О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2012-01-01 00:00:00  Версія для друку 

 
Прозатвердження Порядкурозгляд у Міністерством транспортутазв'язку України с правпропорушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидіїлегалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 вересня 2010 року N 710
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2010 р. за N 930/18225
З метою забезпечення реалізації вимог статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, що додається.
2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Розміщення цього наказу на офіційному сайті Мінтрансзв'язку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку С. Краснокутського.
 

Міністр 
К. Єфименко 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 
 
 
М. Бродський 
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України 
 
С. Г. Гуржій 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
28.09.2010 N 710
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2010 р. за N 930/18225 


ПОРЯДОК
розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій
1. Цей Порядок, розроблений на підставі статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ та застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошей), державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону здійснюється Міністерством транспорту та зв'язку України.
3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, уживаються в значенні, наведеному в Законі та Законі України "Про поштовий зв'язок".
4. Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявляються службовими особами Мінтрансзв'язку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.
5. Виявлені Мінтрансзв'язку факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, викладаються в акті перевірки.
У разі якщо перевірки здійснювалися за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, можуть викладатися в різних актах перевірок.
6. Датою порушення провадження в справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення.
У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, датою порушення провадження в справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є дата складання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.
7. Акти перевірок суб'єкта первинного фінансового моніторингу, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення до Комісії Мінтрансзв'язку з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія Мінтрансзв'язку).
8. Склад Комісії Мінтрансзв'язку та положення про неї затверджуються наказом Мінтрансзв'язку.
9. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглядається за участю керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності. Повноваження керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої залучається до матеріалів справи.
Мінтрансзв'язку повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.
Нез'явлення керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вони були повідомлені в установленому порядку (що підтверджується відповідними документами про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.
У разі нез'явлення керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та при відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу Комісія Мінтрансзв'язку відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог абзацу другого пункту 9 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження в справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю керівника та/або представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
10. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається Комісією Мінтрансзв'язку.
11. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісія Мінтрансзв'язку протягом 30 днів після порушення провадження в справі приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження в справі, що оформлюється відповідними постановами за формами згідно з додатками 1 та 2.
12. Підставами закриття провадження в справі є:
установлення Комісією Мінтрансзв'язку під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
неприйняття Комісією Мінтрансзв'язку рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом строку, визначеного пунктом 11 цього Порядку.
13. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосовується у таких випадках та розмірах:
до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - суб'єктів первинного фінансового моніторингу - за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством;
до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - суб'єктів первинного фінансового моніторингу - за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;
до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - суб'єктів первинного фінансового моніторингу - за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання для Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;
до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - суб'єктів первинного фінансового моніторингу - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;
до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - за порушення інших обов'язків, визначених статтями 6, 8 - 12, 17, 22 Закону та не зазначених у абзацах першому - п'ятому частини третьої статті 23 Закону.
Повторне (протягом року) порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу - юридичними особами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
14. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.
15. Штраф за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, які були допущені:
відокремленими підрозділами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, накладається безпосередньо на суб'єкта первинного фінансового моніторингу - юридичну особу;
працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є юридичною особою, накладається безпосередньо на суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
16. Постанова про накладення штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - постанова про накладення штрафу), або про закриття провадження в справі щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вручається суб'єктові первинного фінансового моніторингу (його уповноваженому представникові) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.
17. Штраф має бути сплачений суб'єктом первинного фінансового моніторингу не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.
18. Після перерахування суми штрафу суб'єкт первинного фінансового моніторингу надсилає Мінтрансзв'язку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.
19. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу не сплачує штраф протягом встановленого строку з дня отримання постанови про накладення штрафу, Мінтрансзв'язку звертається до суду з позовною заявою про стягнення з суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідної суми штрафу.
20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене суб'єктами первинного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку.
 

Заступник голови Державної
адміністрації зв'язку Міністерства
транспорту та зв'язку України 
 
 
В. Альохін 


 

Додаток 1
до Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій 


ПОСТАНОВА N ____
про накладення штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
"___" ____________ 20__ року  
________________________
(місце винесення)  

Комісія Мінтрансзв'язку з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
___________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
___________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))
___________________________________________________________________________________
(акт перевірки від _____________________ N __),
(дата складання, номер)
___________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________________________________________
                             (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
____________________________________________________________________________________,
що є порушенням ____________________________________________________________________
                                                                                  (зазначити норму відповідного акта законодавства)
На підставі частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
ПОСТАНОВИЛА:
накласти на _________________________________________________________________________
                                                          (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
штраф у сумі ________________________________________________________________________
                                                                                     (указати цифрами та словами суму штрафу)
Сума штрафу підлягає перерахуванню
____________________________________________________________________________________
(найменування і номер розрахункового рахунку) 
______________________
(посада) 
____________
(підпис) 
___________________
(прізвище, ініціали) 
  
М. П. 
  
______________________
(особа, яка отримала постанову) 
____________
(підпис) 
___________________
(прізвище, ініціали) 
Примірник постанови отримано:
"___" ____________ 20_ року
       (дата отримання постанови) 

 

Додаток 2
до Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій 


ПОСТАНОВА N ___
про закриття провадження в справі щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
"___" ____________ 20_ року  
________________________
(місце винесення)  

Комісія Мінтрансзв'язку з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
____________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
____________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))
____________________________________________________________________________________
(акт перевірки від _____________________ N __),
(дата складання, номер)
____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження в справі, протягом якого рішення прийнято не було)
____________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛА:
Закрити провадження в справі про невиконання (неналежне виконання)
_________________________________________ вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
______________________
(посада) 
____________
(підпис) 
___________________
(прізвище, ініціали) 
  
М. П. 
  
______________________
(особа, яка отримала постанову) 
____________
(підпис) 
___________________
(прізвище, ініціали) 
Примірник постанови отримано:
"___" ____________ 20_ року
        (дата отримання постанови) 

____________
 
 
 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS