О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародне співробітництво : : Євроатлантична інтеграція
09.12.2009  Версія для друку


1. Це Положення визначає статус, завдання, функції та організаційно-штатну структуру Місії України при Організації Північноатлантичного Договору. Місія України при Організації  Північноатлантичного Договору (далі -  Місія) є дипломатичним представництвом при міжнародній організації і заснована з метою забезпечення постійного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (далі - НАТО) та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства (далі - РЄАП), а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в м.Мадриді 9 липня 1997 року (далі - Хартія).

 

2. Місія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, цим Положенням, а також дорученнями керівників центральних органів виконавчої влади у сфері співробітництва України з НАТО, РЄАП та миротворчої діяльності, погодженими з Міністром закордонних справ України.

 

3. Основними завданнями Місії є:

 

1) забезпечення реалізації політики України у відносинах з НАТО;

 

2) представництво України при НАТО, її органах та підтримання з цією організацією офіційних відносин;

 

3) забезпечення постійних контактів з політичними і військовими структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її органах;

 

4) участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО "Партнерство заради миру" (далі - ПЗМ), Комісії Україна -  НАТО, військових комітетів Україна - НАТО, Спільної групи Україна - НАТО у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій та інших спільних органів.

 

4. Місія відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) сприяє контактам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України з відповідними органами РЄАП і структурами Міжнародного секретаріату НАТО та Міжнародного військового штабу;

 

2) координує роботу делегацій України, які беруть участь у діяльності органів НАТО, та надає їм відповідну допомогу;

 

3) підтримує зв'язок з військовим командуванням НАТО і сприяє координації зусиль у спільних операціях під командуванням НАТО;

 

4) здійснює контакти з місіями держав-членів і держав-партнерів при НАТО;

 

5) інформує органи державної влади України про становище і події в НАТО та відносини НАТО з державами-партнерами;

 

6) поширює в НАТО інформацію про становище в Україні, прийняті у державі важливі рішення з питань зовнішньої політики і безпеки;

 

7) вносить пропозиції щодо вдосконалення співробітництва між органами державної влади України і НАТО, зокрема в рамках Хартії, ПЗМ, Процесу планування і оцінки сил тощо.

 

Місія за дорученням Міністра закордонних справ України і погодженими з ним дорученнями керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  може виконувати й інші завдання щодо забезпечення співробітництва України з НАТО.

 

5. Місія складається з керівництва, політичної секції, військового представництва, представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, які беруть участь у реалізації Хартії, а також групи адміністративно-технічного персоналу.

 

Штатний розпис Місії затверджує Міністерство закордонних справ України.

 

Організаційне та фінансове забезпечення Місії здійснює Міністерство закордонних справ України.

 

6. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення Місії здійснює Посольство України в Королівстві Бельгія.

 

7. Главу Місії (Посол України) призначає Президент України за поданням Міністра закордонних справ України.

 

Датою акредитації Глави Місії є дата вручення ним вірчої грамоти Президента України Північноатлантичній Раді і НАТО через Генерального секретаря НАТО.

 

Глава Місії є представником України в РЄАП та у контактах з НАТО.

 

Глава Місії має заступника з політичних питань та заступника з військових питань, які за посадами є радниками-посланниками. Заступника Глави Місії з політичних питань призначає Міністр закордонних справ України. Заступника Глави Місії з військових питань призначає Міністр оборони України за погодженням з

 

Міністерством закордонних справ України, до складу Місії він відряджається Міністром закордонних справ України за поданням Міністра оборони України. (Абзац четвертий пункту 7 в редакції Указу Президента N 922/2003 від 27.08.2003)

 

Глава Місії:

 

1) здійснює загальне керівництво Місією, координацію і контроль за діяльністю її підрозділів, спеціалістів,  делегацій, осіб, які прибувають до Місії, беруть участь у роботі органів РЄАП або відвідують НАТО;

 

2) організовує роботу Місії, спрямовує її діяльність на виконання щорічного плану імплементації Хартії, розробляє пропозиції для органів державної влади України щодо зміцнення та поглиблення співробітництва України з НАТО;

 

3) бере участь у роботі РЄАП та Комісії Україна - НАТО;

 

4) здійснює контакти з Генеральним секретарем НАТО, його заступником та помічниками, керівниками структурних підрозділів, главами місій держав-членів і держав-партнерів при НАТО;

 

5) керує діяльністю Місії, пов'язаною із співробітництвом з Політичним директоратом і Політичним комітетом НАТО, Офісом інформації і преси;

 

6) здійснює інші функції відповідно до законодавства України та цього Положення.

 

 

Для виконання своїх функцій Глава Місії видає накази, розпорядження та доручення, що є обов'язковими до виконання всіма співробітниками Місії.

 

 У разі відсутності Глави Місії його обов'язки виконує один із заступників Глави Місії. ( Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N922/2003 від 27.08.2003)

 

8. Політичну секцію очолює радник-посланник – заступник Глави Місії з політичних питань. (Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента N922/2003 від 27.08.2003)

 

 Основними завданнями політичної секції є:

 

1) підготовка пропозицій та участь у засіданнях РЄАП, Комісії Україна - НАТО, у тому числі і на вищих рівнях;

 

2) забезпечення роботи Місії, пов'язаної з виконанням щорічного плану імплементації Хартії та заходів Індивідуальної програми партнерства;

 

3) здійснення контактів з Політичним комітетом НАТО, Політичним директоратом НАТО і органами, що забезпечують його роботу, з іншими директоратами і комітетами НАТО та їх органами (за винятком тих, співробітництво з якими здійснюється через представників окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у складі Місії);

 

4) розроблення пропозицій для органів державної влади України щодо зміцнення і поглиблення співробітництва України з НАТО у політичній, військово-політичній та інших сферах;

 

5) здійснення постійного зв'язку з місіями держав-членів і держав-партнерів при НАТО та моніторингу співробітництва цих держав з НАТО;

 

6) сприяння делегаціям України, які прибувають з інформаційно-ознайомчими візитами до НАТО, та українським журналістам.

 

 Співробітників політичної секції призначає Міністр закордонних справ України.

 

 Співробітники політичної секції виконують роботу згідно з функціональними обов'язками, які затверджує Глава Місії.

 

9. Військове представництво очолює радник-посланник - заступник Глави Місії з військових питань. (Абзац перший пункту 9 в редакції Указу Президента N922/2003 від 27.08.2003)

 

Основними завданнями військового представництва є:

 

1) забезпечення взаємодії між Збройними Силами України та Об'єднаними Збройними Силами НАТО, штабами та органами управління різного рівня;

 

2) забезпечення виконання щорічного плану імплементації Хартії та заходів Індивідуальної програми партнерства з військових та військово-технічних питань;

 

3) розроблення пропозицій у галузі військової та військово-технічної політики для вищого військового керівництва України з питань взаємодії з НАТО та РЄАП;

 

4) доведення рішень керівних військових органів НАТО до вищого військового керівництва України;

 

5) представництво України в засіданнях військових комітетів Україна - НАТО та РЄАП, Координаційного центру партнерства інших постійних або тимчасових військових органів;

 

6) організація взаємодії під час виконання заходів із співробітництва у військовій галузі між відповідними органами і структурами Збройних Сил України та Об'єднаних Збройних Сил НАТО, військовими комітетами НАТО та управліннями Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, а також у військовій та військово-технічній галузях у рамках та в дусі ПЗМ.

 

10. Радник-посланник - заступник Глави Місії з військових питань представляє Збройні Сили України у військових комітетах Україна - НАТО, інших органах НАТО та заходах за участю військових представників держав-партнерів і здійснює свою діяльність відповідно до завдань Міністра оборони України або начальника Генерального штабу Збройних Сил України, узгоджуючи при цьому свої дії у політичних і військово-політичних питаннях з Главою Місії. (Пункт 10 в редакції Указу Президента N922/2003 від 27.08.2003)

 

11. Структура та кількісний склад військового представництва затверджується Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством оборони України.

 

 Співробітників військового представництва призначає Міністр оборони України.

 

 До складу Місії співробітники військового представництва відряджаються Міністром закордонних справ України за поданням Міністра оборони України.

 

12. Військове представництво в оперативному плані підпорядковується Міністрові оборони України і є органом забезпечення реалізації військового співробітництва України з НАТО, РЄАП та військовими комітетами Україна - НАТО.

 

Військове представництво забезпечується необхідними засобами зв'язку.

 

 13. Функціональні обов'язки співробітників військового представництва та основні напрями його діяльності затверджуються Міністерством оборони України за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

 

14. Взаємодію з відповідними структурами НАТО міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, які беруть участь у реалізації політики України у відносинах з НАТО, забезпечують їх представники згідно з робочими планами співробітництва.

15. Представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України призначаються відповідним міністром (керівником центрального органу виконавчої влади) за погодженням з Міністерством закордонних справ України та відряджаються до складу Місії Міністром закордонних справ України за поданням міністра (керівника центрального органу виконавчої влади).

 

 16. У своїй діяльності представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України підпорядковуються Главі Місії.

 

Функціональні обов'язки представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України затверджує Глава Місії за погодженням з відповідним міністром (керівником центрального органу виконавчої влади).


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS