О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2016-05-05 00:00:00  Версія для друку 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2016

м. Київ

N 475


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2016 р. за N 772/28902

Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку

Відповідно до вимог частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966, з метою визначення процедури доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04 грудня 2012 року N 1272 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за N 192/22724.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 

Т. З. Хромаєв 

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

І. Пашко 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко 

В. о. Міністра інфраструктури України 

В. Омелян 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України 

Айварас Абромавичус 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05 травня 2016 року N 475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 травня 2016 р. за N 772/28902


Порядок
доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966, визначає процедуру доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).

2. Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966.

3. Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року N 475.

4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайта.

5. З метою проведення фінансового моніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайта Держфінмоніторингу.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05 травня 2016 року N 475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 травня 2016 р. за N 773/28903


Інструкція
з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб), є сукупністю записів стосовно окремих організацій, юридичних або фізичних осіб, які можуть мати кілька імен або назв (найменувань). Ключовим реквізитом для індексації особи в Переліку осіб є номер запису.

2. Перелік осіб містить таку інформацію:

Код реквізиту

Назва реквізиту

Вимоги щодо формування реквізиту

C1

Номер особи в Переліку осіб

Запису присвоюється один номер за наскрізною нумерацією у Переліку осіб. Один і той самий номер не може бути присвоєний іншій особі після виключення з Переліку осіб особи, якій цей номер був присвоєний раніше. Поле заповнюється обов'язково

C2

Дата включення (виключення) особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису

Зазначається дата включення (виключення) Держфінмоніторингом особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису. Поле заповнюється обов'язково

C3

Тип запису

Зазначається тип запису (новий запис, модифікований запис)

C4

Тип особи

Зазначається фізична особа, організація або юридична особа

C5

Джерело, відповідно до якого особу включено (виключено) до/з Переліку осіб або було змінено запис

Зазначається відповідне джерело, на основі якого особу включено (виключено) до/з Переліку осіб, згідно із пунктами 2 та 7 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 966

C6 - C9

Ім'я особи / найменування організації та юридичної особи

1. Для фізичних осіб обов'язково зазначаються:
для резидента - прізвище, ім'я, по батькові;
для нерезидента - імена, які вносяться у порядку згідно з документом, на підставі якого включається інформація до Переліку осіб: перше ім'я - в першому полі, друге ім'я - в другому полі тощо. В іноземних іменах abu-, al-, abd- тощо частки, що пишуться через дефіс, скорочення не виступають окремими іменами, а вносяться у поле разом з іншим іменем.
2. Для організацій та юридичних осіб зазначається повне найменування відповідно до документа, на підставі якого включається інформація до Переліку осіб. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання. Поле заповнюється обов'язково.
При цьому у C6 вказуються прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента, найменування юридичної особи, у C7 - ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента (у разі наявності), у C8 - по батькові резидента / ім'я 3 нерезидента (за наявності), у C9 - ім'я 4 нерезидента (за наявності).
3. Для громадян України, зареєстрованих як фізичні особи - підприємці, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові

C10

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо

1. Для фізичних осіб проставляється ім'я, обов'язково для кожного варіанта. Використовуються такі значення:
N - основне ім'я згідно з документом, на підставі якого включається інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім'я, викладене кирилицею);
PE - псевдонім англійською мовою (інше ім'я або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для організацій або юридичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта написання найменування. Використовуються такі значення:
N - основне найменування згідно з документом, на підставі якого включається інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею).
Поле заповнюється обов'язково

C11

Категорія псевдоніма

Указуються назви псевдонімів особи (a.k.a. - відомий як, f.k.a. - відомий раніше, n.k.a. - відомий зараз)

C12

Якість псевдоніма

Придатність псевдоніма для ідентифікації (1 - висока, 2 - низька)

C13

Дата народження / дата реєстрації юридичної особи або організації

Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження / реєстрації юридичної особи або організації

C14

Дата і місце народження / місцезнаходження юридичної особи або організації

Інформація зазначається за наявності

C15

Громадянство

Інформація зазначається за наявності

C16

Національність

Інформація зазначається за наявності

C17

Посада

Зазначається остання відома або поточна посада. Інформація зазначається за наявності

C18

Рід діяльності

Зазначаються відома професійна підготовка, спеціальність; соціальний або інший статус. Інформація зазначається за наявності

C19

Почесні, професійні, релігійні та інші звання

Зазначаються відомі почесні, професійні, релігійні та інші звання. Інформація зазначається за наявності

C20

Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)

Зазначаються серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності

C21

Дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

Зазначається дата видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності

C22

Країна видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

Зазначається країна видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності.
Указується країна відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426

C23

Країна видачі паспорта (код)

Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426

C24

Найменування органу, що видав документ

Зазначається орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу

C25

Реєстраційний номер облікової картки платників податків або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) /код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

1. Для фізичних осіб зазначається:
для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платників податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
для нерезидентів - реєстраційний номер облікової картки платників податків або ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності).
2. Для юридичних осіб зазначається:
для резидентів - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ);
для нерезидентів - ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності)

C26 - C33

Місце проживання

Зазначається відоме місце проживання або місцеперебування особи.
Інформація зазначається за наявності на окремих полях.
У C27 вказується код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.
При цьому у C26 зазначається назва країни, у C28 - поштовий індекс, у C29 - назва області (штату, провінції), у C30 - назва міста, у C31 - назва вулиці, у C32 - номер будинку, у C33 - номер офісу

C34

Адреса (не структурована)

Зазначається адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам стосовно адресності

C35

Відмітка про постановлення вироку (рішення) судом

Зазначається дата постановлення вироку (рішення) судом, для резидентів - стаття Кримінального кодексу України, за якою особу засуджено, інформація, чи перебуває вона в місці відбування покарань на дату внесення даних до Переліку осіб

C36

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку

Зазначається, чи перебуває особа в місцевому або міжнародному розшуку. Якщо розшук місцевий, зазначається країна, у якій особа заявлена в розшук

C37

Додаткова інформація

Зазначається будь-яка додаткова інформація, у тому числі відомості про застосовані міжнародні санкції (орган, що застосував санкції, коли застосовано санкції, підстава застосування санкцій).
Для фізичних осіб - підприємців зазначаються (у разі наявності) реквізити виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, найменування органу, що їх видав.
Для юридичних осіб - резидентів зазначаються (за наявності) реквізити виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, найменування органу, що їх видав, код за ЄДРПОУ

C38

Актуалізація запису

До цього поля вноситься інформація про зміну значень окремих полів або виключення значень із зазначенням дати цих змін. Інформація обов'язково зазначається у разі зміни значень окремих полів

C39

Відмітка про виключення з Переліку осіб

У разі надходження інформації (документів), яка є підставою для виключення організації, юридичної або фізичної особи з Переліку осіб, у полі зазначається дата виключення Держфінмоніторингом особи з Переліку осіб. Інформація зазначається за наявності

C40

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок

Уносяться реквізити банку (найменування, МФО або ВІС, місцезнаходження тощо), в якому особою відкрито (відкривався) рахунок

C41

Номер банківського рахунку

Уноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривався) особою


3. З огляду на те, що особи, зазначені в Переліку осіб, можуть мати декілька імен або найменувань, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи може мати більше ніж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад, декілька дат народження).

4. У разі виключення Держфінмоніторингом організації, юридичної чи фізичної особи з Переліку осіб записи про таких осіб з Переліку осіб видаляються.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк


 

 

 

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS