О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2015-06-19 00:00:00  Версія для друку 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2015 року N 392

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у зв'язку з централізацією функцій Національного банку України щодо здійснення банківського нагляду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 вересня 2004 року N 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2004 року за N 1265/9864 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за N 1220/14487 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 березня 1998 року N 114 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі 3:

абзац шостий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"права та обов'язки керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку та його внутрішніх аудиторів";

пункти 3.5 та 3.6 викласти в такій редакції:

"3.5. Підрозділ внутрішнього аудиту банку повинен користуватися такою підтримкою Правління банку і Ради банку, яка б дозволяла йому досягати співробітництва з боку суб'єктів аудиту і без перешкод виконувати свої обов'язки.

3.6. Підрозділ внутрішнього аудиту банку повинен бути укомплектований професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі виконувати покладені на них функціональні обов'язки. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту банку повинні володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового, організаційного менеджменту банку тощо";

абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"Погодження кандидатури на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку здійснюється в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку України з питань реєстрації та ліцензування діяльності банків";

пункти 3.8 - 3.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.13 та 3.14 уважати відповідно пунктами 3.8 та 3.9;

2) перше речення пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Основні завдання і функції підрозділу внутрішнього аудиту банку визначаються метою його створення";

3) у розділі 6 слова "Служба внутрішнього аудиту повинна:" виключити;

4) у розділі 9:

пункт 9.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.4 та 9.5 уважати відповідно пунктами 9.3 та 9.4;

5) у тексті Положення слова "служба внутрішнього аудиту" в усіх відмінках та числах замінити словами "підрозділ внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках та числах;

6) додаток 1 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додаток 2 до Положення уважати додатком до Положення;

7) у додатку до Положення:

у колонці 2:

у рядку 1.3 слова "відповідної Комісії Національного банку України" замінити словами "Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України)";

у рядку 1.5 слово "підрозділ" виключити;

у рядку 2.2 слова "служба внутрішнього аудиту (аудитор) банку відсутня" замінити словами "підрозділу внутрішнього аудиту банку немає";

у реквізиті "Підпис" слова "підпорядкована служба внутрішнього аудиту /аудитор/", "служби внутрішнього аудиту банку (посада) (аудитор)" замінити відповідно словами "підпорядкований підрозділ внутрішнього аудиту" та "підрозділу внутрішнього аудиту банку (посада)";

слова "служба внутрішнього аудиту", "служба внутрішнього аудиту (аудитор)" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках.

3. Унести до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року N 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за N 338/3631 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 5.9 викласти в такій редакції:

"Банк надає інформацію про виявлені факти порушень Національному банку України за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою";

2) пункт 5.11 виключити.

4. Унести до пункту 3.3 розділу 3 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за N 209/4430 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому слова "і його територіальними управліннями" виключити;

2) в абзаці другому слова "центрального апарату та територіальних управлінь" виключити;

3) в абзаці шостому:

у першому реченні слова "територіальних управлінь Національного банку за місцем проведення зазначених перевірок" замінити словами "Національного банку";

у другому реченні слова "територіальних управлінь" виключити.

5. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за N 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року N 366) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

в абзаці першому пункту 3.4 слова "/територіального управління або їх заступників" виключити;

в абзаці третьому пункту 3.8 слова "(якщо керівником інспекційної групи був інспектор центрального апарату Національного банку) або керівником територіального управління (якщо керівником інспекційної групи був інспектор територіального управління)" виключити;

пункт 3.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.10, 3.11 уважати відповідно пунктами 3.9, 3.10;

2) у тексті Положення слова "/територіальне управління" в усіх відмінках виключити.

6. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі III:

в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 слова "/Комісія Національного банку при територіальному управлінні відповідно до наданих їм повноважень" виключити;

у підпункті "и" пункту 2.2 глави 2 слова "територіального управління Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки територіального управління Національного банку" замінити словами "Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору";

в абзаці другому пункту 5.1 глави 5 слова "територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" замінити словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника";

2) у главі 1 розділу VII:

в абзаці п'ятому пункту 1.6 слова "Комісії Національного банку при територіальному управлінні (Комісії Національного банку)" замінити словами "Комісії Національного банку";

в абзаці першому пункту 1.7 слова "(Комісія Національного банку при територіальному управлінні)" виключити;

3) у пункті 1.1 глави 1 розділу IX слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "структурним підрозділом Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку";

4) у тексті Інструкції слова "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" та "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника", "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках та числах.

7. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

друге речення абзацу першого пункту 3.5 виключити;

в абзаці третьому пункту 3.9 слова "і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку" виключити;

2) у главі 4:

в абзаці першому пункту 4.1 слова "відповідного територіального управління", "єдиного електронного довідника" замінити відповідно словами "Національного банку", "Реєстру небанківських установ";

у пункті 4.3 слова "територіального управління за місцезнаходженням зазначених небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку або їх структурних підрозділів" замінити словами "Національного банку";

пункт 4.4 виключити;

3) у додатку 6 до Положення слова "Копія: __________________________" виключити.
                                                                                                           (територіальне управління)


8. Унести до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за N 120/7441 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 4:

в абзаці другому пункту 4.8 слова "територіальні управління" замінити словами "Національний банк";

у другому реченні абзацу першого пункту 4.9 слова "територіальному управлінню за місцем реєстрації резидента" замінити словами "Національному банку";

2) у додатках 2, 3, 6 до Положення слова "копія _______________________________" виключити.
                                                                   (назва відповідного територіального управління Національного банку України)


9. У пункті 2.4 глави 2 Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року N 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2003 року за N 463/7784 (зі змінами), слова "Операційному та територіальним управлінням Національного банку" виключити.

10. Абзац другий пункту 5.4 глави 5 Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами), виключити.

11. Унести до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року N 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за N 871/8192 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 вересня 2011 року N 341) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

у пункті 2.4:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці шостому слова "в порядку, визначеному абзацом четвертим цього пункту" виключити;

в абзаці другому пункту 2.7 слова "рішень Комітету з питань аудиту банків, що створений в Національному банку відповідно до Положення про Комітет з питань аудиту банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за N 872/8193 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2007 N 131)" замінити словами "рішень Комітету з питань аудиту банків України, створеного Національним банком відповідно до Положення про Комітет з питань аудиту банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 квітня 2015 року N 214";

у пункті 2.13 слова "в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 2.4 цієї глави, копію" замінити словом "копію";

2) у главі 3:

в абзаці першому пункту 3.2 слова "та до його відповідного територіального управління, яке здійснює нагляд за цим банком, по одному примірнику звіту аудитора" замінити словами "звіт аудитора";

у пункті 3.4 слова "відповідного територіального управління Національного банку та/або" виключити;

в абзаці першому пункту 3.5 слова "(у тому числі до його територіального управління)" виключити;

у пункті 3.6 слова "та відповідного територіального управління Національного банку" виключити;

в абзаці другому пункту 3.8 слова "та до його відповідного територіального управління, яке здійснює нагляд за цим банком" виключити;

у пункті 3.11 слова "та його територіальне управління, яке здійснює нагляд за цим банком" виключити.

12. Унести до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за N 1054/19792 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі IV:

у пункті 4.3 слова "Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків" замінити словами "Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі - Комісія Національного банку)";

в абзаці першому пункту 4.5:

у першому реченні слова "України з питань нагляду та регулювання діяльності банків" виключити;

друге речення виключити;

в абзаці третьому пункту 4.9 слова "і територіальне управління за місцезнаходженням банку в письмовій" замінити словами "у письмовій";

2) у додатку 7 до Положення слова "Копія: ____________________________________" виключити.
                                                                                          (територіальне управління Національного банку України)


13. У пункті 1.1 глави 1 розділу VI Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року N 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1178/21490, слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "відповідним структурним підрозділом Національного банку".

14. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

15. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

16. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
19 червня 2015 року N 392


Зміни до Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період

1. В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 слова "та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "(далі - відповідні підрозділи Національного банку)".

2. У главі 3:

1) у пункті 3.2 слова ", письмового дозволу на здійснення операцій" виключити;

2) у пункті 3.4 слова "відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку за напрямами діяльності цих підрозділів згідно з їх повноваженнями і функціональними обов'язками та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "відповідних підрозділів Національного банку";

3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У разі припинення діяльності банку за ініціативою власників банку рішення органу управління банком з цього питання разом з відповідним обґрунтуванням надсилаються Національному банку, який протягом трьох календарних днів після дня отримання цього рішення готує відповідний висновок і подає ці документи спеціальній комісії.

Підстави для надання згоди Національного банку на припинення діяльності банку за ініціативою власників банку та перелік потрібних для цього документів визначаються Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами).

Спеціальна комісія залучає до розгляду пакета документів щодо припинення діяльності банку відповідні підрозділи Національного банку.

На підставі висновків цих підрозділів Національного банку спеціальна комісія подає відповідні пропозиції на розгляд Правління Національного банку.

Про прийняте Правлінням Національного банку рішення Національний банк негайно повідомляє власників банку";

4) у пункті 3.6 слова "(за погодженням з територіальними управліннями Національного банку за місцезнаходженням банку та філії, відділення)" та "з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку" замінити відповідно словами "(за погодженням з Національним банком)" та "з Національним банком";

5) у пункті 3.8:

в абзаці четвертому слова "відповідних територіальних управлінь Національного банку" замінити словами "визначеного Національним банком підрозділу Національного банку";

в абзаці п'ятому слова "територіальним управлінням Національного банку" замінити словами "Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київської області";

в абзаці дев'ятому слова "територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "Національному банку";

6) в абзаці другому пункту 3.9 слова "відповідних територіальних управлінь Національного банку або до визначених банків" замінити словами "визначених Національним банком підрозділів Національного банку або банків";

7) пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. У разі значного та такого, що унеможливлює повноцінну та безперебійну діяльність, пошкодження приміщень, комунікаційних та інших систем банку (відокремлених підрозділів банку), уповноваженого для роботи (здійснення операцій) в особливий період, діяльність такого банку (відокремлених підрозділів банку) може бути зупинена до вирішення керівництвом банку питання про налагодження подальшого функціонування або рішення Національного банку про припинення діяльності банку (відокремлених підрозділів банку).

Рішення про зупинення діяльності банку приймає Правління Національного банку на підставі пропозиції спеціальної комісії, викладеної з урахуванням висновків відповідних підрозділів Національного банку та органу управління банку. Рішення про зупинення діяльності відокремлених підрозділів банку приймає орган управління банку з повідомленням про це Національного банку".

3. В абзаці другому пункту 4.1 глави 4 слова "відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку за напрямами діяльності цих підрозділів згідно з їх повноваженнями і функціональними обов'язками та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "відповідних підрозділів Національного банку".

4. У тексті Положення слова та цифри "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами)" у всіх відмінках замінити словами та цифрами "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами)" у відповідних відмінках.

5. У тексті Положення слова "філії", "філії та відділення", "відокремлені підрозділи (філії)", "відокремлені підрозділи (філії, відділення)" у всіх відмінках замінити словами "відокремлені підрозділи" у відповідних відмінках.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
19 червня 2015 року N 392


Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

в абзаці першому слова "структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)" виключити;

в абзаці другому слова "та валютних підрозділів" виключити;

в абзаці третьому слова "і валютних підрозділів" виключити;

2) у пункті 1.4 слова "центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку" замінити словом "Департаменту";

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому слова "складають щороку Департамент і валютні підрозділи та затверджує Голова Національного банку або вповноважена ним посадова особа Національного банку" замінити словами "складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або уповноважена особа Національного банку";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий уважати абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Планові перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій проводяться уповноваженими працівниками відповідно до плану перевірок кас банків (фінансових установ), який складається на кожний рік (за потреби) Департаментом та затверджується директором Департаменту чи уповноваженою особою Національного банку";

абзац сьомий виключити;

2) у абзаці шостому пункту 2.2 слова "або валютного підрозділу" виключити;

3) у пункті 2.8 слова "або територіальні управління Національного банку" виключити;

4) в абзаці другому пункту 2.10 слова "або валютного підрозділу" виключити;

5) пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Письмове доручення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку (далі - керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження.

Розпорядження Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);

інше (у разі потреби).

Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за письмовим чи усним рішенням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, яке оформляється у формі доручення.

Письмове доручення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій";

6) абзац п'ятий пункту 2.14 викласти в такій редакції:

"у разі проведення невиїзної перевірки - відповідно до письмового чи усного рішення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, за дорученням яких була призначена невиїзна перевірка (далі - керівники невиїзної перевірки)".

3. В абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова "або валютний підрозділ" виключити.

4. У пункті 4.10 глави 4 слова "начальником валютного підрозділу" виключити.

5. У главі 6:

1) у пункті 6.1 слова "або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом)" виключити;

2) у пункті 6.3 слова "(валютному підрозділі)" виключити.

6. В абзаці третьому пункту 7.10 глави 7 слова "або валютним підрозділом" виключити.

7. У главі 8:

1) у пункті 8.1 слова "або валютному підрозділі" виключити;

2) пункт 8.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.4, 8.5 уважати відповідно пунктами 8.3, 8.4;

3) у пункті 8.4 слова "Працівники" замінити словами "Уповноважені працівники", а слова "та його територіальних управлінь" виключити.

8. У главі 9:

1) абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Перевірки пунктів обміну проводяться фахівцями Національного банку (далі - фахівці) відповідно до плану перевірок пунктів обміну, що складається на кожний квартал Департаментом і затверджується директором Департаменту. Планові перевірки кожного пункту обміну проводяться, як правило, не рідше одного разу на півроку. Позапланові перевірки пунктів обміну проводяться за письмовим (усним) дорученням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку";

2) у абзаці другому підпункту "а" пункту 9.3 слова "територіальним управлінням Національного банку" виключити;

3) пункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5. Фахівці повідомляють банк (фінансову установу) або агента, пункт обміну якого перевіряється, про виявлені в цьому пункті обміну недоліки та порушення через їх представників (у разі їх присутності) безпосередньо після перевірки пункту обміну, а також письмово (за підписом директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку) протягом трьох робочих днів після проведення перевірки пункту обміну";

4) абзац шостий пункту 9.6 виключити.

9. У пункті 12 додатка до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України слова "та його територіальних управлінь" виключити.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко
Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS