FATFLO~1.gif (14683 bytes)

 

 

 

 

 

 

Група з розробки фінансових заходів

боротьби з відмиванням коштів
Groupe d'action financière

sur le blanchiment de capitaux

 

 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСКОРДОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ГОТІВКИ ТЕРОРИСТАМИ ТА ІНШИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ

 

 

 

Найкраща міжнародна практика

 

 

 

 

 

 

12 лютого 2005 року


СПЕЦІАЛЬНА РЕКОМЕНДАЦІЯ ХІ: КУР’ЄРИ ПО ПЕРЕВЕЗЕННЮ ГОТІВКИ

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСКОРДОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ГОТІВКИ ТЕРОРИСТАМИ ТА ІНШИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ

 

Найкраща міжнародна практика

 

Вступ

 

1.      На сьогодні, використання кур’єрів по перевезенню готівки (кеш-кур’єри) визнано основним методом, який використовують терористи для переміщення коштів. Для вирішення цього питання Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) видала Спеціальну Рекомендацію ІХ та Пояснювальну записку до неї для запобігання використанню терористами та іншими злочинцями кеш-кур’єрів щоб фінансувати їх діяльність або відмивати їх кошти.

 

2.      Пояснювальна записка має на меті детально охарактеризувати зобов’язання, що передбачені Спеціальною рекомендацією ІХ, а Найкраща міжнародна практика спрямована на визначення додаткових моментів та інструкцій для юрисдикцій щодо питання як виявляти кеш-кур’єрів та як застосовувати ефективних заходів для запобігання використання терористами та іншими злочинцями кеш-кур’єрів.

 

Визначення проблеми

 

3.      Звітування розвідок та правоохоронних органів показує, що контрабанда готівки є одним з основних методів, які використовують особи, які фінансують тероризм, відмивають кошти та інші особи, залучені до кримінальної діяльності, для переміщення коштів, які підтримують їх діяльність. Впродовж багатьох років в Типологіях FATF окремо виділялась керівна роль кеш-кур’єрів в операціях по відмиванню коштів. Однак, за останні роки, було підтверджено, що кеш-кур’єри також відіграють велику роль в міжнародному фінансуванні тероризму.

 

4.      Кеш-кур’єри  використовують різноманітні методи для контрабанди готівки; однак, переважним методом є використання комерційних авіаліній з наступних причини: (1) пасажир (кур’єр) може знаходитись поруч зі своїми коштами впродовж подорожі, (2) можна швидко дістатися до іноземних пунктів призначення, (3) потрібно здійснити невелику підготовку до подорожі. Наземний перетин кордону також має свої переваги для кеш-кур’єрів, включаючи можливість перевезення готівки в транспортному засобі кур’єра. Іншим методом контрабанди готівки є її пересилання поштою.

 

Визначення

 

5.      Для цілей Спеціальної Рекомендації ІХ та Огляду найкращої практики використовуються визначення, наведені в Пояснювальній записці до Спеціальної Рекомендації ІХ.

 

Впровадження заходів: Загальна характеристика

 

Пороговий метод в системі декларування

 

6.      В системі декларування обов’язковим є оформлення письмової декларації у випадку коли особа перевозить готівку або фінансові інструменти на пред’явника на суму, що перевищує визначений поріг. В той час, коли Пояснювальна записка до Спеціальної Рекомендації ІХ встановлює максимальний поріг у сумі 15,000 €/$, але загальновизнано, що більшість країн вирішили прийняти поріг, який є нижчим від встановленого.

 

Технічні можливості

 

7.      Країни також заохочують розробку спеціальних технічних можливостей для підвищення їх здатності виявляти готівку на кодонах. Наприклад, юрисдикція повинна розглянути механізм виявлення готівки у багажі або вантажі за допомогою використання підрозділів з собаками, що спеціально навчені визначати гроші на запах, рентгенівських технологій, сканерів та іншого удосконаленого устаткування. Всі застосовувані механізми мають бути пристосовані  до ризиків та напрямків інформації зважаючи на велике транскордонне переміщення. Одночасно, юрисдикції мають гарантувати, що система звітування щодо транскордонного перетину готівки має відповідне ресурсне забезпечення та фінансування.

 

Банкноти великого номіналу

 

8.      Країни повинні приділити увагу ліквідації банкнот великого номіналу. Ці банкноти можуть використовуватись контрабандистами для істотного зменшення фізичного розміру готівкового вантажу, який перевозиться через кордон, та для ускладнення виявлення цих коштів.

 

Інші форми готівки

 

9.      Країни мають застосовувати Спеціальну Рекомендацію ХІ та Пояснювальну записку щодо транскордонного переміщення готівки та фінансових інструментів на пред’явника. Додатково, країни мають заохотити застосування цих заходів до інших форм готівки та фінансових інструментів на пред’явника, що сприяють анонімності власника, платника або ремітента.

 

Приділення уваги кеш-кур’єрам

 

10.   Розробляючи заходи для виявлення фізичного транскордонного перевезення готівки та фінансових інструментів на пред’явника з метою фінансування тероризму або відмивання коштів, важливим є щоб країни провели превентивні операції для знищення цієї кримінальної діяльності. Країни мають розробити ефективні та реальні процедури для виявлення, припинення або обмеження, та за можливості, конфіскації такої готівки та фінансових інструментів на пред’явника. Країни мають підтримати координацію цих операцій з усіма правоохоронними органами[1], та за можливості, комерційних авіа/морськими перевізниками. Перед превентивними операціями по виявленню готівки, правоохоронні органи повинні зв’язуватись з авіа-персоналом для обговорення їх співробітництва та допомоги. Наприклад, від авіа-агентів вимагається повідомляти про підозрілу поведінку пасажирів на посадці, та за необхідності, передбачити можливість їх співпраці з правоохоронними органами у проведенні розслідування у справах кеш-кур’єрів.

 

11.   Країни мають засновувати свої цілеспрямовані зусилля приймаючи до уваги інформацію та аналіз разом з оцінками ризику та загроз. Спершу, органи мають визначити найбільш ризиковані шляхи, рейси, кораблі та методи приховання, які відомі або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або іншими незаконними фінансовими переміщеннями. Пасажири з високим рівнем ризику мають бути ідентифіковані.  Використання „профілювання” або визначення пасажирів для перевірки на основі раси, релігії або етнічної приналежності повинно бути строго заборонено. Методи виявлення мають базуватись на основі країни транзиту, призначення та відправної точки, та органи в цих країнах мають координувати діяльність, розвідку та інформацію щодо визначених перевізників або осіб. Під час визначення особи, ім’я її має перевірятись по всім різноманітним спискам юрисдикції та спискам терористів ООН, а також через інші бази даних правоохоронних органів, відповідно до національних законів по захисту інформації. Доступ до розвідувальних звітів, вилучення аналітичної та історичної інформації, як національної так і міжнародної, є важливим при визначенні методів, які використовують кеш-кур’єри. Ця інформації має своєчасно поширюватись між країнами.

 

Ідентифікація кеш-кур’єрів

 

12.   Країни повинні встановити систему стеження (вивчення) за пасажирами для аналізу поведінки, зовнішності та контактів (вербальних та невербальних) потенційних кеш-кур’єрів. Органи мають помічати аномальну поведінку. Невід’ємною частиною процесу вивчення є проведення опитування пасажирів, щодо яких може бути проведена подальша перевірка. Органи мають розробити основні питання перед опитуванням суб’єкта. Перелік застережних показників (red flag indicators) для допомоги у виявленні кеш-кур’єрів є доступним для відповідних органів через канали FATF.

 

Збір інформації

 

13.   Більшість перевірок, виявлень та вилучень є результатом первинного процесу „перегляду документів”. Під час проведення опитування, кращою практикою є гарантування, що аналіз даних та документів щодо подорожі включають: паспорт, візу, авіа/морський квиток, та декларацію або документи з підозрілою інформацією.

 

14.   Під час пошуку готівки при перевірці вантажу, необхідно гарантувати доступ для перевірки деяких або всіх вантажних документів: декларація, вантажна накладна, експортна накладна вантажовідправника та рахунок/ листок упаковки.

 

Обмеження/конфіскація готівки

 

15.               Коли виявлено фальшиву декларацію або інформацію, або є достатні підстави підозрювати відмивання коштів або фінансування тероризму, країни повинні розглянути можливість накладення зворотнього тягаря доказування на особу, яка перевозить готівку або фінансові інструменти на пред’явника через кордон, на предмет легальності такої готівки або фінансових інструментів на пред’явника. Тому, якщо за цих обставин, особа не в змозі підтвердити легальне походження готівки або фінансових інструментів на пред’явника, ці кошти повинні бути затримані або вилучені. Країни мають розглянути можливість конфіскації готівки або фінансових інструментів на пред’явника без кримінального обвинувачення як це передбачено у 3 Рекомендації FATF.

 

Перевірки

 

16.               Країнам необхідно розглянути встановлення процедур щодо проведення ретельних перевірок пасажирів, транспортних засобів, вантажів та ін., коли є підозра у фальшивому декларуванні, ненаданні інформації про валюту та фінансові інструменти на пред’явника про їх причетність до відмивання коштів або фінансування тероризму готівки. За можливості, перевірки мають здійснюватись за участю як мінімум двох осіб. Як зазначалось раніше, має широко використовуватись рентгенівське  обладнання, сканери  та підрозділи з собаками, що спеціально навчені визначати гроші на запах. Коли підозріла готівка та фінансові інструменти на пред’явника виявлені, то багаж/вантаж мають залишатись недоторканими з готівкою та інструментами для того щоб можна було зробити фотографії для представлення доказів. Органи повинні мати відповідні системи для управління, зберігання, охорони та обліку вилученої готівки та фінансових інструментів на пред’явника.

 

17.               Проводячи перевірки щодо готівки, що може бути фальшиво задекларована або не задекларована взагалі, або що може мати відношення до фінансування тероризму або відмивання коштів, найкращою практикою є приділення особливої уваги потенційному використанню фальшивої валюти. Унікальні характеристики фальшивої валюти можуть бути досить важливими для слідчих, які намагаються зруйнувати терористичні або інші кримінальні мережі. В деяких випадках, фальшивомонетники наймають як своїх власних контрабандистів так і використовують інші існуючі контрабандні мережі для здійснення цієї транскордонної діяльності. Деякі країни встановили механізм для виявлення фальшивої валюти. Наприклад, коли органи мають справу з сумнівною або підозрілою валютою США, вони повинні перевіряти ці банкноти через Веб-пошук Служби безпеки США щодо фальшивої валюти (www.usdollars.usss.gov) або через сайт Європейського центрального банку (www.eur.ecb.int/en/section/recog.html) у випадку, коли мова йде про євро банкноти.

 

18.               Також, корисним є прискіпливо перевіряти валюту  для визначення наявності „chop marks” або інших зовнішніх позначень завдяки яким цю валюту можна пов’язати з певними особами або торгівцями валютою.  Така інформація також має поширюватись між національними правоохоронними  органами, а також з міжнародним співтовариством, за певних обставин.

 

19.               Митні органи та інші примусові органи зобов’язані співпрацювати з прокуратурою або судовими органами у розробці методичних рекомендацій по затриманню або вилученню готівки та фінансових інструментів на пред’явника, арешту та обвинуваченню осіб у випадку їх участі в фальшивому декларуванні або виявлення готівки та фінансових інструментів на пред’явника, або коли є підозра у відношенні готівки або фінансових інструментів на пред’явника до фінансування тероризму або відмивання коштів. Ці методичні рекомендації мають бути спрямовані на осіб, які не надають правдивих відповідей офіцерам митниці або не співпрацюють з органами під час проведення перевірки.

 

Міжнародне та національне співробітництво

 

20.               Країни зобов’язані мати домовленості про співробітництво з іншими країнами, які дозволять двосторонній обмін митною інформацією між митницями та іншими відповідними установами з питань транскордонних звітів, затримання або вилучення готівки та фінансових інструментів на пред’явника, та застережних показників (red flag indicators). Це співробітництво має також розповсюджуватись на операції, що включають контрольовану доставки та інші механізми розслідування, коли несупроводжувана готівка або фінансові інструменти на пред’явника виявлені на кордоні. Країни зобов’язані вдосконалити митні та прикордонні процеси (можливості), обмін інформацією та цільове вивчення пасажирів. Також заохочується посилення обміну інформацією між національними митними органами та поліцейськими силами, а також міжнародними поліцейськими силами (такими як Інтерпол та Європол). У випадках коли країни мають зобов’язання щодо розголошення інформації повинні існувати системи для міжнародного співробітництва щодо інформації, отриманої в результаті підозрілих або фальшивих усних заяв.

 

21.               Також, країни мають вдосконалити національне правоохоронне співробітництво між митницею, імміграційною службою та поліцією для виявлення готівки та фінансових інструментів на пред’явника, та розвитку інформаційних можливостей. У наданні такого типу інформації на національному рівні ПФР також відіграє  важливу роль. Наприклад, юрисдикції зобов’язані забезпечити, щоб фальшиві декларації / інформація передавались визначеними компетентними органами до підрозділу фінансової розвідки.

 

 

 

Типології по кеш-кур’єрам

 

 

Приклад 1: Використання комерційної авіакомпанії

 

Під час проведення рентгенівського контролю офіцер служби безпеки аеропорту виявив велику кількість готівки, сховану в дипломаті з подвійним дном. Офіцер служби безпеки повідомив митні органи, які провели огляд пасажирів, які йшли на посадку на той самий міжнародний рейс. Оголошення щодо вимоги декларувати готівку (в країні відльоту) було зроблено перед оголошенням про посадку. Підозрюваний задекларував готівку на суму, що була нижча порогової суми. Під час посадки, підозрюваного зупинили на виході та повідомили про вимогу щодо звітування та йому була  надана можливість внести зміни до попередньої декларації. Підозрюваний вирішив не змінювати інформацію, а інспектор виявив, що у нього було набагато більше готівки, ніж задекларовано. Ця готівка була негайно вилучена.

 

Приклад 2: Використання приватного транспортного засобу

 

В результаті спостереження на кордоні Країни В було перехоплено  кошти у сумі 165,000 $ за підозрою у їх отриманні злочинним шляхом. Предметом спостереження було повернення з Країни А. під час перевірки пікапу, офіцери помітили  пошкодження кришки повітряної подушки з пасажирського боку. Офіцери зняли пластикову кришку, що закривала подвійний відсік у якому було знайдено пачки грошей. Додатково, пасажир транспортного засобу перевозив  велику кількість грошей на собі.

 

Приклад 3: Використання авіа посилки 

 

Правоохоронні органи в Країні С ініціювали розслідування на основі двох великих вилучень готівки на суму більше 200,000$ виявлених під час завантаження пакетів експортної кур’єрської доставки та які були призначені певному підприємству в Країні Х. Ця готівка була доставлена до країни призначення. В результаті, підприємство та його власник були визначені як члени відомої та впливової близькосхідної терористичної організації.

 [1] В багатьох країнах, митні департаменти не розглядаються як правоохоронні органи і тому не мають основ, здатностей або повноважень на проведення правоохоронних операцій