ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161)

(наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 20.04.2006 р. N 76)

(наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 05.05.2006 р. N 87)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2003 р. за N 394/7715 


ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

1. Загальні положення

При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами на паперовому носії, заповнені бланки форм подаються в роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

Стандартні форми в форматі PDF для надання інформації до Держфінмоніторингу можна отримати на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України за адресою http://www.sdfm.gov.ua. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;

якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);

якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, в них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

(абзац шостий глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 05.05.2006 р. N 87)

якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ "-" (прочерк).

Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, та опис фінансової операції, призначення платежу заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.

У цій Інструкції термін "Ідентифікатор в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ" вживається у такому значенні: це унікальний 6-символьний код у 36-ковій системі числення, який Держфінмоніторинг формує та присвоює суб'єкту первинного фінансового моніторингу при його реєстрації в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ для подальшого подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, про що суб'єкт первинного фінансового моніторингу інформується за допомогою форми N 3-ФМ.

2. Форма N 1-ФМ: Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

2.1. Форма N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" подається до Держфінмоніторингу тільки суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу;

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі призначення (звільнення) відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділі);

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ;

при зміні відомостей про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) або особи, що тимчасово виконує його обов'язки;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

(пункт 2.1 у редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

2.2. Форма N 1-ФМ заповнюється за такими правилами:

у разі, якщо форма N 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне" без заповнення поля 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ";

при заповненні форми N 1-ФМ відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу заповнюються розділи I, IV та V. Поля 010 - 030, 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо форма N 1-ФМ для відповідного відокремленого підрозділу надсилається вперше, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", поле 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ" не заповнюється, у полі 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі подання додаткового повідомлення з відомостями про відокремлений підрозділ у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "додаткове", у полях 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ" та 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу;

розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках подання форми N 1-ФМ до Держфінмоніторингу;

розділи II та III форми N 1-ФМ заповнюються відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у цих розділах, або в разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) у відокремленому підрозділі та в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу, зазначених у цьому розділі, або у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу. Пункти 1, 2, 3 розділу V, у разі необхідності, можуть бути заповнені одночасно, але лише стосовно відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу цього суб'єкта;

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу в розділах II, III або ж про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (розділ V) заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове". У разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділі IV чи V, обов'язково вказуються поля 320, 330 та поля, у яких відбулися зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове". У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

010 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу:
- для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
- для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 

Обов'язково 

020 

Скорочена назва 

указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних) 

Обов'язково 

030

Дата вихідної реєстрації повідомлення 

указується вихідна дата реєстрації повідомлення у суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо повідомлення реєструється і надсилається до Держфінмоніторингу 24 вересня 2005 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2005)  

Обов'язково  

031 

Номер вихідної реєстрації повідомлення 

указується вихідний кореспондентський номер повідомлення у суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково 

040 

Вид повідомлення (код) 

указується код виду повідомлення відповідно до довідника кодів видів повідомлень (додаток 6).  
Код "додаткове" вказується, якщо форма N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом "первинне" взята на облік

Обов'язково 

050 

Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ

указується ідентифікатор суб'єкта, що надсилає форму N 1-ФМ, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ

Обов'язково, за винятком першого подання форми
N 1-ФМ 
про суб'єкта

051

Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ  

указується ідентифікатор відокремленого підрозділу в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ, щодо якого надсилається форма
N 1-ФМ 

Обов'язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта, за винятком першого подання форми N 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ 

060

Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються 

указується код типу суб'єкта відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов'язково 


Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

070 

Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни повної назви

080 

Скорочена назва 

указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни скороченої назви 

090 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни типу суб'єкта 

100 

Вид суб'єкта (код) 

указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5).  
У разі, якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни виду суб'єкта 

101 

 

102 

103 

109 

Коментар до виду суб'єкта

указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)

Обов'язково у разі припинення діяльності

130 

Спосіб зв'язку (код) 

указується код одного із способів зв'язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися суб'єктом первинного фінансового моніторингу (згідно з довідником кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни способу зв'язку 

Місцезнаходження 

140 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни 

150 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу

160 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області

170 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту

180 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

190 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

200 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

210 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 


Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Місцезнаходження (адреса перебування) 

220 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни 

230 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу 

240 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області 

250 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту 

260 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

270 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

280 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

290 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

300 

Номер телефону 

указується номер телефону офісу або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону 

310 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково 


Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

320 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

указується ідентифікаційний код (номер) відокремленого підрозділу, у разі відсутності - вказується ідентифікаційний код (номер) головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010)
- для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
- для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 

Обов'язково 

330 

Повна назва відокремленого підрозділу 

указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів

Обов'язково 

340 

Скорочена назва відокремленого підрозділу 

указується скорочене найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або в разі зміни скороченої назви 

350 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу відокремленого підрозділу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни типу суб'єкта 

360 

Вид суб'єкта (код) 

указується код (коди) виду відокремленого підрозділу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5).
У разі, якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, то в полі 361 проставляються чотири нулі   

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни виду суб'єкта 

361 

 

362 

363 

369 

Коментар до виду суб'єкта

указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо) 

Обов'язково у разі припинення діяльності

370 

Спосіб зв'язку (код) 

указується код одного із способів зв'язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися відокремленим підрозділом (згідно з довідником кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни способу зв'язку 

Місцезнаходження (адреса перебування) 

380 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни 

390 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу

400 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області 

410 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту 

420 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

430 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

440 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

450 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

460 

Номер телефону 

указується номер телефону офісу або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону 

470 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково у разі наявності та при поданні суб'єктом звернення щодо присвоєння відокремленому підрозділу ідентифікатора для подання інформації в електронному вигляді 


Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

480 

Посада 

указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

490 

Прізвище 

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

500 

Ім'я 

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

510 

По батькові 

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

520 

Номер наказу про призначення 

указується номер наказу про призначення на посаду відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

530 

Дата наказу про призначення 

указується дата наказу про призначення на посаду відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

540 

Номер телефону 

указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

550 

Адреса e-mail 

указується адреса e-mail відповідального працівника 

Обов'язково у разі наявності 


2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

560 

Посада 

указується повне найменування посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

570 

Прізвище 

указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення

580 

Ім'я 

указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

590 

По батькові 

указується по батькові тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

600 

Номер наказу про призначення 

указується номер наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

610 

Дата наказу про призначення 

указується дата наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

620 

Номер телефону 

указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про призначення 

630 

Адреса e-mail 

указується адреса e-mail тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника 

Обов'язково у разі наявності 


3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

640 

Прізвище 

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 

650 

Ім'я 

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 

660 

По батькові 

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 

670 

Номер наказу про звільнення 

указується номер наказу про звільнення з посади відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 

680 

Дата наказу про звільнення 

указується дата наказу про звільнення з посади відповідального працівника 

Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення 


У колі в правому нижньому куті Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб проставляється зразок печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, який реєструється.

Картка підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу із зазначенням таких відомостей:

- повне найменування посади;

- прізвище, ім'я та по батькові керівника, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", то при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу в колі "Зразок відбитка печатки" в правому нижньому куті форми N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" проставляється печатка відокремленого підрозділу. В інших випадках проставляється печатка суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Форма N 2-ФМ: Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (форма N 2-ФМ), формується із послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Усі записи в Реєстрі нумеруються послідовно та мають наскрізну нумерацію. Бланки форм, передбачені розділом III реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо.

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Клієнт - будь-яка особа, що звертається за одержанням послуг або яка укладає договір з суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів.

Фактичний вигодоодержувач (бенефіціар) - інша сторона фінансової операції, що є відмінною від клієнта та контрагента, та яка не діє від імені чи за дорученням клієнта або контрагента, та від імені або за дорученням якої не діють клієнт або контрагент, але яка фактично одержує вигоду від проведення цієї фінансової операції, чи на користь якої передається (або передбачено передачу) актив або здійснюється (передбачено здійснення) платіж в результаті проведення цієї фінансової операції.

Форма N 2-ФМ повинна включати відомості обов'язково щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. У залежності від характеру фінансової операції форма N 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, що має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" користується наступним правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у реєстр як клієнт.

Виправлення даних, внесених до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не допускається. У разі допущення помилки (помилок) у реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення тексту "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV реєстру. У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі слід обов'язково заповнити поле 450 "Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік".

При виявленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі також необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу. При цьому в полях 690 та 700 зазначається відповідно порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі і дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується.

Розділ I: Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

010 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов'язково 

020 

Вид суб'єкта (код) 

указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5) 

Обов'язково 

030 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію:
- для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- при відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

Обов'язково 

040 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування

Обов'язково 

050 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ

указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ 

Обов'язково

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

060 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково 

070 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - Україна 

080 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково 

090 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково 

100 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

110 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

120 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

130 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

140 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов'язково 

150 

Адреса е-mail 

указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково у разі наявності 

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

160 

Посада відповідального працівника 

указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, або його штатного розпису 

Обов'язково 

170 

Прізвище

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково 

180 

Ім'я

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково 

190 

По батькові

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково у разі наявності

200 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов'язково 

210 

Адреса е-mail 

указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково у разі наявності 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

220 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
(додаток 7) 

Обов'язково 

230 

Вид суб'єкта (код) 

указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

Обов'язково 

240 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію:
- для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- для юридичних осіб - ідентифікаційний код (номер) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
- при відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково 

250 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування (повинна відповідати формі N 1-ФМ)

Обов'язково 

260 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ

указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ 

Обов'язково

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

270 

Країна (код та назва) 

указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково 

280 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - Україна 

290 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково 

300 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково 

310 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

320 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

330 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

340 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

350 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов'язково 

360 

Адреса е-mail 

указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково у разі наявності 

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

370 

Посада відповідального працівника 

указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису 

Обов'язково 

380 

Прізвище

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково 

390 

Ім'я

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково 

400 

По батькові

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково 

410 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов'язково 

420 

Адреса е-mail 

указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов'язково у разі наявності 


Розділ II: Відомості про фінансову операцію

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

430 

Номер повідомлення 

указується номер повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція у день його направлення (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2005 року матиме у полі такий вигляд: 200506150001)

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

440 

Дата здійснення повідомлення 

указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція
(наприклад, повідомлення, здійснене 6 лютого 2004 року, матиме у полі такий вигляд: 06022004)

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

450 

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік  

 

 

451 

Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік 

указується номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік 

Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу 

452 

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік  

указується дата попередньої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік 

Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік  

453 

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік 

указується попередній порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік 

Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік 

460 

Черговий номер фінансової операції у повідомленні 

указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні 

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

470 

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі 

указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
(наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - - - - 1299)

Обов'язково 

480 

Дата реєстрації фінансової операції у реєстрі 

указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі
(наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 06082005)

Обов'язково 

490 

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму 

указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, та операцію зупинено; 3 - в інших випадках відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності), що фінансова операція пов'язана з фінансуванням тероризму)

Обов'язково 

500 

Кількість учасників фінансової операції 

указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції (максимальне значення - 99999) 

Обов'язково 

510 

Вид повідомлення про фінансову операцію (код) 

указується код виду повідомлення згідно з довідником кодів видів повідомлень (додаток 6) 

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

520 

Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції 

указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершене, указується дата початку її здійснення 

Обов'язково  

530 

Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції 

указується час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершене, указується час початку її здійснення  

Обов'язково  

540 

Код валюти/банківського металу

указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Національного банку України від 04.02.98 за N 34.
Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980 

Обов'язково 

550 

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах) 

указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах.
Якщо операція проводилась у гривнях - вказується сума в гривнях

Обов'язково 

560 

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті 

указується цифрами сума операції в гривнях 

Обов'язково 

570 

Підстава здійснення фінансової операції 

указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек та ін.)

Обов'язково 

580 

Коментар до підстав здійснення фінансової операції 

указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції

Обов'язково у разі наявності 

590 

Ознака здійснення фінансової операції (код) 

указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (додаток 10) 

Обов'язково

600 

Код виду фінансової операції 

указується код виду фінансової операції, відповідно до Порядку формування коду виду фінансової операції, згідно з довідником (додаток 1) 

Обов'язково 

610 

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код) 

указується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; при цьому вказується код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (додаток 2), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля та ін. 

Обов'язково хоча б одне з полів 611 - 614 має бути заповнене 

611 

 

612 

613 

614 

620 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції

Обов'язково, якщо заповнені поля 611 - 614 

630 

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код) 

указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код (коди) ознаки фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (додаток 3), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля та ін. 

Обов'язково хоча б одне з полів 631 - 634 має бути заповнене 

631 

 

632 

633 

634 

640 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу 

указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції 

Обов'язково, якщо заповнені поля 631 - 634 

650 

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

указується номер в реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною 

Обов'язково у разі наявності 

660 

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною 

Обов'язково у разі наявності 

670 

Коментар до пов'язаної фінансової операції 

указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції

Обов'язково, якщо заповнене поле 650 

680 

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності) 

указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції 

Обов'язково у разі наявності 

690 

Порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі 

у разі надіслання додаткового повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації, вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (коригована) інформація 

У разі надання додаткового повідомлення про фінансову операцію 

700 

Дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується 

у разі надіслання додаткового повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації, вказуються дата та час первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (коригована) інформація.
Час реєстрації фінансової операції, що корегується, проставляється у разі наявності

У разі надання додаткового повідомлення про фінансову операцію 

710 

Кількість аркушів доданих документів 

указується кількість аркушів додатків до форм

Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 


Розділ III: Відомості про учасника фінансової операції

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

720 

Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)

указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8) 

Обов'язково 

730 

Статус (тип) учасника (код) 

указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа та ін.). Заповнюється згідно з довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)

740 

Ознака резидентності

 

 

741 

Резидент 

указується ознака резидентності особи 

Обов'язково 

742 

Нерезидент

750 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

для фізичної особи зазначається ідентифікаційний код (номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичної особи - нерезидента - у разі наявності). Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний код (номер) невідомий, то ставиться 5 дев'яток);
для юридичної особи - резидента зазначається код за ЄДРПОУ;
для юридичної особи - нерезидента
указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом

760 

Повна назва учасника фінансової операції (прізвище) 

для юридичної особи - вказується повне найменування відповідно до установчих документів;
для фізичної особи вказується прізвище 

Обов'язково 

770 

Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я) 

для юридичної особи - вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування;
для фізичної особи вказується ім'я 

Обов'язково 

780 

По батькові 

для фізичної особи вказується по батькові для нерезидента - у разі наявності 

Обов'язково у разі наявності 

790 

Дата народження 

для фізичної особи вказується дата народження 

Обов'язково для фізичної особи учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

800 

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції 

поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами;
указуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо;
при описі кожного документа вказуються такі дані:
повне найменування документа;
номер документа;
найменування органу (особи), що видав (видала) документ;
дата видачі документа

Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом 

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію 

810 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

указуються серія (за наявності) та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або номер запису в журналі реєстрації (наприклад: серія свідоцтва А38, номер свідоцтва 123456 - у полі буде мати вигляд - - - А38123456) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 

820 

Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи 

указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), яка бере участь у фінансовій операції

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 

830 

Дата реєстрації 

указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), яка бере участь у фінансовій операції

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності 

Місцезнаходження (місце проживання) учасника
(указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 

840 

Країна реєстрації або громадянства (код та назва) 

указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

850 

Область реєстрації або проживання (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент 

860 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

870 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

880 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

890 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

900 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

910 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

920 

Додаткові відомості 

для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов'язково у разі наявності 

Місцезнаходження (адреса тимчасового місця проживання) учасника
(указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 

930 

Країна тимчасового перебування (код та назва) 

указується цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

940 

Область тимчасового перебування (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент 

950 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

960 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача

970 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

980 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

990 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

1000 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

1010 

Додаткові відомості 

для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов'язково у разі наявності 

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу 

1020 

Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код) 

указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу
(додаток 4) 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа 

1030 

Серія документа, що засвідчує фізичну особу 

указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа 

1040 

Номер документа, що засвідчує фізичну особу 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа 

1050 

Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа 

1060 

Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу 

Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник- фізична особа 

Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції 

1070 

Номер рахунка 

указується номер рахунка особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі

Обов'язково у разі наявності 

1080 

Назва банку (філії) 

указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи

Обов'язково у разі наявності 

1090 

Код банку (філії) 

заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента 

Обов'язково у разі наявності 

1100 

Країна (код та назва) 

указується код країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація) 

Обов'язково у разі наявності 

1110 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково у разі наявності 

1120 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково у разі наявності 

1130 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов'язково у разі наявності 

1140 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

1150 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

1160 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

1170 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті
(розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070 - 1170, якщо фінансова операція здійснюється у іноземній валюті) 

1180 

Номер рахунка 

указується номер кореспондентського рахунка, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті

Обов'язково у разі наявності 

1190 

Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок 

указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті 

Обов'язково у разі наявності 

1200 

Код фінансової установи - кореспондента 

заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента 

Обов'язково у разі наявності 

1210 

Країна місцезнаходження фінансової установи - кореспондента (код та назва) 

указується код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де відкрито кореспондентський рахунок, зазначений в полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація) 

Обов'язково у разі наявності 

1220 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково у разі наявності 

1230 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково у разі наявності 

1240 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район,
с. Мила та ін.)
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов'язково у разі наявності 

1250 

Вулиця 

указується назва вулиці
(наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

1260 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як
"- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності 

1270 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності 

1280 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності 


Розділ IV: Додаткова інформація

Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції, та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.

Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

В переліку доданих документів вказується назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк. 

2. Копія платіжного документа - 2 арк.


При внесенні запису до Реєстру фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, зазначаються повне найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис.

4. Форма N 4-ФМ: Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Повідомлення про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції. На кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення-квитанцію про взяття інформації або відмову від взяття на облік встановленої форми (форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом").

До Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми N 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.

Повідомлення підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особою, що тимчасово виконує його обов'язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

У разі, якщо Держфінмоніторингом виявлені помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення-квитанція про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом цього повідомлення. Всі витяги з Реєстру, що були прикладені до цього повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його Держфінмоніторингу.

У разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав повідомлення-квитанцію про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у Реєстрі, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером у реєстр та надати Держфінмоніторингу у складі нового повідомлення.

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Загальні відомості про повідомлення 

010 

Номер повідомлення 

указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, дата та порядковий номер повідомлення за день (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року матиме в полі такий вигляд: 200306150001) 

Обов'язково 

020 

Дата здійснення повідомлення 

указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (наприклад, повідомлення, здійснене 6 лютого 2004 року, матиме у полі такий вигляд: 06022004) 

Обов'язково 

030 

Поле виключено 

 

 

040 

Кількість фінансових операцій у повідомленні 

указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні 

Обов'язково 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію 

050 

Тип суб'єкта (код) 

указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
(додаток 7) 

Обов'язково 

060 

Вид суб'єкта (код) 

указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

 

061 

 

указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
(додаток 5) 

Обов'язково 

062 

063 

070 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу:
для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів 

Обов'язково 

080 

Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ 

указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма N 4-ФМ, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ 

Обов'язково

090 

Назва 

указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі N 1-ФМ) 

Обов'язково 

Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію
(повинна відповідати формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або при відсутності форми N 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу) 

100 

Країна (код та назва) 

указується цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково 

110 

Область (код та назва) 

указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - 804 (Україна) 

120 

Поштовий індекс 

указується індекс відділення зв'язку 

Обов'язково 

130 

Населений пункт 

указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ,
смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)

Обов'язково 

140 

Вулиця 

указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)

Обов'язково у разі наявності 

150 

Будинок 

указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок N 18 - 0000018; будинок N 18-А - 000018А; будинок N 18/12 - 0018/12)

Обов'язково у разі наявності 

160 

Корпус (споруда) 

указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус N 8 - 0000008)

Обов'язково у разі наявності 

170 

Офіс (квартира) 

указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс N 6 - 00006; офіс N 6-А - 0006А; квартира N 127 - 00127)

Обов'язково у разі наявності 

180 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

указується номер телефону офісу або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково 

190 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
(повинні відповідати формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або при відсутності форми N 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу) 

200 

Посада відповідального працівника 

указується повне найменування посади працівника, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису 

Обов'язково 

210 

Прізвище

указується прізвище відповідального працівника 

Обов'язково 

220 

Ім'я

указується ім'я відповідального працівника 

Обов'язково 

230 

По батькові

указується по батькові відповідального працівника 

Обов'язково 

240 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково 

250 

Адреса e-mail 

указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково у разі наявності 


Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи зі сторінки Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів з реєстру.

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
Л. М. Підгородецька 


(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
 від 26.09.2003 р. N 115,
 в редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 департаменту фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161) 


N 1-ФМКАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

010 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

020 

Скорочена назва 

______________________________________________________
______________________________________________________

030 

Дата вихідної реєстрації повідомлення 

 
(день, місяць, рік) 

031 

Номер вихідної реєстрації повідомлення 

  

040 

Вид повідомлення (код) 

 

050 

Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ 

 

051 

Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ 

  

060 

Тип суб'єкта (код), що реєструється 

 


Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

070 

Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

080 

Скорочена назва 

______________________________________________________

090 

Тип суб'єкта (код) 

 

100 

Вид суб'єкта (код) 

 

101 

 

 

102 

 

103 

 

109 

Коментар до виду суб'єкта

______________________________________________________
______________________________________________________

130 

Спосіб зв'язку (код) 

 

Місцезнаходження 

140 

Країна (код та назва) 

  ______________________________________________

150 

Поштовий індекс 

 

160 

Область (код та назва) 

  _________________________________________________

170 

Населений пункт 

______________________________________________________

180 

Вулиця 

______________________________________________________

190 

Будинок 

 

200 

Корпус (споруда) 

 

210 

Офіс (квартира) 

 


Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) 

220 

Країна (код та назва) 

  ______________________________________________

230 

Поштовий індекс 

 

240 

Область (код та назва) 

  _________________________________________________

250 

Населений пункт 

______________________________________________________

260 

Вулиця 

______________________________________________________

270 

Будинок 

 

280 

Корпус (споруда) 

 

290 

Офіс (квартира) 

 

300 

Номер телефону 

 

310 

Адреса e-mail 

______________________________________________________ 


Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється

320 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

330 

Повна назва відокремленого підрозділу

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

340 

Скорочена назва відокремленого підрозділу 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

350 

Тип суб'єкта (код) 

 

360 

Вид суб'єкта (код) 

 

361 

 

 

362 

 

363 

 

369 

Коментар до виду суб'єкта

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

370 

Спосіб зв'язку (код) 

 

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) 

380 

Країна (код та назва) 

  ______________________________________________

390 

Поштовий індекс 

 

400 

Область (код та назва) 

  _________________________________________________

410 

Населений пункт 

______________________________________________________

420 

Вулиця 

______________________________________________________

430 

Будинок 

 

440 

Корпус (споруда) 

 

450 

Офіс (квартира) 

 

460 

Номер телефону 

 

470 

Адреса e-mail 

______________________________________________________


Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

480 

Посада 

______________________________________________________
______________________________________________________

490 

Прізвище 

______________________________________________________

500 

Ім'я 

______________________________________________________

510 

По батькові 

______________________________________________________

520 

Номер наказу про призначення 

 

530 

Дата наказу про призначення 

 

540 

Номер телефону 

 

550 

Адреса e-mail 

______________________________________________________


2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

560 

Посада 

______________________________________________________
______________________________________________________

570 

Прізвище 

 

580 

Ім'я 

 

590 

По батькові 

 

600 

Номер наказу про призначення

 

610 

Дата наказу про призначення

 

620 

Номер телефону 

 

630 

Адреса e-mail 

______________________________________________________


3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

640 

Прізвище 

______________________________________________________

650 

Ім'я 

______________________________________________________

660 

По батькові 

______________________________________________________

670 

Номер наказу про звільнення 

 

680 

Дата наказу про звільнення 

 


Наведені дані є правильними 

Зразок відбитка печатки 

Керівник
(посада) ____________________________
П. І. Б. _____________________________

(підпис) ____________________

              М. П. 

  


 

Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
Л. М. Підгородецька 


(форма N 1-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту
 фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115,
 в редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161) 


N 2-ФМРЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

010 

Тип суб'єкта (код) 

 

020 

Вид суб'єкта (код) 

 

030 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

040 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

050 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ 

 

Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

060 

Країна (код та назва) 

  ______________________________________________

070 

Область (код та назва) 

  _________________________________________________

080 

Поштовий індекс 

 

090 

Населений пункт 

______________________________________________________

100 

Вулиця 

______________________________________________________

110 

Будинок 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  120 

Корпус (споруда) 

 

130 

Офіс (квартира) 

 

140 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

150 

Адреса e-mail 

______________________________________________________

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

160 

Посада відповідального працівника 

______________________________________________________
______________________________________________________

170 

Прізвище

______________________________________________________

180 

Ім'я

______________________________________________________

190 

По батькові

______________________________________________________

200 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

210 

Адреса e-mail 

______________________________________________________

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

220 

Тип суб'єкта (код) 

 

230 

Вид суб'єкта (код) 

 

240 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

250 

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

260 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

270 

Країна (код та назва) 

  ______________________________________________

280 

Область (код та назва) 

  _________________________________________________

290 

Поштовий індекс 

 

300 

Населений пункт 

______________________________________________________

310 

Вулиця 

______________________________________________________

320 

Будинок 

 

330 

Корпус (споруда) 

 

340 

Офіс (квартира) 

 

350 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

360 

Адреса e-mail 

______________________________________________________

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

370 

Посада відповідального працівника 

______________________________________________________
______________________________________________________

380 

Прізвище

______________________________________________________

390 

Ім'я

______________________________________________________

400 

По батькові

______________________________________________________

410 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

420 

Адреса e-mail 

______________________________________________________


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  N 2-ФМРозділ II. Відомості про фінансову операцію

430 

Номер повідомлення 

 

440 

Дата здійснення повідомлення 

 
   (день, місяць, рік) 

450 

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік  

  

451 

Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік 

  

452 

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік  

  
(день, місяць, рік) 

453 

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік 

  

460 

Черговий номер фінансової операції у повідомленні 

 

470 

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі 

 

480 

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі 

 
   (день, місяць, рік) 

490 

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму 

       (1 - немає; 2 - є) 

500 

Кількість учасників фінансової операції 

 

510 

Вид повідомлення про фінансову операцію (код) 

 

520 

Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції 

  
(день, місяць, рік) 

530 

Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції 

  
(години, хвилини) 

540 

Код валюти/банківського металу 

 

550 

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах) 

 

560 

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  570 

Підстава здійснення фінансової операції 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

580 

Коментар до підстав здійснення фінансової операції 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

590 

Ознака здійснення фінансової операції (код) 

 

600 

Код виду фінансової операції

 

610 

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код) 

 

611 

 

 

612 

 

613 

 

614 

 

620 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

630 

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код) 

 

631 

 

 

632 

 

633 

 

634 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  640 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

650 

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

 

660 

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі 

 
   (день, місяць, рік) 

670 

Коментар до пов'язаної фінансової операції 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

680 

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності) 

 

690 

Порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі 

 

700 

Дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується 

 

710 

Кількість аркушів доданих документів 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  N 2-ФМРозділ III. Відомості N    про учасника фінансової операції

720 

Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код) 

 

730 

Статус (тип) учасника (код) 

 

740 

Ознака резидентності

 

741 

Резидент 

 

742 

Нерезидент

 

750 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

760 

Повна назва учасника фінансової операції (прізвище) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

770 

Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

780 

По батькові 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

790 

Дата народження 

 
   (день, місяць, рік) 

800 

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію 

810 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

 

820 

Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

830 

Дата реєстрації 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  Місцезнаходження (місце проживання) учасника 

840 

Країна реєстрації або громадянства (код та назва) 

  _____________________________________________

850 

Область реєстрації або проживання (код та назва) 

  ________________________________________________

860 

Поштовий індекс 

 

870 

Населений пункт 

_____________________________________________________

880 

Вулиця 

_____________________________________________________

890 

Будинок 

 

900 

Корпус (споруда) 

 

910 

Офіс (квартира) 

 

920 

Додаткові відомості 

_____________________________________________________

Місцезнаходження (адреса тимчасового місця проживання) учасника 

930 

Країна тимчасового перебування (код та назва) 

  ______________________________________________

940 

Область тимчасового перебування (код та назва) 

  _______________________________________________

950 

Поштовий індекс 

 

960 

Населений пункт 

_____________________________________________________

970 

Вулиця 

_____________________________________________________

980 

Будинок 

 

990 

Корпус (споруда) 

 

1000 

Офіс (квартира) 

 

1010 

Додаткові відомості 

_____________________________________________________


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу 

1020 

Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код) 

 

1030 

Серія документа, що засвідчує фізичну особу 

 

1040 

Номер документа, що засвідчує фізичну особу 

 

1050 

Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу 

 
   (день, місяць, рік) 

1060 

Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції 

1070 

Номер рахунка 

 

1080 

Назва банку (філії) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1090 

Код банку (філії) 

 

1100 

Країна (код та назва) 

  _____________________________________________

1110 

Область (код та назва) 

  ________________________________________________

1120 

Поштовий індекс 

 

1130 

Населений пункт 

_____________________________________________________

1140 

Вулиця 

_____________________________________________________

1150 

Будинок 

 

1160 

Корпус (споруда) 

 

1170 

Офіс (квартира) 

 

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті 

1180 

Номер рахунка 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  1190 

Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1200 

Код фінансової установи - кореспондента 

 

1210 

Країна місцезнаходження фінансової установи - кореспондента (код та назва) 

  _____________________________________________

1220 

Область (код та назва) 

  ________________________________________________

1230 

Поштовий індекс 

 

1240 

Населений пункт 

_____________________________________________________

1250 

Вулиця 

_____________________________________________________

1260 

Будинок 

 

1270 

Корпус (споруда) 

 

1280 

Офіс (квартира) 

 


порядковий номер сторінки в повідомленні 

  

  

  

  N 2-ФМРозділ IV. Додаткова інформація
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Працівник, що вніс дані до реєстру
Посада ________________________________
П. І. Б. ________________________________

 
 
Підпис _______________________________


 

Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
Л. М. Підгородецька 


(форма N 2-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту
 фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115,
 в редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 5 травня 2006 р. N 87) 


 

N 3-ФМ


 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601,
факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua
N __ від "___" ____________ 20__ 

 

___________________________________

___________________________________
(скорочена назва суб'єкта первинного
фінансового моніторингу, для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(місцезнаходження суб'єкта первинного
фінансового моніторингу) 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Повна назва відокремленого підрозділу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО):  

  

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:  

  

5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:  

  
(день, місяць, рік) 

6. Номер повідомлення у СПФМ: 

  

7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:  

  
(день, місяць, рік) 

8. Унесено до ІАС ДКФМУ

Відмовлено в унесенні в ІАС ДКФМУ

9. Дата внесення/відмови від унесення:  

 
(день, місяць, рік) 

 

 

10. Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу: 

  

 

 

11. Ідентифікатор відокремленого підрозділу:  

   

 

 

12. Підстави для відмови в унесенні до ІАС ДКФМУ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________
/посада/  

____________________
/підпис/  

_____________________
/П. І. Б./  

 

 

 

М. П.  

 

 

 


 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу 

 
 
 
А. С. Подкоритов 


(форма N 3-ФМ в редакції наказів Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161) 


N 4-ФМПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Загальні відомості про повідомлення 

010 

Номер повідомлення 

 

020 

Дата здійснення повідомлення 

 
  (день, місяць, рік)

030

Поле виключено

 

040 

Кількість фінансових операцій у повідомленні 

 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію 

050 

Тип суб'єкта (код) 

 

060 

Вид суб'єкта (код) 

 

061 

 

 

062 

 

063 

 

070 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) 

 

080 

Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ 

 

090 

Назва 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію 

100 

Країна (код та назва) 

  ________________________________________________

110 

Область (код та назва) 

  ___________________________________________________

120 

Поштовий індекс 

 

130 

Населений пункт 

________________________________________________________

140 

Вулиця 

________________________________________________________

150 

Будинок 

 

160 

Корпус (споруда) 

 

170 

Офіс (квартира) 

 

180 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

 

190 

Адреса e-mail 

________________________________________________________

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію 

200 

Посада відповідального працівника 

________________________________________________________
________________________________________________________

210 

Прізвище

________________________________________________________

220 

Ім'я

________________________________________________________

230 

По батькові

________________________________________________________

240 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

 

250 

Адреса e-mail 

________________________________________________________


Додатки: витяг з реєстру на ____ арк.

Повідомлення здійснив:

Посада ____________________________
П. І. Б. ____________________________ 

 
Підпис ______________________ 

 

М. П. 


 

Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
Л. М. Підгородецька 


(форма N 4-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту
 фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115,
 в редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 5 травня 2006 р. N 87) 


 

N 5-ФМ


 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601,
факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua
N ________ від __/__/____ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(скорочена назва суб'єкта первинного
фінансового моніторингу або
відокремленого підрозділу, для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(місцезнаходження суб'єкта первинного
фінансового моніторингу або
відокремленого підрозділу) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВЗЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК АБО ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ

1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО:  

  

3. Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу): 

  

4. Номер повідомлення про фінансові операції від СПФМ:  

  

5. Кількість фінансових операцій в повідомленні:  

  

6. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:  

  
(день, місяць, рік) 

7. Дата взяття на облік 

  

Номери фінансових операцій у реєстрі СПФМ, які взято на облік у Держфінмоніторингу
  
 
  

  

8. Дата відмови у взятті на облік 

  

Номери фінансових операцій у реєстрі СПФМ, які не взято на облік у Держфінмоніторингу 

  

     Додаток 1
     Додаток 2
     Додаток 3 

  

________________________
/посада/  

____________________
/підпис/  

_______________________
/П. І. Б./  

 

М. П.  

 


 

Додаток 1
до повідомлення N 


1. Порядковий номер фінансової операції у повідомленні           

2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ                              

3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

Додаток 2
до повідомлення N 


1. Порядковий номер фінансової операції у повідомленні        

2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ                           

3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

Додаток 3
до повідомлення N 


1. Порядковий номер фінансової операції у повідомленні      

2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ                          

3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу 

 
 
 
А. С. Подкоритов 


(форма N 5-ФМ в редакції наказів Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 від 05.05.2006 р. N 87)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 5 травня 2006 р. N 87) 


 

N 6-ФМ


 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601,
факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

N запиту ___________/_____

Про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу

 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(скорочена назва суб'єкта первинного
фінансового моніторингу або
відокремленого підрозділу, для фізичної
особи - прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(адреса місцезнаходження суб'єкта
первинного фінансового моніторингу
або відокремленого підрозділу) 


ЗАПИТ

Відповідно до вимог статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" просимо надати Держфінмоніторингу таку додаткову інформацію:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Інформація згідно з вимогами статті 5 вищезазначеного Закону має бути надана протягом трьох робочих днів з моменту отримання цього запиту.

________________________
/посада/

____________________
/підпис/

_______________________
/П. І. Б./

 

М. П.  

 


 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу 

 
 
 
А. С. Подкоритов 


(форма N 6-ФМ в редакції наказів Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
 від 05.05.2006 р. N 87)

 

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Порядок формування коду виду фінансової операції

Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ҐД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).

Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції1" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції2" заповнюються згідно з довідником "Вид активу" (K_DFM01B).

Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з довідником "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).

Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D).

Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).

____________
1 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

2 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A

Структура K_DFM01A

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01A_CODE 

C(1) 

Код форми розрахунку  

K_DFM01A_NAME 

C(60) 

Форма розрахунку  


Зміст K_DFM01A

K_DFM01A_CODE 

K_DFM01A_CODE 

Грошовими одиницями України у безготівковій формі 

Грошовими одиницями України у готівковій формі 

Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі 

Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі 

Інші форми розрахунку (надання компенсації) 

Розрахунок (надання компенсації) не передбачається 

Не визначено 


Довідник кодів "Вид активу"
K_DFM01B

Структура K_DFM01B

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01B_CODE 

C(1) 

Код виду активу  

K_DFM01B_NAME 

C(120) 

Вид активу  


Зміст K_DFM01B

K_DFM01B_CODE 

K_DFM01B_CODE 

Матеріальний актив 

Нематеріальний актив 

Роботи, послуги 

Валюта (як об'єкт купівлі-продажу) 

Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації)  

Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо 

Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції 

Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції 

Кошти, призначення яких не визначено 

Активи не одержуються 


Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта"
K_DFM01C

Структура K_DFM01C

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01C_CODE 

C(1) 

Код місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта  

K_DFM01C_NAME 

C(40) 

місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта 


Зміст K_DFM01C

K_DFM01C_CODE 

K_DFM01C_NAME 

На митній території України 

За межами митної території України 

Не визначено 

Відсутній  


Довідник кодів "Об'єкт операції"
K_DFM01D

Структура K_DFM01D

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01D_CODE 

C(4) 

Код об'єкта операції 

K_DFM01D_NAME 

C(360) 

Об'єкт операції 


Зміст K_DFM01D

K_DFM01D_CODE 

K_DFM01D_NAME 

1000 

Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери 

1100 

Акції 

1101 

Акції іменні прості (емітент - резидент України) 

1102 

Акції іменні привілейовані (емітент - резидент України) 

1103 

Акції на пред'явника прості (емітент - резидент України) 

1104 

Акції на пред'явника привілейовані (емітент - резидент України) 

1105 

Акції інших видів (емітент - резидент України) 

1106 

Акції іменні прості (емітент - нерезидент України) 

1107 

Акції іменні привілейовані (емітент - нерезидент України)  

1108 

Акції на пред'явника прості (емітент - нерезидент України)  

1109 

Акції на пред'явника привілейовані (емітент - нерезидент України)  

1110 

Акції інших видів (емітент - нерезидент України) 

  

  

1200 

Облігації 

1201 

Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент України) 

1202 

Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України) 

1203 

Облігації підприємств іменні процентні (емітент - резидент України) 

1204 

Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - резидент України) 

1205 

Облігації підприємств інших видів (емітент - резидент України) 

1206 

Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)  

1207 

Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)  

1208 

Облігації підприємств іменні процентні (емітент - нерезидент України)  

1209 

Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент України)  

1210 

Облігації підприємств інших видів (емітент - нерезидент України)  

1211 

Вид облігацій підприємств не визначений 

  

  

1212 

Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - резидент України)  

1213 

Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України)  

1214 

Облігації місцевих позик інших видів (емітент - резидент України) 

1215 

Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)  

1216 

Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)  

1217 

Облігації місцевих позик інших видів (емітент - нерезидент України)  

1218 

Вид облігацій місцевих позик не визначений 

  

  

1219 

Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - резидент України)  

1220 

Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України)  

1221 

Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - резидент України) 

1222 

Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)  

1223 

Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)  

1224 

Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - нерезидент України)  

1225 

Вид облігацій державних внутрішніх не визначений  

  

  

1226 

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - резидент України)  

1227 

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - резидент України)  

1228 

Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - резидент України)  

1229 

Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - резидент України)  

1230 

Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - резидент України)  

1231 

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)  

1232 

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - нерезидент України)  

1233 

Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - нерезидент України)  

1234 

Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - нерезидент України)  

1235 

Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - нерезидент України)  

1299 

Вид облігацій зовнішніх державних позик не визначений 

  

  

1300 

Казначейські зобов'язання 

1301 

Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - резидент України)  

1302 

Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - резидент України)  

1303 

Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - резидент України)  

1304 

Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - резидент України)  

1305 

Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - нерезидент України)  

1306 

Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - нерезидент України)  

1307 

Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - нерезидент України)  

1308 

Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1400 

Ощадні сертифікати 

1401 

Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - резидент України)  

1402 

Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - резидент України)  

1403 

Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - резидент України)  

1404 

Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - резидент України)  

1405 

Ощадні сертифікати інших видів (емітент - резидент України)  

1406 

Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - нерезидент України)  

1407 

Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - нерезидент України)  

1408 

Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - нерезидент України)  

1409 

Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - нерезидент України)  

1499 

Ощадні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1500 

Інвестиційні сертифікати 

1501 

Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - резидент України)  

1502 

Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - резидент України)  

1503 

Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - резидент України)  

1504 

Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - нерезидент України)  

1505 

Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - нерезидент України)  

1599 

Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1600 

Векселі 

1601 

Векселі прості (емітент - резидент України)  

1602 

Векселі переказні (емітент - резидент України)  

1603 

Векселі прості (емітент - нерезидент України)  

1604 

Векселі переказні (емітент - нерезидент України)  

1699 

Векселі інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1701 

Цінні папери інших видів (емітент - резидент України)  

1702 

Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1800 

Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти 

1801 

Опціони на товари (емітент - резидент України)  

1802 

Опціони на послуги (емітент - резидент України)  

1803 

Опціони на цінні папери (емітент - резидент України)  

1804 

Опціони на товари (емітент - нерезидент України)  

1805 

Опціони на послуги (емітент - нерезидент України)  

1806 

Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент України)  

1807 

Вид опціону не визначений 

  

  

1808 

Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент України)  

1809 

Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - резидент України)  

1810 

Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - резидент України)  

1811 

Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - нерезидент України)  

1812 

Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - нерезидент України)  

1813 

Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент України)  

1814 

Вид ф'ючерсного контракту не визначений 

  

  

1815 

Форвардні контракти на товари (емітент - резидент України)  

1816 

Форвардні контракти на послуги (емітент - резидент України)  

1817 

Форвардні контракти на цінні папери (емітент - резидент України)  

1818 

Форвардні контракти на товари (емітент - нерезидент України)  

1819 

Форвардні контракти на послуги (емітент - нерезидент України)  

1820 

Форвардні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент України)  

1821 

Вид форвардного контракту не визначений 

  

  

1822 

Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - резидент України)  

1823 

Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1910 

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів 

1911 

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - резидент України)  

1912 

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - нерезидент України)  

  

  

1920 

Приватизаційні папери  

1921 

Приватизаційні папери (емітент - резидент України)  

1922 

Приватизаційні папери (емітент - нерезидент України)  

  

  

1930 

Заставна (як вид цінного паперу) 

1940 

Сертифікати фонду операцій з нерухомістю 

1941 

Іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати ФОН) 

1942 

Іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми випуску (іменні бездокументарні сертифікати ФОН) 

1943 

Сертифікати ФОН на пред'явника документарної форми випуску (документарні сертифікати ФОН на пред'явника) 

1950 

Іпотечні облігації 

1951 

Звичайні іпотечні облігації 

1952 

Структуровані іпотечні облігації 

1960 

Іпотечні сертифікати 

1961 

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - резидент) 

1962 

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - нерезидент) 

1963 

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - резидент) 

1964 

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - нерезидент) 

1965 

Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - резидент) 

1966 

Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - нерезидент) 

 

 

2000 

Валюта або банківський метал 

2980 

гривні  

2036 

австралійські долари  

2826 

англійські фунти стерлінгів  

2208 

датські крони  

2840 

долари США  

2352 

ісландські крони  

2124 

канадські долари  

2578 

норвезькі крони  

2752 

шведські крони  

2756 

швейцарські франки  

2392 

японські єни  

2978 

євро 

2960 

СПЗ  

2959 

золото  

2964 

паладій  

2962 

платина  

2961 

срібло 

  

  

2974 

білоруські рублі  

2100 

леви (Болгарія)  

2051 

вірменські драми  

2981 

грузинські ларі  

2344 

долари Гонконгу  

2233 

естонські крони  

2376 

ізраїльські нові шекелі  

2356 

індійські рупії  

2398 

казахстанські тенге  

2417 

киргизькі соми  

2414 

кувейтські динари  

2428 

латвійські лати  

2440 

литовські літи  

2470 

мальтійські ліри  

2498 

молдавські леї  

2554 

новозеландські долари  

2985 

польські злоті  

2410 

Республіки Корея вони  

2810 

російські рублі  

2642 

румунські леї  

2682 

саудівські ріали  

2702 

сінгапурські долари  

2703 

словацькі крони  

2705 

словенські толари  

2792 

турецькі ліри  

2348 

угорські форинти  

2952 

КФА франки ВСЕАО 

2950 

КФА франки ВЕАС  

2191 

хорватські куни  

2156 

юані Женьміньбі (Китай)  

  

  

2031 

азербайджанські манати  

2818 

єгипетські фунти  

2901 

нові тайванські долари  

2972 

таджицькі сомоні  

2795 

туркменські манати  

2860 

узбецькі суми  

2891 

югославські динари  

2999 

Інші валюти та банківські метали 

  

  

3000 

Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння
- у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо, крім ювелірних виробів) 

3100 

дорогоцінні метали 

3101 

золото 

3102 

срібло 

3103 

платина 

3104 

паладій 

3105 

іридій 

3106 

родій 

3107 

осмій 

3108 

рутеній 

3199 

інші дорогоцінні метали  

  

  

3200 

дорогоцінне каміння
- природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах) 

3201 

алмаз 

3202 

рубін 

3203 

сапфір синій 

3204 

смарагд 

3205 

олександрит 

3206 

демантоїд 

3207 

евклаз 

3208 

жадеїт (імперіал) 

3209 

сапфір рожевий та жовтий 

3210 

опал благородний чорний 

3211 

шпінель благородна 

3212 

аквамарин 

3213 

берил 

3214 

кордієрит 

3215 

опал благородний білий та вогняний 

3216 

танзаніт 

3217 

топаз рожевий 

3218 

турмалін 

3219 

хризоберил 

3220 

хризоліт 

3221 

цаворіт 

3222 

циркон 

3223 

шпінель 

3224 

адуляр 

3225 

аксиніт 

3226 

альмандин 

3227 

аметист 

3228 

гесоніт 

3229 

гросуляр 

3230 

данбурит 

3231 

діоптаз 

3232 

кварц димчастий 

3233 

кварц рожевий 

3234 

кліногуміт 

3235 

кришталь гірський 

3236 

кунцит 

3237 

моріон 

3238 

піроп 

3239 

родоліт 

3240 

скаполіт 

3241 

спесартин 

3242 

сподумен 

3243 

топаз блакитний, винний та безколірний 

3244 

фенакіт 

3245 

фероортоклаз 

3246 

хризопраз 

3247 

хромдіопсид 

3248 

цитрин 

3299 

Інше дорогоцінне каміння 

  

  

3300 

дорогоцінне каміння органогенного утворення
- в сировині, необробленому та обробленому вигляді  

3301 

перли 

3302 

бурштин 

3399 

Інше дорогоцінне каміння органогенного утворення 

  

  

3400 

напівдорогоцінне каміння
- природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах) 

3401 

бірюза 

3402 

жадеїт 

3403 

лазурит 

3404 

малахіт 

3405 

молдавіт 

3406 

нефрит 

3407 

тигрове та кошаче око 

3408 

хауліт 

3409 

хризокола 

3410 

цоізит 

3411 

чароїт 

3412 

агат 

3413 

амазоніт 

3414 

гагат 

3415 

гематит 

3416 

дерево скам'яніле 

3417 

джеспіліт 

3418 

егіриніт 

3419 

епідозит 

3420 

кахолонг 

3421 

кварцит кольоровий 

3422 

кремінь кольоровий 

3423 

онікс мармуровий 

3424 

опал 

3425 

пегматит 

3426 

пірофіліт 

3427 

родоніт 

3428 

сердолік 

3429 

серпентиніт 

3430 

скарни кольорові 

3431 

содаліт 

3432 

халцедон 

3433 

шпати іризуючі польові 

3434 

яшма 

3435 

Інше напівдорогоцінне каміння 

  

  

4000 

Страхові продукти
- поліси, сертифікати та інші договори страхування та перестрахування таких видів 

4100 

добровільне страхування 

4101 

страхування життя  

4102 

страхування від нещасних випадків  

4103 

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  

4104 

страхування здоров'я на випадок хвороби  

4105 

страхування залізничного транспорту 

4106 

страхування наземного транспорту (крім залізничного)  

4107 

страхування повітряного транспорту  

4108 

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)  

4109 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)  

4110 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  

4111 

страхування іншого майна (крім передбаченого пунктами 5 - 9 цієї статті)  

4112 

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  

4113 

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  

4114 

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  

4115 

страхування іншої відповідальності перед третіми особами (крім передбаченої пунктами 12 - 14 цієї статті) 

4116 

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)  

4117 

страхування інвестицій  

4118 

страхування фінансових ризиків  

4119 

страхування судових витрат  

4120 

страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій  

4121 

страхування медичних витрат  

4199 

інші види добровільного страхування  

  

  

4200 

обов'язкове страхування 

4201 

медичне страхування  

4202 

особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків  

4203 

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)  

4204 

страхування спортсменів вищих категорій  

4205 

страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини 

4206 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  

4207 

авіаційне страхування цивільної авіації  

4208 

страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам  

4209 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів  

4210 

страхування засобів водного транспорту  

4211 

страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності  

4212 

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту  

4213 

страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади  

4214 

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру  

4215 

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою  

4216 

страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"  

4217 

страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи  

4218 

страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"  

4219 

страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб  

4220 

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів  

4221 

страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів  

4222 

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України  

4223 

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності  

4224 

страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі  

4225 

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі  

4226 

страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів  

4227 

страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України 

4228 

страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам  

4229 

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї  

4230 

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України  

4231 

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну 

4232 

страхування відповідальності морського судновласника  

4233 

страхування ліній електропередач та перетворювального обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійного лиха або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб  

4234 

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам  

4299 

інші види обов'язкового страхування  

  

  

5000 

Фінансові та платіжні інструменти 

5110 

Позика 

5120 

Позика ломбардна 

5220 

Кредит 

5230 

Депозит (крім депозитних сертифікатів) 

5240 

Товарні кредити та фінансовий лізинг 

5310 

Похідні фінансові інструменти (опціони, ф'ючерси, свопи тощо) 

5410 

Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо 

5420 

Контргарантії 

5510 

Розрахункові документи 

5520 

Заставні документи (крім цінних паперів) 

5610 

Зобов'язання з кредитування 

5710 

Платіжні картки  

5720 

Дорожні чеки 

5730 

Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім векселів) 

5740 

Інші платіжні інструменти 

5810 

Права вимоги 

5820 

Регресні вимоги 

5910 

Інструменти, що базуються на обмінних курсах та відсотках 

5999 

Інші фінансові інструменти 

  

  

6000 

Земельні відносини (права) 

6101 

Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо 

  

  

7000 

Будівлі 

7101 

житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях 

7201 

нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру  

7999 

Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо 

  

  

  

  

8000 

Інші товари  

8010 

Живі тварини 

8020 

М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)  

8030 

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні  

8040 

Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані  

8050 

Інші продукти тваринного походження, не включені до інших угруповань  

8060 

Живі рослини та продукти квітництва  

8070 

Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди  

8080 

Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь 

8090 

Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі  

8100 

Зернові культури 

8110 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина  

8120 

Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми  

8130 

Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти 

8140 

Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань  

8150 

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження  

8160 

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних  

8170 

Цукор і кондитерські вироби з цукру  

8180 

Какао та продукти з нього 

8190 

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби  

8200 

Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин 

8210 

Різні харчові продукти 

8220 

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет  

8230 

Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин  

8240 

Тютюн та промислові замінники тютюну  

8250 

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент 

8260 

Руди, шлаки та зола 

8270 

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні  

8280 

Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів  

8290 

Органічні хімічні сполуки 

8300 

Фармацевтична продукція 

8310 

Добрива  

8320 

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила  

8330 

Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати  

8340 

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних потреб 

8350 

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти 

8360 

Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються  

8370 

Фотографічні або кінематографічні товари 

8380 

Інші продукти хімічної промисловості  

8390 

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них  

8400 

Каучук, гума та вироби з них  

8410 

Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра) та шкіра  

8420 

Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж; дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) 

8420 

Натуральне хутро та штучне; вироби з них  

8440 

Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля  

8450 

Пробка та вироби з неї  

8460 

Вироби із соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби  

8470 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури  

8480 

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 

8490 

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону  

8500 

Шовк  

8510 

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу  

8520 

Бавовна  

8530 

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі  

8540 

Нитки синтетичні або штучні  

8550 

Хімічні штапельні волокна  

8560 

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них  

8570 

Килими та інші текстильні покриття для підлоги  

8580 

Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка 

8590 

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дублені; технічні вироби з текстильних матеріалів  

8600 

Трикотажні полотна 

8610 

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби 

8620 

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні вироби, крім трикотажних  

8630 

Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір'я 

8640 

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини  

8650 

Головні убори та їх частини  

8660 

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини 

8670 

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини  

8680 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів 

8690 

Керамічні вироби  

8700 

Скло та вироби із скла  

8710 

Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети  

8720 

Чорні метали 

8730 

Вироби з чорних металів 

8740 

Мідь і вироби з міді  

8750 

Нікель і вироби з нікелю 

8760 

Алюміній і вироби з алюмінію 

8780 

Свинець і вироби із свинцю  

8790 

Цинк і вироби із цинку 

8800 

Олово і вироби з олова  

8810 

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них 

8820 

Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів  

8830 

Інші вироби з недорогоцінних металів  

8840 

Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини  

8850 

Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них  

8860 

Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування залізницею або аналогічними коліями та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення  

8870 

Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої  

8880 

Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини  

8890 

Плавучі засоби морські або річкові  

8900 

Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя  

8910 

Годинники та частини до них  

8920 

Музичні інструменти; частини та приладдя до них  

8930 

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 

8940 

Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці не пойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції  

8950 

Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх частини і приладдя 

8960 

Різні готові вироби 

8970 

Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат 

  

  

9000 

Послуги, роботи, права на використання  

9100 

Послуги  

9200 

Роботи  

9300 

Права на використання об'єктів інтелектуальної власності 

9400 

Концесійні права 

9500 

Права на використання природних ресурсів 

9900 

Інші права на використання 

  

  

0000 

Об'єкт відсутній 

  

  


Довідник кодів "Відкриття або закриття рахунку"
K_DFM01E

Структура K_DFM01E

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01E_CODE 

C(1) 

Код відкриття або закриття рахунку 

K_DFM01E_NAME 

С(120)

Подія з рахунком  


Зміст K_DFM01E

K_DFM01E_CODE 

K_DFM01E_NAME 

Відкриття рахунку 

Закриття рахунку 

Скасування державної реєстрації юридичної особи 

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи 

Визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною 

Оголошення фізичної особи померлою 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

Не проводиться 


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)
 

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
K_DFM02

Структура K_DFM02

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM02_CODE 

C(4) 

Код ознаки фінансової операції, яка підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу 

K_DFM02_NAME 

C(360) 

Ознака 


Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE 

K_DFM02_NAME 

1000 Операції з грошовими коштами у готівковій формі 

1010 

купівля чеків за готівку 

1011 

купівля дорожніх чеків за готівку 

1012 

купівля інших подібних платіжних засобів за готівку 

1020 

продаж чеків за готівку 

1021 

продаж дорожніх чеків за готівку 

1022 

продаж інших подібних платіжних засобів за готівку 

1030 

переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою 

1031 

зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого операційного дня іншій особі 

1032 

зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом наступного операційного дня іншій особі 

1040 

придбання особою цінних паперів за готівку 

1050 

обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу 

1060 

обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу 

2000 Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та офшорних зонах 

2010 

переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон  

2020 

надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону 

2030 

переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон 

3000 Операції з грошовими коштами, цінними паперами, коли хоча б одна із сторін має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню 

3010 

зарахування грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3011 

зарахування грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3012 

зарахування грошових коштів, у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3020 

переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3021 

переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3022 

переказ грошових коштів, у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3030 

надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3031 

надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3032 

надання кредиту (позики), у випадку, коли однією із сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3040 

отримання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3041 

отримання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3042 

отримання кредиту (позики), у випадку, коли однією із сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3050 

проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3051 

проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

3052 

проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 

4000 Операції з банківськими рахунками 

4010 

зарахування грошових коштів на рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації 

4020 

зарахування грошових коштів на рахунок юридичної особи, у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття 

4030 

списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації 

4040 

списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття 

4050 

відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи 

4060 

переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон 

5000 Інші операції з рухомим майном 

5010 

проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях 

5020 

виплата фізичній особі страхового відшкодування 

5030 

отримання страхової премії 

5040 

виплата особі виграшу в лотерею 

5050 

виплата особі виграшу в казино 

5060 

виплата особі виграшу в іншому гральному закладі 

5070 

розміщення дорогоцінних металів у ломбарді 

5080 

розміщення дорогоцінного каміння в ломбарді 

5090 

розміщення інших цінностей в ломбарді 


 

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
K_DFM03

Структура K_DFM03

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM03_CODE 

C(3) 

Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу 

K_DFM03_NAME 

C(360) 

Ознака 


Зміст K_DFM03

K_DFM03_CODE 

K_DFM03_NAME 

100 - заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети 

101 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент 

102 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент 

103 

сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших, ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотожними вкладами на поточний момент 

104 

сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших, ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за операціями на поточний момент 

105 

наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення 

106 

наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення 

107 

внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів  

108 

внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху іншого майна 

109 

неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів 

110 

неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на індосацію платіжних документів 

111 

надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб 

112 

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити 

113 

неможливість установлення контрагентів особи 

114 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони 

115 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття 

116 

відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

117 

регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійний прибуток особи 

118 

регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток особи 

119 

регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійні збитки особи 

120 

регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійні збитки особи 

121 

використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійний прибуток особи 

122 

використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток особи 

123 

використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійні збитки особи 

124 

використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійні збитки особи 

125 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном 

126 

прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном 

127 

настання страхового випадку протягом короткого терміну, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угод 

200 - невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи 

201 

не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу 

202 

не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента) 

203 

не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника 

204 

відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

205 

регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу 

206 

зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суми, визначеної статтею 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів 

207 

виключено 

208 

виключено 

209 

істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі 

210 

розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму 

211 

разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою 

212 

разова купівля особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою  

300 - виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 

301 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

302 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 

303 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 

304 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

305 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 

306 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 

307 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

308 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь третьої особи 

309 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь нерезидента 

310 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

311 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь третьої особи 

312 

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь нерезидента 

313 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

314 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 

315 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 

316 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

317 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи 

318 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента 

319 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

320 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом наступного операційного дня на користь третьої особи 

321 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на користь нерезидента 

322 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

323 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь третьої особи 

324 

регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь нерезидента 

325 

передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту із суб'єктом первинного фінансового моніторингу 

900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму 


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

 

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу
K_DFM04

Структура K_DFM04

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM04_CODE 

N(2)

Код документа, що засвідчує фізичну особу 

K_DFM04_NAME 

C(150) 

Назва документа, що засвідчує фізичну особу 


Зміст K_DFM04

K_DFM04_CODE 

K_DFM04_NAME 

1

Паспорт громадянина України 

2

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

3

Посвідчення офіцера 

4

Паспорт моряка 

5

Військовий квиток військовослужбовця 

6

Дипломатичний паспорт громадянина України 

7

Іноземний паспорт нерезидента 

8

Інші документи, які видаються уповноваженими органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи 


(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
 від 26.09.2003 р. N 115)

 

Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
K_DFM05

Структура K_DFM05

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM05_CODE 

N(4) 

Код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

K_DFM05_NAME 

C(64) 

Найменування виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу 


Зміст K_DFM05

K_DFM05_CODE 

K_DFM05_NAME 

0100 

банк 

3000 

інша фінансова установа 

3110 

страхова установа 

3120 

страховий брокер 

3210 

платіжна організація 

3220 

клірингова установа 

3230 

член платіжних систем 

3240 

еквайрингова установа 

3310 

ломбард 

3410 

кредитна спілка 

3510 

товарна біржа 

3610 

довірче товариство 

3710 

адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів) 

3810 

установи, що надають послуги фінансового лізингу 

3910 

небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют 

3920 

установи, що надають послуги з факторингу 

3990 

особи, що надають окремі види фінансових послуг 

4000 

професійний учасник ринку цінних паперів 

4110 

депозитарій (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів) 

4210 

депозитарій - розрахунково-клірингова установа (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингова діяльність за угодами щодо цінних паперів) 

4310 

торговець цінними паперами (діяльність по випуску та обігу цінних паперів) 

4320 

реєстратор (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів) 

4410 

торговець-зберігач (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача) 

4420 

торговець-зберігач-реєстратор (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів) 

4510 

емітент (діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів) 

4520 

фондова біржа, торговельно-інформаційна система (діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів) 

4610 

компанія з управління активами (діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів) 

9000 

інші 

9110 

гральний заклад 

9210 

юридична особа, яка проводить будь-які лотереї 

9310 

підприємства й об'єднання зв'язку 

9410 

інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів 

9510 

інша біржа 

9610 

інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції 


(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

 

Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів видів повідомлень
K_DFM06

Структура K_DFM06

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM06_CODE 

N(1) 

Код виду повідомлення 

K_DFM06_NAME 

C(86) 

Вид повідомлення 


Зміст K_DFM06

K_DFM06_CODE 

K_DFM06_NAME 

первинне (додати повідомлення до бази даних) 

додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесено до бази даних та взяте на облік) 

первинне (додати повідомлення до бази даних після виправлення даних у повідомленні, не взятому на облік) 


(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

 

Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
K_DFM07

Структура K_DFM07

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM07_CODE 

N(1) 

Код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

K_DFM07_NAME 

C(34) 

Тип суб'єкта первинного фінансового моніторингу 


Зміст K_DFM07

K_DFM07_CODE 

K_DFM07_NAME 

юридична особа 

фізична особа 

фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності

філія (структурний підрозділ) 

представництво 

територіальний підрозділ банку 


(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
 від 26.09.2003 р. N 115,
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 20.04.2006 р. N 76)
 

Додаток 8
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції
K_DFM08

Структура K_DFM08

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM08_CODE 

N(2) 

Код типу особи, що має відношення до фінансової операції 

K_DFM08_NAME 

C(86) 

Тип особи 


Зміст K_DFM08

K_DFM08_CODE 

K_DFM08_NAME 

01 

клієнт 

02 

особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт 

03 

фактичний вигодоодержувач  

04 

особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта) 

05 

контрагент 

06 

особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента) 

07 

особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент 


(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

 

Додаток 9
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом
K_DFM09

Структура K_DFM09

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM09_CODE 

N(1) 

Код способу зв'язку 

K_DFM09_NAME 

C(20) 

Спосіб зв'язку 


Зміст K_DFM09

K_DFM09_CODE 

K_DFM09_NAME 

електронна пошта НБУ 

Інтернет 

комутований канал 

поштова доставка 


 

Додаток 10
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
K_DFM10

Структура K_DFM10

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM10_CODE 

C(1) 

Код ознаки здійснення фінансової операції 

K_DFM10_NAME 

С(160)

Ознака 


Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE 

K_DFM10_NAME 

операція здійснена 

операція не здійснена 

відмовлено у здійсненні операції 

операція зупинена відповідно до статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 


(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

 

Додаток 11
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Довідник кодів областей України
K_DFM11

Структура K_DFM11

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM11_CODE 

N(2) 

Код області України 

K_DFM11_NAME 

C(24) 

Найменування області 


Зміст K_DFM11

K_DFM11_CODE 

K_DFM11_NAME 

01 

Автономна Республіка Крим 

05 

Вінницька область 

07 

Волинська область 

12 

Дніпропетровська область 

14 

Донецька область 

18 

Житомирська область 

21 

Закарпатська область 

23 

Запорізька область 

26 

Івано-Франківська область 

32 

Київська область 

35 

Кіровоградська область 

44 

Луганська область 

46 

Львівська область 

48 

Миколаївська область 

51 

Одеська область 

53 

Полтавська область 

56 

Рівненська область 

59 

Сумська область 

61 

Тернопільська область 

63 

Харківська область 

65 

Херсонська область 

68 

Хмельницька область 

71 

Черкаська область 

73 

Чернівецька область 

74 

Чернігівська область 

80 

м. Київ  

85 

м. Севастополь 


Ý