов’яково виявлена. Вони також повинні забезпечувати ефективне застосування цих програм, процедур та систем з метою запобігання використання брокерів в якості каналів відмивання злочинних коштів та забезпечувати збереження ними даних і надання звітів, які стануть в нагоді національним органам у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ефективна політка та процедури знизять рівень ризику, але навряд чи усунуть його повністю. Оцінка ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму вимагає проникливості і не є точною наукою. Моніторинг спрямований на виявлення незвичайних чи підозрілих операцій з поміж величезної кількості законних операцій. Крім того, визначення того, що є незвичайним, не може бути чітким, адже поняття «звичайна операція» залежить від типу діяльності клієнта чи контрагента. Саме тому визначення чіткого профілю клієнта чи контрагента є важливим елементом управління системою, що ґрунтується на оцінці ризику. Більш того, процедури та системи дуже часто створюються на основі попередніх типологій. Але злочинці швидко вдосконалюють свої методи, зменшуючи при цьому корисність таких типологій.

91.               Окрім того, не всі ситуації з високим рівнем ризику є ідентичними, а тому не завжди вимагають однакового обсягу застосування заходів належної обачливості. Як результат, визначені компетентні органи/ саморегулівні організації очікують, що брокери з питань торгівлі нерухомістю виявлятимуть різні типи випадків з високим рівнем ризику та будуть застосовувати до них відповідні заходи пом’якшення. Більш детальна інформація щодо виявлення різних типів ризику зазначена у частині третій, «Посібник для брокерів». 

Здійснення відповідних заходів нагляду/моніторингу для підтримки підходу, що ґрунтується на оцінці ризику 

92.              Визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні виявляти недоліки за допомогою програми здійснення виїзних та невиїзних перевірок, а також за допомогою аналізу внутрішньої та іншої наявної інформації.

93.               Під час здійснення перевірок визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні переглянути оцінку ризиків брокера з питань нерухомості, його політику, процедури та системи контролю з метою визначення загального профілю діяльності брокера щодо ризиків, а також відповідність його заходів пом’якшення ризиків.  За потреби, оцінка, проведена іншими або для інших брокерів, може бути корисним джерелом інформації. Оцінка компетентного органу/саморегулівної організації  щодо здатності та прагнення керівництва вживати необхідні корективні заходи є також визначальним фактором. Визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні вживати відповідні заходи для забезпечення належного та вчасного усунення слабких місць, беручи до уваги те, що виявлені недоліки можуть призвести до негативних наслідків. Таким чином, системні порушення та неналежні заходи контролю приведуть до встановлення більш суворого режиму нагляду і моніторингу.

94.               Однак, може статися, що не виявлення певної операції з високим рівнем ризику чи операцій певного клієнта з високим рівнем ризику приведе до негативних наслідків, особливо, якщо суми операцій є значними, або якщо типологія відмивання коштів та фінансування тероризму є добре відомою, або якщо схема залишалася довгий час невикритою. Такий випадок може свідчити про накопичення практики поганого управління ризиками чи про систематичні порушення щодо виявлення високих ризиків, здійснення моніторингу, підготовки персоналу та проведення внутрішнього контролю. Таким чином, такі порушення обґрунтовують застосування заходів, спрямованих на забезпечення виконання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

95.               Визначені компетентні органи та саморегулівні організації можуть і повинні використовувати свої знання ризиків, пов’язаних з товарами, послугами, клієнтами, контрагентами та територіями, для вивчення оцінки ризиків брокера, враховуючи при цьому, що вони можуть володіти інформацією, яка була недоступною для брокера, а тому він не здатний був взяти до уваги цю інформацію в процесі розробки та впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Визначені компетентні органи і саморегулівні організації (та інші заінтересовані сторони) використовують ці знання для випуску посібника, який допомагатиме брокерам в процесі управління ризиками. Якщо брокерам дозволяється самостійно визначати обсяг заходів належної обачливості, беручи до уваги рівень ризиків, вони повинні дотримуватися вимог посібника, виданого визначеними компетентними органами та саморегулівними організаціями[1]. Посібник, розроблений для брокерів, вважається найбільш ефективним. Оцінка за допомогою  підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, допоможе, наприклад, виявити випадки, коли брокери використовують занадто вузькі категорії ризику, які не охоплюють всі існуючі ризики, або застосовують критерії, які виявляють велику кількість ділових відносин з високим рівнем ризику, але при цьому не застосовують відповідні додаткові заходи належної обачливості.

96.               У контексті підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, першочергова увага визначених компетентних органів та саморегулівних організацій повинна зосереджуватися на визначення того, чи програми брокера щодо виконання вимог по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму і щодо управління ризиками виконують мінімальні регуляторні вимоги та чи належно і ефективно вони зменшують рівень ризиків. Мета моніторингу полягає не в забороні здійснювати діяльність з високим рівнем ризику, а в перевірці того, що установи ефективно впровадили відповідну стратегію зменшення рівня ризику.

97.               Згідно з Рекомендацією 24 визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні мати відповідні повноваження для здійснення своїх функцій, включаючи повноваження застосовувати санкції за недотримання  статутних та регуляторних вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Штрафи та/або покарання застосовуються не у всіх регуляторних заходах, спрямованих на корегування і усунення недоліків боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Однак, визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні мати повноваження і прагнення застосовувати штрафи та/або покарання у випадках, де існують суттєві недоліки. Також такі дії можуть приймати форму програми  корегування під час здійснення нормального процесу моніторингу.

98.               Розглянувши вищезазначені фактори, стає зрозуміло, що обєктивний моніторинг ґрунтується на двох основних аспектах: 

а) Регуляторна прозорість 

99.               При здійсненні відповідних дій регуляторна прозорість є надзвичайно важливим аспектом. Визначені компетентні органи та саморегулівні організації усвідомлюють, що брокери з питань торгівлі нерухомістю, прагнучи до свободи при здійсненні власної оцінки ризиків, все ж потребують управління щодо виконання регуляторних обов’язків. Отже, визначені компетентні органи та саморегулівні організації, відповідальні за здійснення моніторингу, повинні бути чіткими при встановленні вимог та повинні обрати відповідні механізми повідомлення про свої вимоги. Наприклад, вони можуть встановити основні вимоги, що ґрунтуються передусім на досягненні бажаних результатів, а не на детальній процедурі.

100.           Незалежно від того, яка процедура застосовується, принцип керування необхідний для усвідомлення брокерами своїх правових зобовязань та регуляторних очікувань. У випадку відсутності  прозорості, є ризик, що дії моніторингу можуть виявитися непропорційними та непередбачуваними, що може підірвати навіть найефективніше застосування брокерами підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. 

б) підготовка персоналу визначених компетентних органів, саморегулівних організацій та правоохоронних органів 

101.            У контексті підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, не можливо точно визначити, що брокер з питань торгівлі нерухомістю повинен робити у всіх випадках, щоб виконувати свої регуляторні зобов’язання. Але особлива увага повинна бути приділена питанню, як найкраще забезпечити послідовне впровадження передбачуваних та пропорційних моніторингових дій. Ефективність підготовки щодо здійснення моніторингу, таким чином, буде важливим фактором успішного впровадження пропорційних моніторингових дій.

102.           Підготовка повинна бути спрямована на надання можливості працівникам визначених компетентних органів/саморегулівних організацій формувати об’єктивну порівняльну оцінку систем та заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. При здійсненні оцінки важливо, щоб визначені компетентні органи та саморегулівні організації були здатними формувати оцінку щодо систем управління у світлі ризиків, з якими стикаються брокери з питань торгівлі нерухомістю, та наявної практики ведення бізнесу. Визначені компетентні органи та саморегулівні організації також можуть проводити порівняльну оцінку з метою зіставлення сильних і слабких сторін різних фірм та установ.

103.           Підготовка повинна передбачати надання інструкцій працівникам визначених компетентних органів та саморегулівних організацій щодо здійснення перевірки, чи вище керівництво впровадило систему управління ризиками, та щодо визначення, чи застосовуються необхідні процедури контролю. Навчання також повинно включати застосовування певних посібників. Визначені компетентні органи та саморегулівні організації повинні переконатися, що існує достатньо ресурсів для забезпечення ефективного впровадження системи управління ризиками.

104.           Для виконання цих завдань підготовка повинна надавати працівникам визначених компетентних органів та саморегулівних організацій можливість адекватно оцінювати:

·          Якість внутрішніх процедур, включаючи регулярні навчальні програми для працівників, внутрішній аудит, дотримання законодавства та здійснення функцій з управління ризиками.

·          Чи система управління ризиками відповідає профілю ризику брокера з питань торгівлі і чи вона періодично змінюється разом зі зміною профілю ризику.

·          Участь вищого керівництва у перевірці того, чи ефективно вони здійснюють управління ризиками та чи вжили вони всіх необхідних заходів контролю.

Частина 3: посібник для торговців щодо впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику
Розділ 1: Категорії ризику 

105.          Щоб запровадити об’єктивний підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, брокери з питань торгівлі нерухомістю повинні визначити критерії оцінки потенційних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Ці ризики різнитимуться залежно від діяльності, яку здійснюють брокери. Ідентифікація ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму (тою мірою, якою можна виявити ризик фінансування тероризму) допоможе брокерам з питань торгівлі нерухомістю визначити і вжити необхідних заходів, спрямованих на пом’якшення цих ризиків.

106.           Рівень ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму можна визначити, використовуючи різні категорії. Застосування категорій ризику формує стратегію управління потенційними ризиками, надаючи брокерам можливість здійснювати нагляд та контроль за клієнтами. Найбільш поширені категорії ризику – це: країна або територія, клієнт та товари/послуги. Увага, приділена цим категоріям ризику (окремо чи в сукупності) при здійсненні загальної оцінки ризику відмивання коштів може різнитися залежно від брокера та обставин. Таким чином, брокери з питань торгівлі нерухомістю повинні самостійно визначити, на які категорії ризику потрібно звертати більше уваги. Параметри, встановлені законом чи постановою можуть обмежити свободу брокера.

107.           Хоча не існує узгодженого переліку категорій ризику для брокерів, все ж наведені нижче приклади є найбільш поширеними категоріями ризику. Також не існує єдиної методології застосування цих категорій ризику. Однак, застосування цих категорій ризику має за мету допомогти у визначенні ефективної стратегії управління потенційними ризиками. 

Ризик, який становить країна/територія 

108.          До потенційних елементів, які сприяють ризику належать:

·                     Місце знаходження власності покупця. Перед різними країни постають різні за рівнем та видами ризики стосовно транскордонних, непрямих операцій, наприклад, деякі країни мають вищий або нижчий рівні злочинності та/або регулювання.

·                     Місце знаходження покупця та продавця.

109.          Не існує загальноприйнятого критерію, сформованого визначеними компетентними органами, саморегулівними організаціями або брокерами, який визначає, чи становить певна країна або територія високий ризик. Така категорія ризику, як країна, у поєднанні  з іншими факторами ризику надає корисну інформацію щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. До факторів, які можуть підтвердити думку, що країна становить високі ризики відмивання коштів, належать наступні:

·                     Країни, до яких застосовано санкції, ембарго або подібні заходи з боку, наприклад, ООН. Крім того, за деяких обставин країни, до яких застосовано санкції або подібні заходи з боку таких організацій, як ООН, але які не можуть бути загально визнані, можуть вважати брокера з питань торгівлі нерухомістю надійним, оскільки така країна не входить до складу організації, яка застосувала санкції, або через природу застосованих заходів.

·                     Країни, в яких, за даними з надійних джерел[2], є недоліки в законах з протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму, положеннях та інших заходах.

·                     Країни, які, за даними з надійних джерел, здійснюють фінансування та підтримку терористичної діяльності, та на території яких діють терористичні організації.

·                     Країни, в яких, за даними з надійних джерел, рівень корупції або інших видів злочинності є високим.

·                     Країни, в яких реєстрація нерухомого майна не є обов’язковою. 

Ризик, який становить клієнт 

110.          Поведінка та мотивація клієнтів може бути джерелом ризику відмивання коштів або фінансування тероризму. Однак, у брокерів також можуть виникнути занепокоєння або підозри щодо інших учасників операції, про яку має бути надано звіт до відділу, відповідального за проведення фінансового моніторингу (часто мова йде про відповідальну особу, залежно від застосовуваних законів та внутрішніх процедур). Зменшення ризику, який становить клієнт, в основному досягається застосуванням заходів належної обачливості, включаючи ідентифікацію клієнта.

111.          Основними категоріями ризику, який становить клієнт, є:

·                     Значна та непояснена географічна відстань між брокером та місцем розташування клієнта.

·                     Клієнти, в яких структура, організаційно – правова форма або відносини не дають змоги встановити реального власника або особу, яка має контрольний інтерес.

·                     Активне використання готівки.

·                     Благодійні фонди та інші неприбуткові організації, які не підлягають моніторингу та нагляду.

·                     Залучення посередників, які не підпадають під дію відповідних законів з протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму, та які не підлягають відповідному нагляду.

·                     Політичні діячі. 

Ризик, який становить операція 

112.          Ця категорія ризику пов’язана з факторами, що відносяться до власності, фінансуванням операції та учасниками операції.

·                     Швидкість операції (операції, що є надто терміновими без розумного пояснення, можуть становити підвищений ризик).

·                     Вид об’єктів власності (житлова або комерційна, вільні землі, інвестиції, об’єкти власності з високим попитом, об’єкти власності з кількох складових, які передаються в оренду).

·                     Послідовні операції, особливо з одним і тим же об’єктом власності за короткий період часу з безпідставними змінами його вартості.

·                     Перетворення об’єктів власності на менші об’єкти.

·                     Залучення невідомих раніше учасників на пізніх стадіях операції, наприклад, за домовленостями між покупцями.

·                     Використання третіх сторін – посередників з метою приховання справжнього набувача прав власності.

·                     Недооцінені або переоцінені операції.

·                     Продаж об’єктів власності безпосередньо перед ув’язненням або банкрутством.

·                     Вартість об’єкта власності не відповідає діяльності клієнта.

113.          Фінансовий ризик пов'язаний з факторами, які відносяться до фінансування та/або джерел фінансування операції. До потенційних елементів, що сприяють виникненню фінансових ризиків, відносять:

·                     Розміщення джерел коштів клієнта та/або контрагента.

·                     Незвичайні джерела, наприклад, кошти, отримані від невідомих осіб або від незвичних організацій.

·                     Покупка за велику суму готівкою.

·                     Депозити, що вносяться готівкою або грошові перекази з незвичних джерел або країн, які визнані ризикованими країною/географічною зоною.

·                     Використання заплутаних позик або інших незрозумілих фінансових засобів, замість позик у регульованих фінансових установ.

·                     Безпідставні зміни у фінансових розрахунках.

114.          Мають враховуватись фінансова практика, що різниться між країнами, та культурні відмінності. Якщо на деяких ринках великі (або всі готівкові) операції можуть сприйматись як такі, що мають підвищений ризик, то на інших ринках такі операції будуть звичайними, зокрема якщо грошовий обіг сильно коливається або відсутній розвинений іпотечний ринок.

115.          Брокери, які залучені на будь-якій стадії отримання,  передачі або повернення позики, іпотеки або іншого фінансового інструменту, мають враховувати особливі ризики, які виникають, та звертатись до посібника для осіб, які надають фінансові послуги. Брокери з питань торгівлі нерухомістю, які здійснюють контроль за викупним фондом також повинні впевнитись, що їхні політики та процедури відповідають додатковим ризикам, що постають перед ними.

116.          В деяких національних системах встановлені вимоги або стала практика, що інші професії, особливо адвокати, нотаріуси та фінансові установи, залучені до операцій, мають використовувати заходи належної обачності відповідно до Рекомендацій FATF. Таке залучення більш ніж одного професійного діяча сприяє застосуванню заходів належної обачності та знижує ризик. 

Змінні, які впливають на рівень ризику 

117.          Існує низка змінних, що може вплинути на категорії ризику, залежно від зовнішніх обставин:

·                     Залучення інших учасників, наприклад, фінансових установ, адвокатів, нотаріусів, та чи застосовуються до них вимоги щодо протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму.

·                     Як клієнт був представлений брокеру.

·                     Спосіб спілкування між клієнтом та брокером, наприклад, електронна пошта або особисто.

·                     Чи є клієнт політичною особою.

·                     Чи існує реальний власник, відмінний від особи безпосереднього клієнта.

·                     Товар/послуга, використана клієнтом або покупцем.

·                     Особа, з якою брокер з питань нерухомості підтримує відносини, наприклад, юридичні особи або домовленості з нечіткою структурою можуть становити більш високий ризик порівняно з фізичними особами. 

Контроль випадків з високим рівнем ризику 

118.          Брокери з питань торгівлі нерухомістю повинні впровадити відповідні заходи контролю, щоб пом’якшити ризики відмивання коштів тими клієнтами, які становлять підвищений ризик згідно з оцінкою ризиків брокера. Відповідні заходи контролю можуть включати:

·                     Підвищення поінформованості брокера з питань торгівлі нерухомістю щодо клієнтів та операцій з високим рівнем ризику.

·                     Вдосконалення заходів належної обачливості чи  програми «Знай свого клієнта та контрагента».

·                     Впровадження процесу надання згоди на встановлення ділових відносин.

·                     Посилення моніторингу операцій.

·                     Посилення заходів контролю та збільшення частоти перегляду ділових відносин.

·                     Такі ж заходи та заходи контролю часто орієнтуються більш ніж на один виявлений критерій, але не обов’язково вимагати, щоб брокери з питань торгівлі нерухомістю встановлювали особливі заходи контролю, спрямовані на кожен або всі критерії. 

Розділ 2: Застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику

           119.          Брокери з питань торгівлі нерухомістю мають враховувати наступні фактори при проведенні оцінки ризиків своєї діяльності:

·                     Масштаби діяльності, наприклад, фінансове значення операцій, що проводяться.

·                     Об’єкти діяльності, транскордонні та/або внутрішні, житлові та/або комерційні.

·                     В якій спосіб отримуються інструкції, наприклад, через ЗМІ, або через звернення.

120.          Політики та процедури зниження ризику мають бути розроблені та запроваджені в наступних сферах. Ефективність таких політик та процедур має підлягати перегляду. 

Заходи належної обачливості щодо клієнта 

121.          Заходи належної обачливості/«Знай свого клієнта» призначені для того, щоб брокер з питань торгівлі нерухомістю міг переконатись у вірності ідентифікації клієнта. За звичайних умов діяльності клієнта брокер з питань торгівлі нерухомістю також може дізнатись додаткову інформацію, яка може допомогти у протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму, наприклад, причина продажу/купівлі[3], та/або джерело фінансування.

122.          Процедури брокерів з питань торгівлі нерухомістю мають містити:

·                     Ідентифікація та перевірка дійсності інформації про клієнта.[4]

·                     Ідентифікація дійсного власника та застосування відповідних заходів, що ґрунтуються на оцінці ризику, до перевірки дійсності інформації про будь-якого дійсного власника. Застосовані заходи можуть бути різними, залежно від ризику.

·                     Отримання відповідної додаткової інформації для розуміння ситуації та діяльності клієнта, включаючи очікувані природу та розміри операцій.

123.          Неможливість перевірки дійсності інформації про дійсного власника брокером з питань торгівлі нерухомістю, як результат браку інформації від заходів належної обачності, може бути підставою для надання брокером звіту про операцію як про таку, що викликає підозру, до відповідних органів.

124.          Документи щодо ідентифікації мають бути надійними, встановленого зразка, що визначений відповідною країною (наприклад, паспорт, посвідчення водія). Обсяг перевірки має враховувати рівень ризику, що становить клієнт, та метою є розуміння загальної власності та контролюючої клієнта структури. Такі перевірки мають здійснюватись із використанням підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Це має забезпечити, щоб вимоги не ставали занадто обтяжуючими, але чим більш ризикована ситуація, тим детальніша перевірка має проводитись. Публічні джерела інформації можуть допомогти при перевірці дійсного власника.

125.          Враховуючи заходи належної обачності, брокери мають пам’ятати, що покупці та продавці рідко становлять відмінні рівні ризику, оскільки обидві сторони беруть участь в операції, або отримуючи фінанси за власність, якою вони вже володіли, або надаючи кошти для купівлі. 

Моніторинг клієнтів та операцій 

126.          Ступінь та суть моніторингу, що здійснюється брокерами з питань торгівлі нерухомістю, залежить від масштабів діяльності брокера, існуючого ризику відмивання коштів та/або фінансування тероризму, використовуваного методу моніторингу (ручного, автоматичного або комбінованого) та виду діяльності, який досліджується. Ступінь моніторингу ґрунтується на ризиках, що становить клієнт, від операції, які проводить клієнт, та розташування клієнта й нерухомої власності. Методології та процеси моніторингу також мають враховувати ресурси фірм брокерів з питань торгівлі нерухомістю.

127.          Залежно від масштабу діяльності брокера з питань торгівлі нерухомістю ефективний моніторинг може містити:

-                      Ведення обліку з обов’язком дотримуватись обережності, відповідно до місцевих вимог або обмежень.

-                      Роль відповідальної особи, включаючи її функції щодо:

·                     Моніторинг операцій, наприклад, планові або разові перевірки.

·                     Розробка зовнішніх звітів про підозрілі операції національним органам

·                     Регулярне звітування вищому керівництву про протидію відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму.

-                      Роль державної влади у виявленні готівкових складових операції.[5] 

Звітування про підозрілі операції. 

128.          Звітування про підозрілі операції або діяльність є визначальним для можливості країни використовувати фінансову інформацію для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами. Режим звітування країни закріплюється у національних законах, які вимагають від установ надавати звіти, якщо існують підозри щодо операції.

129.          Якщо встановлені законодавчі або регуляторні вимоги звітування про підозрілу діяльність як тільки виникла підозра, звіт має бути надано, та за цих обставин підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків не застосовується.

130.          Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, може застосовуватись з метою виявлення підозрілої діяльності, наприклад, шляхом спрямування додаткових ресурсів у ті сфери, де брокер з питань торгівлі нерухомістю виявив підвищений рівень ризику. Бажано, щоб брокер з питань торгівлі нерухомістю, як складову підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, використовував інформацію, надану визначеними органами та саморегулівними організаціями, у процесі виявлення підозрілої діяльності. Брокер з питань торгівлі нерухомістю також має періодично оцінювати адекватність власної системи виявлення та звітування про підозрілі операції.

131.          Вимоги до надання звітів можуть містити наступні положення:

-                      Лінію внутрішнього зв’язку працівників з особою, відповідальною за звітування про відмивання коштів.

-                      Конфіденційність звітів, тобто, як вести себе з клієнтом та іншими учасниками операції після надання внутрішнього або зовнішнього звітів. 

Боротьба з фінансуванням тероризму 

132.                     Щодо фінансування тероризму брокери з питань торгівлі нерухомістю мають звертатись до параграфів 45-49. 

Навчальна підготовка та підвищення поінформованості 

133.          Брокери з питань торгівлі нерухомістю мають враховувати наступні чинники:

-                      Нові працівники та підвищення кваліфікації працівників.

-                      Законодавчі та інші обов’язки.

-                      Адекватна навчальна практика, яка має включати відповідні навчальні семінари стосовно відмивання коштів та фінансування тероризму.

-                      Що може бути підозрілим.

134.          Рекомендація 15 вимагає, щоб для брокерів з питань торгівлі нерухомістю проводились навчальні семінари щодо боротьби з відмиванням коштів та/або фінансуванням тероризму, та важливо, щоб брокери брали участь у таких навчальних семінарах.

135.          Застосування різних методів підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, на навчальних семінарах надає кожній фірмі брокерів з питань торгівлі нерухомістю додаткової гнучкості стосовно частоти, механізмів передачі та фокусування таких навчальних семінарів. Фірма має переглядати власну робочу силу та наявні ресурси, та запроваджувати навчальні програми, що містять відповідну інформацію з протидії відмиванню коштів та/або фінансування тероризму, зокрема:

-                      Пристосовані до відповідальності працівників (наприклад, контракт з клієнтом або операції).

-                      Деталізовані на належному рівні.

-                      Повторювані залежно від рівня ризику операцій, що проводяться.

-                      Перевірка з метою оцінки відповідності знань деталям наданої інформації щодо протидії відмиванню коштів та/або фінансування тероризму.

Розділ 3: Внутрішній контроль 

136.          Деякі визначені нефінансові установи та професії суттєво відрізняються за розміром від фінансових установ. На відміну від фінансових установ значна кількість визначених нефінансових установ та професій має невелику кількість працівників. Це обмежує ресурси, які невеликі установи можуть спрямувати на боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для цілої низки таких установ та професій є звичним, коли одна особа відповідальна за виконання функцій головного офісу, допоміжного офісу, за звітування про відмивання коштів та управління установою. Така особливість визначених нефінансових установ та професійних діячів, включаючи брокерів з питань торгівлі нерухомістю, повинна бути врахована при розробці підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для системи внутрішнього контролю. Пояснювальна записка до Рекомендації 15, яка стосується внутрішнього контролю, зазначає, що тип та обсяг заходів, які потрібно вжити для дотримання вимог, повинні  відповідати розміру установи.

137.          Для ефективного застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, процедура, що ґрунтується на оцінці ризику, повинна бути впроваджена в межах системи внутрішнього контролю установи. Успіх внутрішньої політики та процедур значним чином залежатиме від системи внутрішнього контролю. Нижче наведені дві основні визначені системи. 

Культура забезпечення відповідності понад усе 

138.          Це включає:

-                      Розробку, впровадження та проведення навчальних програм для всіх брокерів та їх працівників.

-                      Моніторинг будь-яких урядових регуляторних змін.

-                      Проведення регулярного перегляду відповідних процедур та політики дотримання вимог в процесі здійснення діяльності, що допоможе встановити рівень культури відповідності в галузі. 

Власність вищого керівництва 

139.          Сильне лідерство та участь вищого керівництва у боротьбі з відмиванням коштів та/або фінансуванням тероризму є важливим аспектом запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Вище керівництво має створити культуру відповідності для забезпечення дотримання працівниками фірми брокера з питань торгівлі нерухомістю політики, процедур та процесів, які обмежують та контролюють ризики. В агентствах нерухомості перша стадія операції проводиться окремим брокером. Через це політики та процедури будуть ефективними лише за умови, що власники фірм/компаній та вище керівництво дотримуються посібника.

140.          Залежно розміру агентства нерухомості, програма внутрішнього контролю повинна включати такі процедури:

·                     Забезпечення підвищеної уваги до операцій (товарів, послуг, клієнтів та географічного розташування) брокера з питань торгівлі нерухомістю, які є більш вразливими до зловживань осіб, що відмивають кошти та інших злочинців.

·                     Забезпечення регулярних перевірок оцінки ризику та процесу управління, враховуючи оточуюче середовище, в якому працює брокер з питань торгівлі нерухомістю, та діяльність на ринку.

·                     Визначення  особи або осіб серед керівництва, які відповідальні за дотримання вимог з протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму.

·                     Забезпечення дотримання вимог з протидії відмивання коштів та/або фінансуванню тероризму та програми перевірок.

·                     Перевірка наявності відповідних заходів контролю перед запровадженням нового товару.

·                     Інформування вищого керівництва щодо ініціатив з відповідності, виявлених недоліків відповідності, проведених корегуючи заходів та наявних звітів про підозрілу діяльність.

·                     Забезпечення послідовності програми незважаючи на зміни у керівництві або складі працівників, або структурі.

·                     Приділення уваги щодо дотримання усіх регуляторних вимог з ведення обліку та звітування, рекомендацій з протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму та забезпечення своєчасного реагування на зміни регуляторних вимог.

·                     Запровадження політик, процедур та процесів, пов’язаних із застосуванням заходів належної обачності, які ґрунтуються на оцінці ризику.

·                     За необхідності встановлення відповідних заходів контролю за клієнтами, операціями та товарами, що становлять підвищений рівень ризику, таких як обмеження операцій або погодження з керівництвом.

·                     Забезпечення своєчасної ідентифікації підзвітних операцій та добросовісного складання звітів, що вимагаються.

·                     Забезпечення відповідного нагляду за працівниками, які проводять валютні операції, складають звіти, надають певні виключення, здійснюють моніторинг підозрілої діяльності або беруть участь в будь-якій іншій діяльності, що є частиною програми протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму установи.

·                     Включити заходи з протидії відмиванню коштів ат/або фінансуванню тероризму до посадових інструкцій та оцінки робітників з цих питань.

·                     Організація відповідних навчальних семінарів для всіх пов’язаних з цими питаннями працівників.

·                     По можливості розробка спільних заходів контролю для об’єднань брокерів з питань торгівлі нерухомістю.


[1] Суттєві критерії методології 25.1 та 5.12, Рекомендації 5 та 25 FATF

[2] «Надійними джерелами» вважається інформація, що надається добре відомими організаціями, які мають добру репутацію, та які оприлюднюють таку інформацію та роблять її широко доступною. Крім FATF та подібних до неї регіональних організацій, до таких джерел належать наднаціональні або міжнародні організації, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, а також відповідні національні державні органи та недержавні організації (наведений перелік не є вичерпним). Інформація, надана такими надійними джерелами, не має сили закону або встановленого правила та не має розглядатись як така, що автоматично визначає, що щось має підвищений ступінь ризику.

[3] Брокери можуть бути поінформовані про можливість домовленості між продавцями та покупцями власності про фіксування операції на папері з шахрайською метою.

[4] В операціях, в яких продавець або покупець не є клієнтом брокера з питань торгівлі нерухомістю, брокер, який проводить таку операцію, має застосувати заходи належної обачності, що ґрунтуються на оцінці ризиків, до сторони, яка не є клієнтом брокера.

[5]  Реєстрація іпотек має бути спрямована на виявлення готівкової складової операції.


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS