О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2015-12-01 00:00:00  Версія для друку



 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2015

м. Київ

N 1112/426/678/1533


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2015 р. за N 1583/28028

Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про розвідувальні органи України", "Про оперативно-розшукову діяльність" і "Про боротьбу з тероризмом" та з метою визначення порядку подання Державною службою фінансового моніторингу України узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 16 травня 2012 року N 549/123/332/340 "Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 915/21227.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам відповідних структурних та територіальних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби фінансового моніторингу України довести цей наказ до відома співробітників та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог законодавства України.

5. Керівникам Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України призначити уповноважених співробітників для організації на постійній основі взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Голова Служби зовнішньої
розвідки України

В. Гвоздь

Міністр оборони України

С. Полторак

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Голова Державної
прикордонної служби України

В. Назаренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України
01 грудня 2015 року N 1112/426/678/1533

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2015 р. за N 1583/28028


Порядок
подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає форму, структуру, зміст узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, а також механізм та систему:

подання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів до Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - розвідувальні органи України);

реєстрації та розгляду узагальнених матеріалів розвідувальними органами України;

отримання Держфінмоніторингом інформації про хід опрацювання узагальнених матеріалів та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду розвідувальними органами України;

запобігання розголошенню інформації, що міститься в узагальнених матеріалах.

2. Терміни та поняття, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Законах України "Про розвідувальні органи України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про боротьбу з тероризмом".

II. Підготовка узагальнених матеріалів до передачі розвідувальним органам України

1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав:

вважати, що операція або сукупність пов'язаних між собою операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі встановлення зазначених підстав Держфінмоніторинг у встановлені цим Порядком строки надає до розвідувальних органів України відповідні узагальнені матеріали.

2. Узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом у письмовій та/або електронній формі.

3. Узагальненим матеріалам та додатковим узагальненим матеріалам відповідно до вимог Закону надається відповідний гриф обмеження доступу.

У разі якщо узагальнені матеріали мають додатки, які містять інформацію з обмеженим доступом, в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах робиться відповідний запис.

4. Структура узагальнених матеріалів:

зміст;

преамбула;

описові розділи;

резюме;

мотивований висновок;

додатки (за наявності).

5. Узагальнені матеріали мають містити такі відомості:

в обов'язковому порядку:

1) реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис уповноваженої особи Держфінмоніторингу;

2) опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх здійснили, або:

опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із суспільно небезпечним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх здійснили;

опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх здійснили;

3) опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або:

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

опис достатніх підстав, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

4) схему фінансової операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій;

5) мотивований висновок, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або можуть здійснюватися з метою вчинення іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

у разі наявності:

1) опис ознак, за якими суб'єкт фінансового моніторингу виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу;

2) код банку (МФО - BIC), найменування банку та номери рахунків, через які здійснювалася фінансова операція;

3) інформацію щодо ідентифікації та вивчення резидентів:

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку (за наявності);

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку;

4) інформацію щодо ідентифікації та вивчення нерезидентів:

для фізичної особи - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи, громадянство;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; з'ясовують відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

5) інформацію про стан учасника фінансових операцій (діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований тощо);

6) копії первинних документів, на підставі яких проведені фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, у тому числі такі, що містять інформацію з обмеженим доступом;

7) копії заяв та інших документів, на підставі яких відкриті рахунки, через які здійснювалися фінансові операції;

8) копію паспорта особи, картки із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу;

9) копії установчих документів юридичних осіб, задіяних у здійсненні фінансових операцій;

10) відомості та копії документів щодо відстеження (моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

11) інформацію, одержану від правоохоронних, розвідувальних та інших органів державної влади (за наявності дозволу відповідних правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів на передачу такої інформації до інших правоохоронних або розвідувальних органів) або оформлену в знеособленому вигляді;

12) інформацію, одержану від підрозділів фінансових розвідок інших держав (за наявності дозволу підрозділів фінансових розвідок інших держав на передачу такої інформації до правоохоронних та/або розвідувальних органів);

13) відомості, одержані з відкритих джерел (засобів масової інформації тощо);

14) інформацію про раніше передані узагальнені матеріали, пов'язані з цими матеріалами;

15) схему засновницьких зв'язків.

У разі наявності двох і більше однакових ознак фінансових операцій, клієнтів їх опис формується як узагальнення (загальна кількість операцій, загальна сума, найбільш суттєвий характер операцій та основні контрагенти). Детальніша інформація додається в табличній електронній формі, що є невід'ємним додатком до узагальнених матеріалів.

6. При формуванні узагальнених матеріалів для здійснення аналізу фінансових операцій та/або у разі необхідності отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави Держфінмоніторингом використовуються документи (відомості), надані розвідувальними органами України про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або пов'язані з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Інформацію, отриману від розвідувальних органів України, Держфінмоніторинг може використовувати лише для цілей, визначених статтями 18 та 23 Закону.

Якщо документи (відомості) розвідувальних органів України містять інформацію з обмеженим доступом, їх обробка здійснюється з дотриманням вимог законодавства України, що регулює питання доступу до такої інформації.

Територіальні підрозділи розвідувальних органів України надають інформацію Держфінмоніторингу через відповідні структурні підрозділи розвідувальних органів України.

При формуванні узагальнених матеріалів для здійснення аналізу фінансових операцій та/або у разі необхідності отримання додаткової інформації Держфінмоніторинг має право звертатись до розвідувальних органів України з відповідними запитами.

7. У разі наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених розвідувальним органам України узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг формує додаткові узагальнені матеріали.

8. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу після подання узагальнених матеріалів до розвідувальних органів України та які не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися розвідувальним органам України окремим супровідним листом як додатки до узагальнених матеріалів або до додаткових узагальнених матеріалів.

Додатки (за наявності) до узагальнених матеріалів або до додаткових узагальнених матеріалів є їх невід'ємною частиною.

III. Подання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів

1. Рішення про передачу узагальнених матеріалів до розвідувальних органів України приймається експертною комісією Державної служби фінансового моніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених до подання правоохоронним та розвідувальним органам (далі - експертна комісія), склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу.

2. У засіданнях експертної комісії можуть брати участь уповноважені представники розвідувальних органів України, призначені розпорядчими документами цих органів, про що інформується Держфінмоніторинг.

3. Розвідувальним органам України подається перший примірник узагальненого матеріалу.

4. Строк подання узагальнених матеріалів до розвідувальних органів України не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня прийняття експертною комісією відповідного рішення.

5. Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Держфінмоніторингу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, за винятком випадків передачі її до правоохоронних органів для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

6. Додаткові узагальнені матеріали (за наявності) подаються Держфінмоніторингом розвідувальному органу України, в якому на розгляді перебувають узагальнені матеріали.

У разі передачі розвідувальним органом України узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до правоохоронного органу додаткові узагальнені матеріали направляються до відповідного правоохоронного органу.

IV. Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів

1. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, здійснюється розвідувальними органами України відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

2. Розвідувальний орган України, який отримав узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше п'яти робочих днів з моменту його реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера його реєстрації.

3. У всіх випадках передачі розвідувальними органами України Держфінмоніторингу інформації та/або документів про результати розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, у супровідному листі обов'язково зазначається інформація щодо узагальненого матеріалу, у тому числі відомості щодо дати і номера їх реєстрації у Держфінмоніторингу та розвідувальному органі України.

V. Розгляд узагальнених матеріалів

1. Розгляд узагальнених матеріалів здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

2. Отримані узагальнені матеріали розвідувальні органи України реалізовують в межах своєї компетенції, використовуючи оперативно-розшукові заходи і засоби у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

3. Узагальнені матеріали, які містять підозри, що фінансова операція (сукупність фінансових операцій) або клієнт пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, використовуються розвідувальними органами при здійсненні заходів щодо боротьби з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.

VI. Отримання Держфінмоніторингом інформації та/або документів про хід розгляду узагальнених матеріалів

1. Розвідувальні органи України зобов'язані повідомляти Держфінмоніторинг про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів протягом десяти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

2. У разі передачі узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до правоохоронного органу розвідувальні органи України протягом п'яти робочих днів з дня передачі інформують про це Держфінмоніторинг із зазначенням найменування правоохоронного органу, його структурного або територіального підрозділу, реєстраційних даних узагальненого матеріалу, його умовного найменування та реквізитів супровідного листа, яким ці матеріали передані правоохоронному органу.

3. У разі потреби в отриманні інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів Держфінмоніторинг направляє запити до розвідувальних органів України.

VII. Заходи щодо забезпечення запобігання розголошенню інформації, що міститься в узагальнених матеріалах

1. Розвідувальні органи України, Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу.

2. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах, у тому числі при передачі та перевірці, її розкриття та захист здійснюються співробітниками розвідувальних органів України та Держфінмоніторингу відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

Заступник Голови Служби
зовнішньої розвідки України

В. Г. Синькевич

Начальник Головного управління
розвідки Міністерства
оборони України,
генерал-лейтенант

В. В. Кондратюк

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України

Д. В. Горбась




Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS