О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2011-05-25 00:00:00  Версія для друку 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.05.2011

м. Київ

N 164


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за N 706/19444

Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

З метою забезпечення реалізації норм статей 12, 14, 18, 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О. О.) після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст і формалізований опис файлів інформаційного обміну до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків України для використання в роботі.

3. Банкам України привести програмне забезпечення систем автоматизації у відповідність до вимог цієї постанови протягом двох місяців з дня набрання нею чинності.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І. і Департамент інформаційних технологій (Білаш О. О.)

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
04.06.2003 N 233
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 25.05.2011 N 164)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за N 706/19444


Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

1. Загальні положення

1.1. Вимоги цього Складу реквізитів та структур файлів поширюються на банки, філії іноземних банків та відокремлені підрозділи банків.

1.2. Інформаційний обмін в електронному вигляді між банками/філіями іноземних банків/відокремленими підрозділами банків і центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - Спеціально уповноважений орган) здійснюється шляхом обміну відповідними файлами з використанням засобів захисту інформації, розроблених Національним банком України (далі - Національний банк).

1.3. Усі файли інформаційного обміну мають формуватися як XML-документи. Структура XML-документа має відповідати формалізованому опису, що визначається Департаментом інформаційних технологій Національного банку і міститься у відповідних файлах DTD (Document Type Definition), які доводяться до відома учасників інформаційного обміну окремим листом. Посилання на відповідний зовнішній файл DTD у другому рядку кожного файла інформаційного обміну є обов'язковим. Це посилання має вигляд XML-директиви <!DOCTYPE name_str SYSTEM "file_dtd">,

де name_str - ім'я головної структури відповідного файла, змінна;

file_dtd - ім'я відповідного зовнішнього файла DTD, змінна.

Директиви з іменами головних структур і файлів DTD для кожного типу файлів інформаційного обміну наведені нижче.

1.4. Якщо інформація від відокремленого підрозділу банку до Спеціально уповноваженого органу передається через банк - юридичну особу, то захист такої інформації під час її передавання від відокремленого підрозділу банку до банку - юридичної особи забезпечується власними програмними засобами банку.

Якщо в банку немає власних засобів захисту інформації, то банк може звернутися до Національного банку для вирішення цього питання.

1.5. Один файл-повідомлення може містити декілька повідомлень про фінансові операції, але кількість повідомлень в одному файлі не повинна перевищувати 100.

1.6. У повідомленні про фінансову операцію щонайменше один з тегів OPR_VID2 та OPR_VID3 має бути заповненим.

1.7. Повідомлення про фінансову операцію формується в банку/філії іноземного банку/відокремленому підрозділі банку за місцем реєстрації цієї операції в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - реєстр), і підписується шляхом накладання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) відповідальним працівником цього банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Якщо інформація від відокремленого підрозділу банку до Спеціально уповноваженого органу передається через банк - юридичну особу, то файл-повідомлення, який формується в банку - юридичній особі й містить повідомлення про фінансові операції, що надійшли від відокремлених підрозділів банку для подальшого передавання до Спеціально уповноваженого органу, підписується відповідальним працівником банку - юридичної особи або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

1.8. Правила формування імен файлів, типи файлів інформаційного обміну та позначення форматів даних визначаються Спеціально уповноваженим органом і погоджуються Національним банком.

2. Порядок накладання/перевіряння ЕЦП

2.1. ЕЦП складається із 64 байтів. У файлах інформаційного обміну ЕЦП має бути поданий у вигляді 64 пар символів, кожна з яких є позначенням числа, що міститься у відповідному байті ЕЦП, у шістнадцятковій системі числення (використовуються символи від 0 до 9, великі латинські літери від A до F).

2.2. Для підпису інформації щодо кожної фінансової операції та файла в цілому в процесі обміну інформацією між Спеціально уповноваженим органом та банками/філіями іноземних банків/відокремленими підрозділами банків уведено в дію тип ключа "Х", який підлягає сертифікації в Центрі сертифікації ключів Національного банку. Кількість ключів має відповідати кількості працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), та осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки.

Для генерації ключів потрібно запустити генератор ключів з таким командним рядком:

Gensep.exe a X nn,

де nn - номер робочого місця (цифри та латинські літери).

Порядок розподілу сертифікатів ключів - загальний, який діє для інших інформаційних задач.

2.3. ЕЦП накладається і перевіряється за допомогою програмного забезпечення банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку із вбудованими бібліотеками накладання/перевіряння ЕЦП Національного банку, які вже використовуються в системах автоматизації банків.

В одному файлі може бути два типи ЕЦП: ЕЦП на кожний екземпляр структури, зокрема INF_STR, INF_ERR, INF_ZAP, INF_OTV, та ЕЦП на файл у цілому.

2.4. Для накладання ЕЦП на екземпляр структури потрібно зробити виклик функції накладання ЕЦП на буфер пам'яті, де розмістити всі значення тегів та атрибутів цього екземпляра, крім значення атрибута "Черговий номер екземпляра структури у файлі". Найменування тегів та атрибутів до цього буфера не включаються.

2.5. Для накладання ЕЦП на файл у цілому формується буфер з початку і до кінця файла, уключаючи повний зміст файла. Перед накладанням ЕЦП атрибут "ЕЦП файла" має містити 128 пробілів.

2.6. Перевірка ЕЦП здійснюється за допомогою програмного забезпечення Спеціально уповноваженого органу та програмного забезпечення банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку.

Для перевіряння ЕЦП щодо екземпляра структури потрібно сформувати буфер з усіх значень тегів та атрибутів цього екземпляра, за винятком значення атрибутів "ЕЦП файла" та "Черговий номер екземпляра структури у файлі".

Для перевіряння ЕЦП файла потрібно зберегти значення атрибута "ЕЦП файла", заповнити цей атрибут у файлі 128 пробілами та сформувати буфер з початку до кінця файла.

Для перевіряння ЕЦП файла, що квитується, потрібно зробити побітове порівняння з ЕЦП цього файла, яке зберігається в системі автоматизації банку.

3. Перелік реквізитів файла-повідомлення про облік, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE transport-file SYSTEM "xu_f710.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна 
довжина)

Обов'язковість 
заповнення

Примітки

Головна структура transport-file

Загальні відомості про файл-повідомлення про облік (головна структура file-meta-data)

1

file-name

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

file-date

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

file-time

Час створення файла

T (4)

+

 

4

id-key

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

5

file-signature

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Картка реєстрації банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку та відповідальних працівників (структура fm7)

Ідентифікаційні дані про банк/філію іноземного банку (підструктура ident структури fm7)

6

subj-id

Код за ЄДРПОУ

C (12)

+

 

7

subj-mfo

Код банку

C (6)

+

 

8

subj-name-shortcut

Скорочене найменування

C (254)

+

 

9

date-card

Дата повідомлення

D (8)

+

 

10

opr-act

Вид повідомлення

N (1)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів повідомлень (K_DFM06), затвердженим наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 N 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2010 за
N 891/18186 (далі - наказ N 148 Спеціально уповноваженого органу)

11

id-key-ddfm

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

+
(якщо реквізит "Вид повідомлення" набуває значення "коригуюче")

 

12

id-key-bank

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

+

 

Загальні відомості про банк/філію іноземного банку (підструктура ustanova структури fm7)

13

subj-name

Повне найменування

C (254)

 

 

14

subj-name-shortcut

Скорочене найменування

C (254)

 

 

15

ust-type

Тип суб'єкта

N (1)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM07), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

16

ust-vid

Вид суб'єкта

N (4)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

17

comment-ust-vid

Коментар до виду суб'єкта

C (1000)

 

 

Місцезнаходження банку/філії іноземного банку (підструктура addr структури ustanova)

18

addr-state-id

Код країни

C (3)

 

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22.12.2010 N 527 (далі - наказ N 527 Держстату України)

19

addr-postal-code

Поштовий індекс

C (10)

 

 

20

addr-obl-id

Код області

N (2)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

21

addr-city

Населений пункт і район області

C (254)

 

 

22

addr-streat

Вулиця

C (254)

 

 

23

addr-bud

Будинок

C (10)

 

 

24

addr-kor

Корпус (споруда)

C (10)

 

 

25

addr-ofis

Офіс

C (10)

 

 

Додаткові відомості про банк/філію іноземного банку (підструктура ustanova-dod структури fm7)

Адреса тимчасового перебування банку/філії іноземного банку (підструктура addr структури ustanova-dod)

26

addr-state-id

Код країни

C (3)

 

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

27

addr-postal-code

Поштовий індекс

C (10)

 

 

28

addr-obl-id

Код області

N (2)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

29

addr-city

Населений пункт і район області

C (254)

 

 

30

addr-streat

Вулиця

C (254)

 

 

31

addr-bud

Будинок

C (10)

 

 

32

addr-kor

Корпус (споруда)

C (10)

 

 

33

addr-ofis

Офіс

C (10)

 

 

34

addr-tlf

Номер телефону

C (10)

 

 

35

addr-email

Адреса e-mail

C (50)

 

 

Загальні відомості про відокремлений підрозділ банку (підструктура department структури fm7)

36

subj-id

Код за ЄДРПОУ

C (12)

 

У разі відсутності зазначається код за ЄДРПОУ банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ

37

subj-mfo

Код банку

C (6)

 

У разі відсутності зазначається код банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ

38

id-key-bank

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

 

 

39

id-key-ddfm

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

 

 

40

subj-name

Повне найменування

C (254)

 

 

41

subj-name-shortcut

Скорочене найменування

C (254)

 

 

42

ust-type

Тип суб'єкта

N (1)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM07), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

43

ust-vid

Вид суб'єкта

N (4)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

44

comment-ust-vid

Коментар до виду суб'єкта

C (1000)

 

 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу банку (підструктура addr структури department)

45

addr-state-id

Код країни

C (3)

 

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

46

addr-postal-code

Поштовий індекс

C (10)

 

 

47

addr-obl-id

Код області

N (2)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

48

addr-city

Населений пункт і район області

C (254)

 

 

49

addr-streat

Вулиця

C (254)

 

 

50

addr-bud

Будинок

C (10)

 

 

51

addr-kor

Корпус (споруда)

C (10)

 

 

52

addr-ofis

Офіс

C (10)

 

 

53

addr-tlf

Номер телефону

C (10)

 

 

54

addr-email

Адреса e-mail

C (50)

 

 

Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (підструктура vdp структури fm7)

Відомості про призначення відповідального працівника (підструктура vdp-assignment структури vdp)

55

vdp-pos

Посада

C (100)

 

 

56

vdp-name-pr

Прізвище

C (50)

 

 

57

vdp-name-i

Ім'я

C (30)

 

 

58

vdp-name-pb

По батькові

C (30)

 

 

59

vdp-nm

Номер наказу про призначення

C (20)

 

 

60

vdp-date

Дата наказу про призначення

D (8)

 

 

61

vdp-date-assignment

Дата призначення на посаду

D (8)

 

 

62

vdp-tlf

Номер телефону

C (10)

 

 

63

vdp-email

Адреса e-mail

C (50)

 

 

Відомості про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника (підструктура vdp-temp-assignment структури vdp)

64

vdp-pos

Посада

C (100)

 

 

65

vdp-name-pr

Прізвище

C (50)

 

 

66

vdp-name-i

Ім'я

C (30)

 

 

67

vdp-name-pb

По батькові

C (30)

 

 

68

vdp-nm

Номер наказу про призначення

C (20)

 

 

69

vdp-date

Дата наказу про призначення

D (8)

 

 

70

vdp-date-assignment

Дата призначення на посаду

D (8)

 

 

71

vdp-tlf

Номер телефону

C (10)

 

 

72

vdp-email

Адреса e-mail

C (50)

 

 

Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (підструктура vdp-clear структури vdp)

73

vdp-name-pr

Прізвище

C (50)

 

 

74

vdp-name-i

Ім'я

C (30)

 

 

75

vdp-name-pb

По батькові

C (30)

 

 

76

vdp-nm

Номер наказу про звільнення

C (20)

 

 

77

vdp-date

Дата наказу про звільнення

D (8)

 

 

78

vdp-date-clear

Дата звільнення від виконання обов'язків

D (8)

 

 


3.1. Під час формування файла-повідомлення про облік слід дотримуватися таких загальних правил:

реквізити, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів, затверджених наказами Спеціально уповноваженого органу та Державної служби статистики України;

реквізити, що містять дані відповідних документів (наказів, ліцензій, дозволів, свідоцтв тощо), заповнюються тільки на підставі та мовою цих документів;

усі інші реквізити, що містять текстову інформацію, заповнюються українською мовою.

3.2. Реквізити 6 - 12 заповнюються в усіх випадках надання файла-повідомлення про облік до Спеціально уповноваженого органу.

Реквізити 13 - 35 заповнюються повністю лише під час першого подання файла-повідомлення про облік для реєстрації банку/філії іноземного банку. У разі зміни загальних та/або додаткових відомостей заповнюються лише ті реквізити з групи 13 - 35, у яких відбулися зміни.

Реквізити 36 - 54 заповнюються повністю під час першого подання інформації про відокремлений підрозділ банку. Реквізити 36 - 44 заповнюються завжди під час подання інформації про відокремлений підрозділ банку. Реквізити 45 - 54 заповнюються під час першого надання інформації про відокремлений підрозділ банку та в разі зміни відомостей про нього. В останньому випадку заповнюються тільки ті реквізити з групи 45 - 54, у яких відбулися зміни.

Реквізити 55 - 78 заповнюються в разі потреби надання інформації про відповідального працівника або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки. У разі призначення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, та їх звільнення відповідні реквізити з групи 55 - 78 заповнюються повністю. У разі зміни відомостей про відповідального працівника або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються тільки ті реквізити з групи 55 - 72, у яких відбулися зміни.

3.3. Під час надання інформації про реєстрацію банку/філії іноземного банку та про призначення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 35 та 55 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "первинне". Обов'язковими для заповнення є реквізити 55 - 63. Допускається одночасне заповнення реквізитів 55 - 78 у разі одночасного призначення відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

3.4. Під час надання інформації про реєстрацію відокремленого підрозділу банку та про призначення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, у цьому підрозділі заповнюються реквізити 6 - 12 та 36 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "первинне". Обов'язковими для заповнення є реквізити 55 - 63. Допускається одночасне заповнення реквізитів 55 - 78 у разі одночасного призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

3.5. Під час надання інформації про призначення відповідального працівника банку/філії іноземного банку (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) заповнюються реквізити 6 - 12 і 55 - 63. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.6. Під час надання інформації про призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку (у разі звільнення попереднього відповідального працівника) заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44 і 55 - 63. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.7. Під час надання інформації про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника банку/філії іноземного банку, заповнюються реквізити 6 - 12 і 55 - 63. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.8. Під час надання інформації про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника відокремленого підрозділу банку, заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44 і 64 - 72. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.9. У разі одночасного призначення відповідального працівника банку/філії іноземного банку (під час звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, допускається подання одного файла-повідомлення про облік з одночасним повідомленням про обидва призначення. У цьому разі заповнюються реквізити 6 - 12 і 55 - 72. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.10. У разі одночасного призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку (під час звільнення попереднього відповідального працівника) та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44 і 55 - 72. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.11. Під час надання інформації про звільнення відповідального працівника банку/філії іноземного банку або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 12 і 73 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.12. Під час надання інформації про звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44 і 73 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.13. Якщо відбувається одночасне звільнення відповідального працівника та призначення нового відповідального працівника банку/філії іноземного банку, то допускається подання одного файла-повідомлення про облік з одночасним повідомленням про звільнення та призначення. У цьому разі заповнюються реквізити 6 - 12, 55 - 63 і 73 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.14. Для повідомлення про одночасне звільнення та призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44, 55 - 63 і 73 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.15. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника банку/філії іноземного банку та призначення особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 12 і 64 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.16. Для повідомлення про одночасне звільнення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку та призначення особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44 і 64 - 78. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.17. Під час надання інформації про зміну відомостей щодо банку/філії іноземного банку або відповідальних працівників банку/філії іноземного банку, крім повідомлення про призначення та звільнення, заповнюються реквізити 6 - 12 і відповідні реквізити 13 - 35, 55 - 78, у яких відбулися зміни. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.18. Під час надання інформації про зміну відомостей щодо відокремленого підрозділу банку або відповідальних працівників відокремленого підрозділу банку, крім інформації про призначення та звільнення, заповнюються реквізити 6 - 12 і відповідні реквізити 36 - 78, у яких відбулися зміни. Реквізит 10 "Вид повідомлення" у цьому випадку набуває значення "коригуюче".

3.19. Під час надання інформації про припинення діяльності відокремленого підрозділу банку заповнюються реквізити 6 - 12, 36 - 44. Реквізит 43 "Вид суб'єкта" набуває значення "0000", реквізит 10 "Вид повідомлення" - "коригуюче".

3.20. Під час надання інформації про припинення діяльності банку/філії іноземного банку заповнюються реквізити 6 - 12, реквізит 17. Реквізит 16 "Вид суб'єкта" набуває значення "0000", реквізит 10 "Вид повідомлення" - "коригуюче".

4. Перелік реквізитів файла-повідомлення про взяття (відмову від узяття) на облік, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE transport-file SYSTEM "xv_f710.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Головна структура transport-file

Відомості про файл-повідомлення про взяття на облік (структура file-meta-data)

1

file-name

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

file-date

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

file-time

Час створення файла

T (4)

+

 

4

id-key

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

5

file-signature

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Відомості про початковий файл-повідомлення про облік (структура report)

Загальні відомості про початковий файл-повідомлення про облік (структура input-file-meta-data)

6

input-file-name

Ім'я файла

C (12)

+

 

7

input-file-date

Дата створення файла

D (8)

+

 

8

input-file-time

Час створення файла

T (4)

+

 

9

input-id-key

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

10

input-file-
signature

ЕЦП файла

B (128)

+

 

11

file-error-status

Код помилки за початковим файлом у цілому

C (4)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів помилок для електронного обміну з банками (K_DFM14), затвердженим наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.08.2010 N 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2010 за N 894/18189 (далі - наказ
N 152 Спеціально уповноваженого органу)

Помилка файла (структура file-error)

Помилка (структура error)

12

error-code

Код помилки

C (4)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів помилок для електронного обміну з банками (K_DFM14), затвердженим наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

13

description

Опис помилки

C (100)

 

 

 

start-tag-order

Номер помилкового тегу

N (6)

 

Номер помилкового тегу з початку файла (нумерація тегів починається з тегу transport-file. Номер тегу transport-file має значення "один")

14

remark

Найменування тегу

C (50)

 

 

Додаткові дані про помилку (структура additional-info)

15

key

Значення помилкового тегу

C (1000)

 

 

16

value

Найменування класифікатора (для помилки значення класифікатора)

C (100)

 

 

Відомості щодо ідентифікації банку/філії іноземного банку (структура ustanova)

17

subj-id

Код за ЄДРПОУ

C (12)

+

 

18

subj-mfo

Код банку

C (6)

+

 

19

id-key-bank

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

+

 

20

id-key-ddfm

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

 

 

Відомості про відокремлений підрозділ банку (структура department)

21

subj-id

Код за ЄДРПОУ

C (12)

 

Реквізити заповнюються лише під час надання файла-повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу банку

22

subj-mfo

Код банку

C (6)

 

23

id-key-bank

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

 

24

id-key-ddfm

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

 


5. Перелік реквізитів файла-повідомлення про фінансові операції, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE povidomlen SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Загальні відомості про файл-повідомлення (головна структура POVIDOMLEN)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури INF_STR у файлі

N (6)

+

 

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Відомості про банк/філію іноземного банку/відокремлений підрозділ банку, що безпосередньо надає інформацію Спеціально уповноваженому органу (структура USTANOVA)

1

UST_TYP

Тип суб'єкта

N (1)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM07), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

2

UST_VID

Вид суб'єкта

N (4)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

3

UST_MFO

Код банку

C (6)

+

 

4

UST_ID

Код суб'єкта за ЄДРПОУ

C (10)

+

 

5

UST_FKOD

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

+

 

6

ID_KEY_BANK

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

+

 

Блок даних (структура INF_STR)

1

STR_ID

Черговий номер екземпляра структури INF_STR у файлі

N (6)

+

 

2

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

3

STR_SIGN

ЕЦП екземпляра структури INF_STR

B (128)

+

 

Відомості про банк/філію іноземного банку/відокремлений підрозділ банку, де зареєстрована фінансова операція (підструктура USTANOVA структури INF_STR)

1

UST_TYP

Тип суб'єкта

N (1)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM07), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

2

UST_VID

Вид суб'єкта

N (4)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

3

UST_MFO

Код банку

C (6)

+

 

4

UST_ID

Код суб'єкта за ЄДРПОУ

C (10)

+

 

5

UST_FKOD

Обліковий ідентифікатор суб'єкта

C (6)

+

 

6

ID_KEY_BANK

Внутрішньобанківський реєстраційний код

C (20)

+

 

Відомості про фінансову операцію (підструктура OPERACIA структури INF_STR)

1

KL_ID

Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

N (12)

+

Реквізит, за допомогою якого здійснюється ідентифікація фінансової операції (далі - ключовий реквізит)

2

KL_DATE

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

D (8)

+

Ключовий реквізит

3

OPR_KOL

Кількість учасників фінансової операції

N (2)

+

 

4

OPR_ACT

Вид повідомлення про фінансову операцію

N (1)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів видів повідомлень (K_DFM06), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

5

OPR_DATE

Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення

D (8)

+

 

6

OPR_TIME

Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення

T (4)

+

 

7

OPR_VAL

Код валюти фінансової операції/код банківського металу

C (3)

+

Зазначається код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами)

8

OPR_SUMV

Сума фінансової операції у валюті

N (19)

+

Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)

9

OPR_SUMG

Сума фінансової операції в гривневому еквіваленті

N (19)

+

Одиниця виміру: копійки (ціле число)

10

OPR_NAZN

Опис фінансової операції, призначення платежу

C (4000)

+

 

11

OPR_OZN

Ознака здійснення фінансової операції

C (1)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

12

OPR_VID1

Код виду фінансової операції

C (15)

+

Зазначається код згідно з Порядком формування коду виду фінансової операції, затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

13

OPR_VID2

Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

C (4)

+
[якщо фінансова операція має ознаку (ознаки) такої, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу]

Зазначається(ються) код (коди) згідно з Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (K_DFM02), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу.
Якщо кодів кілька, тег повторюється. Першим зазначається найвищий за пріоритетом код

14

COMMENT_ VID2

Коментар до фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

C (4000)

 

 

15

OPR_VID3

Ознака (ознаки) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

C (3)

+
[якщо фінансова операція має ознаку (ознаки) такої, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу]

Зазначається код (коди) згідно з Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (K_DFM03), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу.
Якщо кодів кілька, тег повторюється. Першим зазначається найвищий за пріоритетом код

16

COMMENT_ VID3

Коментар до фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

C (4000)

 

17

OPR_NOM

Номер фінансової операції в системі автоматизації банку

N (9)

 

 

18

MOD_ID

Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

N (12)

+
(для повідомлення про коригування неключових реквізитів фінансової операції, узятої на облік, або для повідомлення про виправлення помилок у фінансовій операції, не взятій на облік)

Посилання на ключовий реквізит.
Для коригування неключових реквізитів фінансової операції, узятої на облік, зазначається номер/дата реєстрації цієї операції в реєстрі.
Для виправлення помилок у фінансовій операції, не взятій на облік, зазначається номер/дата першої реєстрації цієї фінансової операції в реєстрі

19

MOD_DATE

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

D (8)

20

OPR_NBU

Ознака виявлення фінансової операції інспекторами Національного банку

N (1)

+

Набуває значень:
1 - у разі виявлення фінансової операції інспекторами Національного банку;
0 - в інших випадках

21

OPR_TERROR

Ознака того, що фінансова операція може мати відношення до фінансування терористичної діяльності

N (1)

+

У файлі-повідомленні про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, ознака набуває значення 1.
У файлі-повідомленні про фінансові операції, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, ознака набуває значень:
3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції;
2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності

22

OPR_OBL_KOD

Код області здійснення операції

N (2)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

23

COMMENT

Коментар до фінансової операції

C (4000)

 

 

Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції) (підструктура POV_OPR структури OPERACIA). Якщо пов'язаних операцій кілька, підструктура POV_OPR повторюється

1

OPR_ZV_N

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

N (12)

+
(у разі надання інформації про пов'язану фінансову операцію)

 

2

OPR_ZV_D

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

D (8)

 

3

COMMENT_ZV

Коментар до пов'язаної фінансової операції

C (4000)

 

 

Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію (підструктура FIL_RICH структури OPERACIA)

1

RI_VID

Вид рішення

N (2)

+
(у разі надання інформації про фінансову операцію відповідно до рішення/
доручення Спеціально уповнова-
женого органу)

Зазначається код виду рішення згідно з Довідником видів рішень (K_DFM16), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

2

RI_NUMB

Номер рішення в системі обліку Спеціально уповноваженого органу

C (15)

 

3

RI_DATA

Дата рішення

D (8)

 

Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до екземпляра структури INF_STR (підструктура FIL_DOD структури OPERACIA). Якщо файлів-додатків кілька, підструктура FIL_DOD повторюється

1

OPR_DOD

Ім'я файла-додатка

C (12)

+
[у разі надання файла-додатка (файлів-
додатків)]

Посилання на файл-додаток

2

TYPE_DOD

Формат даних у файлі-додатку

C (4)

Допустимі формати файлів-додатків (вкладень) затверджені наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

Відомості про учасника фінансової операції (підструктура OSOBA структури INF_STR).
Якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства (абзац перший статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму") є неможливим, то реквізит "Ознака здійснення фінансової операції" (найменування тегу OPR_OZN) набуває значення 2 і реквізити цієї підструктури заповнюються за наявності інформації

1

CL_TYPE

Тип участі у фінансовій операції

N (2)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

2

CL_STP

Тип учасника

N (1)

+
(для учасника-
клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)

Зазначається код згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM07), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

3

CL_REZ

Ознака резидентності

C (1)

Набуває значень:
1 - резидент;
2 - нерезидент

4

CL_ID

Ідентифікаційний код

C (12)

+

1. Для юридичної особи-резидента зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності зазначається ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
3. Якщо ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків)/код за ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається 9 нулів.
4. Якщо ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) учасника-контрагента невідомий банку, то зазначається 5 дев'яток

5

CL_NM1

Прізвище/найменування

C (254)

+

Для юридичної особи зазначається повне найменування;
для фізичної особи зазначається прізвище

6

CL_NM2

Ім'я/скорочене найменування

C (50)

 

Для юридичної особи зазначається скорочене найменування;
для фізичної особи зазначається ім'я

7

CL_NM3

По батькові

C (30)

 

Зазначається для фізичної особи (за наявності)

8

CL_DATE

Дата народження

D (8)

+
(для учасника-
клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)

Зазначається для фізичної особи

9

DOC_OSN

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції

C (254)

+
(для особи, яка діє від імені клієнта)

 

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію (підструктура DOC_REG структури OSOBA)

10

DOC_NM

Номер свідоцтва

C (20)

+
(для учасника-
клієнта)

Зазначається для юридичної особи та фізичної особи - підприємця

11

DOC_OG

Повне найменування органу, що видав свідоцтво

C (254)

Зазначається для юридичної особи та фізичної особи - підприємця

12

DOC_DT

Дата реєстрації

D (8)

Для юридичної особи-резидента зазначається дата реєстрації; для юридичної особи - нерезидента зазначається дата видачі свідоцтва про акредитацію (за наявності) або дата заснування за місцем реєстрації; для фізичної особи - підприємця зазначається дата реєстрації

Місцезнаходження або місце проживання учасника (підструктура ADR_U структури OSOBA)

13

ADR_STR

Код країни реєстрації або громадянства

C (3)

+
(для учасника-
клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

14

ADR_OBL

Код області реєстрації або проживання

N (2)

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

15

ADR

Місцезнаходження або місце проживання

C (254)

 

Місце тимчасового перебування учасника (підструктура ADR_P структури OSOBA)

16

ADR_STR

Код країни тимчасового перебування

C (3)

+
(для учасника-
клієнта)

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

17

ADR_OBL

Код області тимчасового перебування

N (2)

Зазначається код згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

18

ADR

Місце тимчасового перебування

C (254)

 

Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу (підструктура DOC_PASS структури OSOBA)

19

DOC_TYP

Документ, що посвідчує фізичну особу

C (2)

+
(для учасника-
клієнта; для особи, яка діє від імені клієнта)

Зазначається код згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04), затвердженим наказом N 148 Спеціально уповноваженого органу

20

DOC_SR

Серія документа

C (7)

Під час заповнення використовуються великі літери

21

DOC_NM

Номер документа

C (20)

 

22

DOC_DT

Дата видачі документа

D (8)

 

23

DOC_OG

Повне найменування органу, який видав документ

C (254)

 

Дані про банк/філію іноземного банку/відокремлений підрозділ банку, у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення цієї операції (підструктура BNK_U структури OSOBA)

24

BNK_ACC

Номер рахунку учасника

C (32)

+
(якщо фінансова операція здійснюється з використанням рахунку)

 

25

BNK_NM

Найменування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку

C (254)

 

26

BNK_ID

Код банку

C (12)

Для резидента зазначається код банку, для нерезидента зазначається SWIFT BIC (або Non-SWIFT BIC) код

27

BNK_STR

Код країни розташування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку

C (3)

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

28

BNK_AD

Адреса банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку

C (254)

 

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (підструктура BNK_KOR структури OSOBA)

29

BNK_ACC

Номер рахунку

C (32)

 

 

30

BNK_NM

Найменування фінансової установи-кореспондента, у якій відкрито рахунок

C (254)

 

 

31

BNK_ID

Код фінансової установи-кореспондента

C (12)

 

Для банківської установи-резидента зазначається код банку, для банківської установи-нерезидента зазначається SWIFT BIC (або Non-SWIFT BIC) код

32

BNK_STR

Код країни розташування фінансової установи-кореспондента

C (3)

 

Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом N 527 Держстату України

33

BNK_AD

Адреса фінансової установи-кореспондента

C (254)

 

 


6. Перелік реквізитів файла-квитанції і файла-повідомлення про взяття (відмову від узяття) фінансової операції (фінансових операцій) на облік, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE kvit SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Загальні відомості про файл (головна структура KVIT)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури INF_ERR у файлі

N (6)

+

 

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Загальні відомості про початковий файл, на який надається файл-квитанція (структура FI_IN)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі

N (6)

+

 

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

7

FIIN_ERR

Код помилки за початковим файлом у цілому

C (4)

+

Зазначається код згідно з Довідником кодів помилок для електронного обміну з банками (K_DFM14), затвердженим наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

Відомості про помилки (структура INF_ERR)

1

STR_ID

Черговий номер екземпляра структури INF_ERR у файлі

N (6)

 

 

2

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

 

 

3

STR_SIGN

ЕЦП екземпляра структури INF_ERR

B (128)

 

 

4

OPER_ID

Номер помилкового екземпляра структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі

N (6)

 

 

5

CODE_ERR

Код помилки за екземпляром структури INF_STR (INF_ZAP, INF_OTV, INF_DOD) у початковому файлі

C (4)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів помилок для електронного обміну з банками (K_DFM14), затвердженим наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

6

OPER_DESC

Коментар до помилки

C (1000)

 

 

Відомості про помилки в тегу/атрибуті (підструктура TAG_ERR структури INF_ERR)

1

TAG_ID

Номер помилкового тегу/атрибута

N (6)

 

 

2

TAG_ERRC

Код помилки за тегом/атрибутом

C (4)

 

Зазначається код згідно з Довідником кодів помилок для електронного обміну з банками (K_DFM14), затвердженим наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

3

TAG_ERR_N

Найменування помилкового тегу/атрибута

C (50)

 

 

4

TAG_ERR_D

Коментар до помилки

C (1000)

 

 


7. Перелік реквізитів файла-запиту, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE zap SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Загальні відомості про файл-запит (головна структура ZAP)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури INF_ZAP у файлі

N (6)

+

 

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Блок запиту (структура INF_ZAP)

1

STR_ID

Черговий номер екземпляра структури INF_ZAP у файлі

N (6)

+

 

2

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

3

STR_SIGN

ЕЦП екземпляра структури INF_ZAP

B (128)

+

 

4

ZAP_TYPE

Вид запиту

N (2)

+

Набуває значень:
0 - якщо запит стосується отримання додаткової інформації про фінансові операції, пов'язані з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій;
1 - якщо запит стосується виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
2 - якщо запит стосується отримання іншої інформації, зокрема тієї, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копій документів, необхідних для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань

5

KL_ID

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

N (12)

 

Посилання на фінансову операцію, щодо якої необхідна додаткова інформація

6

KL_DATE

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

D (8)

 

7

ZAP_NMB

Номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу

C (15)

+

Унікальний номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу у форматі:
XXXXXXXXXX/YYYY,
де XXXXXXXXXX - номер запиту за рік;
YYYY - рік

8

ZAP_DATE

Дата запиту

D (8)

+

 

9

ZAP_TXT

Текст запиту

C (4000)

+

 


8. Перелік реквізитів файла-відповіді, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE otv SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Загальні відомості про файл-відповідь (головна структура OTV)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

T (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів структури INF_OTV у файлі

N (6)

+

 

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Блок відповіді (структура INF_OTV)

1

STR_ID

Черговий номер екземпляра структури INF_OTV у файлі

N (6)

+

 

2

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

3

STR_SIGN

ЕЦП екземпляра структури INF_OTV

B (128)

+

 

4

ZAP_TYPE

Вид запиту

N (2)

+

Зазначаються реквізити запиту, на який надається відповідь

5

ZAP_NMB

Номер запиту в системі обліку Спеціально уповноваженого органу

C (15)

+

6

ZAP_DATE

Дата запиту

D (8)

+

7

OTV_TXT

Текст відповіді

C (4000)

+

 

Відомості про файл-додаток (файли-додатки) до екземпляра структури INF_OTV (підструктура FIL_DOD структури INF_OTV). Якщо файлів-додатків кілька, підструктура повторюється

1

OPR_DOD

Ім'я файла-додатка

C (12)

+
[у разі надання файла-додатка (файлів-
додатків)]

Посилання на файл-додаток

2

TYPE_DOD

Формат даних у файлі-додатку

C (4)

Допустимі формати файлів-додатків (вкладень) затверджені наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу


9. Перелік реквізитів файла-додатка, правила їх заповнення

XML-директива для посилання на зовнішній файл DTD: <!DOCTYPE dod SYSTEM "fin_mon1.dtd">

N
з/п

Ідентифікатор реквізиту (тегу/атрибута)

Зміст реквізиту

Тип (максимальна довжина)

Обов'язковість заповнення

Примітки

Загальні відомості про файл-додаток (головна структура DOD)

1

FILE_NAME

Ім'я файла

C (12)

+

 

2

FILE_DATE

Дата створення файла

D (8)

+

 

3

FILE_TIME

Час створення файла

H (4)

+

 

4

FILE_OPER

Кількість екземплярів INF_DOD у файлі

N (6)

+

Значення дорівнює 1

5

ID_KEY

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C (6)

+

 

6

FILE_SIGN

ЕЦП файла

B (128)

+

 

Блок даних (структура INF_ DOD)

1

TYPE_DOD

Формат даних у файлі-додатку

C (4)

+

Допустимі формати файлів-додатків (вкладень) затверджені наказом N 152 Спеціально уповноваженого органу

2

PR_NAME

Ім'я головного файла

C (12)

+

Зазначається ім'я файла, до якого безпосередньо надається файл-додаток, або в разі надання файла-додатка до відповіді на запит (рішення, звернення) зазначається ім'я відповідного файла, який містив цей запит (рішення, звернення)

3

PR_ID

Номер екземпляра структури головного файла

N (6)

+

Зазначається номер відповідного екземпляра структури в головному файлі, до якої належить файл-додаток

4

DOD_INFO

Дані

C (650 МБ)

+

Бінарні дані кодуються за допомогою методу base64


У разі отримання від Спеціально уповноваженого органу файла-квитанції, що свідчить про неуспішне приймання файла-додатка, під час повторного надання файла-додатка (після виправлення помилок) його ім'я не змінюється.

  

Директор Департаменту
інформаційних технологій

О. О. Білаш


  

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS