О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2015-03-27 00:00:00  Версія для друку 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015

м. Київ

N 366


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за N 428/26873

Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України

З метою забезпечення реалізації вимог статей 14, 18, 24, 25, 26 та 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій;

Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 22 листопада 2011 року N 1479 "Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1426/20164;

від 17 січня 2012 року N 23 "Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 лютого 2012 року за N 166/20479;

від 04 лютого 2013 року N 58 "Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за N 314/22846.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Степенко О. Л.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2015 року N 366

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за N 428/26873


ПОРЯДОК
розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 18, 24, 25, 26, 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) справ і застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом, а саме на суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Законі.

4. Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявляються службовими особами Держфінмоніторингу під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних.

5. Виявлені Держфінмоніторингом факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, викладаються в акті перевірки, акті про неподання документів.

У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, можуть викладатися в різних актах перевірок, актах про неподання документів.

6. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата підписання акта перевірки, акта про неподання документів, якими виявлені ці порушення.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата складання останнього акта перевірки, акта про неподання документів, якими виявлені порушення.

7. Акти перевірок суб'єкта первинного фінансового моніторингу, акти про неподання документів, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення до Комісії Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія Держфінмоніторингу).

8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглядається за участю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Нез'явлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі нез'явлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд справи без присутності суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника Комісія Держфінмоніторингу відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника.

9. Рішення про накладення штрафу або про закриття провадження у справі приймається Комісією Держфінмоніторингу.

10. Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комісія Держфінмоніторингу протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, яка підписується головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу, та скріплюється печаткою Держфінмоніторингу.

11. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Комісією Держфінмоніторингу під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених абзацом першим пункту 10 цього Порядку.

12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, застосовується у випадках та розмірах, встановлених частинами третьою та/або четвертою статті 24 Закону.

13. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

14. Штраф за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які були допущені:

відокремленими підрозділами суб'єкта первинного фінансового моніторингу - юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на суб'єкта первинного фінансового моніторингу - юридичну особу;

працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який не є юридичною особою, накладається безпосередньо на суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

15. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту первинного фінансового моніторингу (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.

16. Постанова про застосування штрафу набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.

17. Постанова про застосування штрафу підлягає виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово протягом п'яти робочих днів повідомляється Держфінмоніторинг шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

18. У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк Держфінмоніторинг передає її до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

19. Постанова про застосування штрафу може бути оскаржена суб'єктом первинного фінансового моніторингу в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.

20. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - вимога стосовно усунення порушень) виноситься головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу, за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, у день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або постанови про закриття провадження у справі у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

21. Вимога стосовно усунення порушень надається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дати її винесення.

22. Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу, до моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яке оформляється новою вимогою стосовно усунення порушень та протягом п'яти робочих днів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, щодо якої її винесено.

23. До моменту спливу терміну виконання вимоги стосовно усунення порушень така вимога може бути переглянута головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії Держфінмоніторингу або особою, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу, за вмотивованим клопотанням суб'єкта первинного фінансового моніторингу. За результатами перегляду вимоги стосовно усунення порушень голова Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії Держфінмоніторингу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу, приймає рішення про скасування вимоги (повністю або частково) або залишення її без змін.

Про результати перегляду вимоги стосовно усунення порушень повідомляється суб'єкт первинного фінансового моніторингу, щодо якого винесена вимога, протягом п'яти робочих днів.

24. Вимога стосовно усунення порушень може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законодавством.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
(пункт 10)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА N
про застосування штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Комісія Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
                                      (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
                                     (код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
                                 підприємця / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
                                         паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
                               порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
_____________________________________________________________________________________
                                                    (акт перевірки від ___________________ N ____),
                                                                                                                   (дата складання, номер)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________,
                                           (формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків їх вчинення)
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

ПОСТАНОВИЛА:

застосувати до

_____________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

_____________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу; код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

штраф у сумі

_____________________________________________________________________
                    (указати цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню
_____________________________________________________________________________________
(найменування і номер поточного рахунка)

Постанова набрала законної сили _______________ 20__ року (зазначається дата прийняття постанови).

Постанова може бути пред'явлена до виконання у строк до _______________ 20__ року.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


 

Додаток 2
до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
(пункт 10)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА N
про закриття провадження по справі щодо порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Комісія Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
                                  підприємця / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
                                паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку
                                    відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
_____________________________________________________________________________________
                                               (акт перевірки від ___________________ N __),
                                                                                                           (дата складання, номер)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


 

Додаток 3
до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
(пункт 20)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ВИМОГА N
стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Винесена щодо
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
                                       підприємця / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
                                                паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
                                     порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
_____________________________________________________________________________________

Згідно з Актом перевірки (від _________________ N ____), яка відбулася
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (дата, місце проведення перевірки)
встановлено порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (зазначаються норми законодавства, які порушено)

За результатами розгляду справи Комісією Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, винесено постанову про застосування штрафу (про закриття провадження у справі) від _________________ N ____.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ВИМАГАЄ:

_____________________________________________________________________________________,
(заходи щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, із зазначенням строку виконання вимоги)
_____________________________________________________________________________________

Про результати виконання вимоги необхідно повідомити Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з моменту виконання заходів, визначених у цій вимозі.

Ця вимога підлягає обов'язковому виконанню у встановлений строк.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 


____________

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS