О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2015-06-08 00:00:00  Версія для друку 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2015

м. Київ

N 542


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2015 р. за N 749/27194

Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 455, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор;

форму довідки про обліковий ідентифікатор.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року N 560 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 984/23516.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова НКЦПФР

Т. З. Хромаєв

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

В. о. Голови
Державної служби фінансового
моніторингу України

А. Т. Ковальчук

Міністр інфраструктури України

А. М. Пивоварський

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Р. Корж


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 червня 2015 року N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 червня 2015 р. за N 749/27194


Порядок
формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор суб'єктам первинного фінансового моніторингу та їх відокремленим підрозділам (далі - суб'єкти), що здійснюють подання інформації згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

довідка про обліковий ідентифікатор - документ установленого зразка, що надається на вимогу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який став на облік у Держфінмоніторингу, та використовується ним при направленні запитів до державних органів та державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках;

ключові реквізити - відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку, зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, зокрема:

1) для суб'єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

2) для суб'єктів, які є банками (їх відокремленими підрозділами) або філій іноземних банків:

код за ЄДРПОУ;

тип суб'єкта;

код банківської установи;

внутрішньобанківський реєстраційний код;

3) для суб'єктів, які є фізичними особами:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

тип суб'єкта;

реквізити - будь-які відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку;

форма обліку - документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб'єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Формування облікового ідентифікатора

1. Обліковий ідентифікатор формується Держфінмоніторингом на підставі ключових реквізитів форми обліку, поданої суб'єктом у встановленому законодавством порядку.

2. У разі зміни ключових реквізитів суб'єкта присвоєний обліковий ідентифікатор анулюється.

III. Надання довідки про обліковий ідентифікатор

1. У разі потреби отримання довідки про обліковий ідентифікатор суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу завірений підписом суб'єкта (керівника) лист-звернення за формою згідно з додатком до цього Порядку.

2. Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати одержання листа-звернення формує та надсилає суб'єкту довідку.

Довідка про обліковий ідентифікатор формується на підставі актуальних значень форми обліку, зазначеної в листі-зверненні.

Довідка про обліковий ідентифікатор надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта, яке зазначено у листі-зверненні.

3. У разі втрати або пошкодження довідки або зміни реквізитів, які не є ключовими, для отримання нової довідки суб'єкт подає до Держфінмоніторингу лист-звернення, в якому зазначаються такі обставини.

За результатами розгляду листа-звернення Держфінмоніторинг в установленому порядку надсилає суб'єкту нову довідку.

 

Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток
до Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання довідки про обліковий ідентифікатор
(пункт 1 розділу III)


Державна служба
фінансового моніторингу України
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655


Лист-звернення

Відповідно до Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2015 року N 542, прошу надати довідку про обліковий ідентифікатор _________________, що присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Актуальна інформація, подана у формі N 1-ФМ від _______________________________________

Інша інформація*: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адреса направлення довідки __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

____________
(посада)

____________
(підпис)
М. П. (за наявності)

____________
(П. І. Б.)


____________
* У разі втрати або пошкодження довідки, або зміни реквізитів, що зазначені у довідці, в листі-зверненні зазначаються такі обставини.

У разі отримання довідки облікового ідентифікатора щодо відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу зазначається обліковий ідентифікатор такого суб'єкта.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 червня 2015 року N 542


  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, Україна, тел.: 380(44)5941620, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

"___" ____________ 20__ N ____ / _____


ДОВІДКА
ОБЛІКОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР __________

присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації
щодо взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1.

Назва суб'єкта (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

 
 


 

2

Інформація про реєстрацію

 


 

3.

Місцезнаходження (місце проживання)

 
 


 

4.

Дата форми обліку

 


 

5.

Дата присвоєння ідентифікатора

 


 

6.

Примітки

 


 


____________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

_____________________________________________________________________________________
 

 

Адреса направлення довідки

Кому:

Адреса:

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

 


Опис заповнення реквізитів довідки про обліковий ідентифікатор:

реквізити довідки про обліковий ідентифікатор заповнюються на підставі відомостей форми обліку N 1-ФМ, що зазначена у листі-зверненні


Назва реквізиту

Вимоги до заповнення

Назва суб'єкта (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Повна назва взятого на облік Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Інформація про реєстрацію

Зазначаються:
для юридичних осіб - код суб'єкта за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб, які в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - серія та номер паспорта громадянина України;
для інших фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місцезнаходження (місце проживання)

Відповідно до полів 230 - 290 / 390 - 450 форми обліку

Дата форми обліку

Відповідно до поля 030 форми обліку

Дата присвоєння ідентифікатора

Зазначається дата взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу та присвоєння облікового ідентифікатора інформації про суб'єкта, внесеного до Єдиної інформаційної системи

Примітки

У разі надання довідки про обліковий ідентифікатор відокремленому підрозділу зазначається обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Адреса направлення довідки

Відповідно до адреси направлення довідки, що зазначена у листі-зверненні


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS