О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2011-06-20 00:00:00  Версія для друку 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2011

м. Київ

N 197


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 852/19590

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 29 серпня 2013 року N 339,
 від 31 жовтня 2014 року N 696,
від 31 липня 2015 року N 499,
 від 23 грудня 2015 року N 920
(уперше звіти за формами, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до Положення, з урахуванням
 змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2015 року N 920,
 подаються банками за IV квартал 2015 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду),
від 17 лютого 2016 року N 88,
 від 30 березня 2016 року N 204
(уперше звіти за формою, визначеною у додатку 2 до Положення, з урахуванням
 змін, внесених постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року N 204,
 подаються банками за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

2. Департаменту фінансового моніторингу (О. М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Департаменту фінансового моніторингу (О. М. Бережний), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію та проведення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків відповідно до вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту фінансового моніторингу О. М. Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
20 червня 2011 року N 197
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 31 липня 2015 року N 499)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2011 р. за N 852/19590


Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму), у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму) (далі - ризикова діяльність), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

2) безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку/установи, який проводиться працівниками Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення;

3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група);

4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку;

5) дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта;

6) дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою запиту Національного банку про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою;

8) керівник банку/установи - голова правління банку / керівник установи / керівник відокремленого підрозділу банку, установи / керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

9) керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює нагляд за дотриманням банками/установами вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

10) перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;

11) період, що підлягає виїзній перевірці, - це період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

12) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План);

13) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання корупції" та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку.

3. Перевірка банку/установи проводиться з метою визначення дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також достатності заходів, що здійснюються банком/установою для запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму та відповідності цих заходів для обмеження (зменшення) ризиків під час його/її діяльності.

II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок

4. Планова виїзна перевірка банку/установи (крім їх відокремлених підрозділів) проводиться не рідше одного разу на три роки.

Датою, з якої починається відлік трирічного строку для визначення початку наступної планової виїзної перевірки банку/установи, є дата попередньої виїзної перевірки, що зазначена в довідці про виїзну перевірку.

5. Планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до Плану, який затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.

6. Планова виїзна перевірка відокремленого підрозділу банку/установи може бути проведена без здійснення виїзної перевірки у відповідному році банку - юридичної особи / установи - юридичної особи.

7. До Плану включаються виїзні перевірки:

1) банків/установ (крім їх відокремлених підрозділів), для яких спливає трирічний строк із дати останньої планової виїзної перевірки або позапланової виїзної перевірки, якщо під час її проведення був охоплений весь перелік питань їх діяльності у сфері фінансового моніторингу;

2) банків/установ (крім їх відокремлених підрозділів), якщо з дня отримання ними банківської ліцензії / ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків минуло більше ніж 12 місяців, а їх виїзна перевірка ще не проводилася;

3) банків/установ, перелік яких визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму;

4) банків, за результатами попередньої перевірки яких було встановлено здійснення ризикової діяльності;

5) банків, до яких чи власників істотної участі яких іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями застосовано санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи;

6) банків/установ, щодо яких Національний банк має інформацію, отриману від державних органів, що свідчить / може свідчити про порушення ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення виїзної перевірки (далі - посвідчення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного керівником Національного банку.

9. У посвідченні зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), інше (за потреби).

10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до посвідчення, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною посвідчення.

У програмі виїзної перевірки за потреби зазначається формат надання банком/установою необхідної для виїзної перевірки інформації.

11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є:

1) результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

2) інформація інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що свідчать/можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ, що несуть взаємопов'язаний або системний зміст.

(підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється розпорядженням, у якому зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава (підстави), передбачена (передбачені) пунктом 11 цього розділу, для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), питання, які підлягають виїзній перевірці, інше (за потреби).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
 від 30.03.2016 р. N 204)

13. Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку/установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку/установи у сфері фінансового моніторингу.

Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/установі, визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

14. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку/установи, у тому числі групи, до якої належить банк, за винятком випадків, зазначених у пункті 19 цього розділу.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

15. Національний банк зобов'язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформляється службовим листом Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

2) період, що підлягає виїзній перевірці;

3) інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

4) іншу інформацію (за потреби).

Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку/установи може надсилатися перелік інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів з них), які банк/установа зобов'язаний(а) підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах та порядку, визначених у повідомленні.

16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі), документів (їх копій та/або витягів з них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи).

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації.

(пункт 16 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису).

(пункт 16 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204,
 у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим)

Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених форматі, структурі та вигляді на запит інспекційної групи / вимогу керівника Національного банку достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи.

17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду та порядку їх надання. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі.

Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи.

18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи у визначених у ньому обсягах, форматі, порядку і термінах.

Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи, надаються із супровідним листом.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), пояснень.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи зазначених у запиті інформації, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень в установлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про надання таких документів (на примірнику, що зберігається в керівника / заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

(пункт 18 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи вимагати (за необхідності) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

(пункт 18 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо продовження строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
 від 30.03.2016 р. N 204)

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про продовження строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 30 робочих днів.

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920,
 від 30.03.2016 р. N 204)

20. У разі невиконання законних вимог або створення перешкод посадовою особою банку/установи проведенню виїзної перевірки інформація щодо цього (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку, а керівник інспекційної групи складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення в порядку, передбаченому Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами).

21. Керівник та посадова особа банку/установи, про яку йдеться у пункті 20 цього Положення, зобов'язані надати керівникові інспекційної групи пояснення в письмовій формі щодо причин невиконання законних вимог або створення перешкод проведенню виїзної перевірки та всі матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), інформацію, необхідні для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи (заступником керівника інспекційної групи в разі тимчасової відсутності керівника інспекційної групи).

Довідка про виїзну перевірку містить дату її складання, найменування банку/установи, що перевірялися, вид перевірки (планова чи позапланова), період, що підлягав перевірці, строк проведення перевірки, висновки, інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком, інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, супровідну інформацію та рекомендації банку/установі, факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були), іншу інформацію (за потреби).

(пункт 22 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них), письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку / інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), документи, складені інспекційною групою / Національним банком (акти, описи тощо), що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку. Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи зобов'язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Документи (отримані/вилучені/складені інспекційною групою/ Національним банком), що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, оформляються як додатки до другого примірника довідки про виїзну перевірку, власником якої є Національний банк.

(абзац перший пункту 23 замінено новими абзацами першим,
 другим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17.02.2016 р. N 88,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 уважати відповідно абзацами третім - сьомим,
 абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символьну інформацію, зокрема цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків.

Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом".

(абзац четвертий пункту 23 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті банком/установою та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Крім відмітки про засвідчення на копіях документів/витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному у запиті інспекційної групи.

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, на які є посилання в довідці про виїзну перевірку, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

(абзац сьомий пункту 23 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше тридцятого робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, яка тимчасово виконує його обов'язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком.

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

За необхідності Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку банку (з окремими додатками) для ознайомлення правлінню банку / керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

Надсилання Національним банком до банку/установи довідки про виїзну перевірку банку/установи (за необхідності її копії) здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням.

25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на третій робочий день з дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату, та повернути підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку.

Неотримання довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надіслання Національним банком засобами поштового зв'язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку, та/або строку ознайомлення, та/або підписання, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому цього пункту, та/або не підписання, та/або не повернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою до Національного банку не позбавляє її офіційності та законної (юридичної) сили. У цьому разі довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень, а її третій примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку з обов'язковими підтвердними документами, інформацією (далі - документальне підтвердження).

За наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначкою "із запереченнями".

Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи, та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

26. Банк/установа надсилає протягом строку, установленого в пункті 25 цього розділу, підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку, письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку (за наявності) до Національного банку із супровідним листом, підписаним керівником банку/установи, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів.

27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником та членами інспекційної групи Національного банку, додатків до неї (у тому числі матеріалів виїзної перевірки) з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом з додатками (у тому числі матеріалами виїзної перевірки) становить інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

Усі документи, що складені Національним банком з використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї (у тому числі в матеріалах виїзної перевірки), становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.

28. До здійснення перевірок банків/установ не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, у тому числі якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку/установи, членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку/установи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку/установи, мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком/установою, що перевіряється. Обов'язок повідомлення керівника Департаменту про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на працівника Національного банку до початку перевірки банку/установи. Працівник Національного банку несе відповідальність за приховування такої інформації згідно із законодавством України.

У разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчить про наявність у працівника Національного банку, залученого до перевірки, реального чи потенційного конфлікту інтересів, Національний банк негайно відстороняє (усуває) від проведення перевірки такого працівника та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку до проведення перевірки може бути залучений інший.

III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи

29. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку/установи мають право:

1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів;

2) вільного доступу до всіх приміщень банку/установи в робочий час та в неробочий час за потреби;

3) збирати та вимагати від банку/установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу;

5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, засвідчені в установленому порядку;

6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку/установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку/установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів;

8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів.

(пункт 29 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

30. Керівник банку/установи, крім обов'язків, що зазначені в розділі II цього Положення, зобов'язаний виконувати законні вимоги керівника та членів інспекційної групи, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний зокрема:

1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів/фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці;

2) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку/установи посвідчення/розпорядження про перевірку цього банку/установи забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів з питань діяльності (обставин, фактів) банку/установи;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку/установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами; забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи.

Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи;

(абзац другий підпункту 4 пункту 30 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи;

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи;

7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;

(пункт 30 доповнено новим підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88,
 у зв'язку з цим підпункт 7 уважати підпунктом 8)

8) забезпечувати коректну поведінку працівників банку/установи під час проведення виїзної перевірки.

Керівник банку/установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.

IV. Проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу

31. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу шляхом проведення аналізу дотримання банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі:

1) довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку/установи;

2) даних статистичної звітності банку/установи, яка подається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами);

3) інформації, документів (їх копій та/або витягів з них), звітів, отриманих від банку/установи;

(підпункт 3 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших органів державної влади.

32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі і структурі), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту.

Запит оформляється як службовий лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку.

Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити своєчасне надання на запит достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (у тому числі письмових) у визначених у ньому вигляді, структурі, обсягах, форматі, порядку і термінах.

Документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення, які подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення.

З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку.

(пункт 32 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Якщо копія документа / витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа / витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення.

(пункт 32 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

(пункт 32 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204)

321. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до цього Положення відповідно.

Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки.

Файли з даними звітів засвідчують електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ - Інформаційний".

(розділ IV доповнено пунктом 321 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

33. У разі виявлення за результатами аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності, неподання звітів, працівники Національного банку складають акт у двох примірниках.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу.

(абзац перший пункту 34 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.02.2016 р. N 88)

Неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом із незалежних від Національного банку причин не позбавляє його (акт) офіційності та законної (юридичної) сили.

Банк/установа протягом трьох робочих днів з дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук


(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 29.08.2013 р. N 339,
 від 31.10.2014 р. N 696,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.07.2015 р. N 499)

 

Додаток 1
до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 23 грудня 2015 року N 920
(пункт 321 розділу IV)


(уперше звіти за цією формою з урахуванням змін, внесених постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920, подаються банками
 за IV квартал 2015 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду)

 

Подається щоквартально електронною поштою банками - юридичними особами (в цілому по банку) Центральній розрахунковій палаті не пізніше десятого робочого дня місяця, після звітного періоду


Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

станом на ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________
(найменування банку)

N
з/п

N питання

Назва показника

Відповідь*

1

2

3

4

1

I

Корпоративне управління та роль органів управління банку

 

2

1

Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи)

001, 002

3

2

Скільки часу минуло з моменту затвердження останніх внутрішніх документів (змін до них)

000, 003, 004, 005, 006

4

3

Чи наявна належним чином затверджена окрема програма з управління комплаєнс-ризиками з питань фінансового моніторингу

001, 002

5

4

Чи проводяться керівництвом банку зустрічі з відповідними співробітниками або підрозділами банку та чи забезпечується ефективне впровадження програм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму)

000, 007, 008, 009, 010

6

5

Як часто здійснюється перегляд внутрішніх документів

000, 011, 012, 013, 014

7

6

Чи виділило керівництво банку достатні фінансові, людські та інші ресурси для виконання функції у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ)

001, 002

8

7

Чи затверджує Спостережна рада (Наглядова рада) банку (інші органи управління банку) та/або чи затверджується на рівні банківської групи програма (політика) банку з питань ПВК/ФТ

001, 002

9

8

Зазначте роль Спостережної ради (Наглядової ради) банку (інших органів управління банку) та/або Групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ

091

10

II

Управління інформаційними системами

 

11

9

Чи закріплені в програмах та процедурах банку вимоги до інформаційних систем щодо управління ризиками використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (далі - ризик ВК/ФТ)

001, 002

12

10

Чи включають програми та процедури банку такі вимоги до інформаційних систем (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

13

10.1

фіксацію відповідної інформації щодо всіх клієнтів, у тому числі інформації про встановлені їм рівні ризики

 

14

10.2

фіксацію встановлення нових відносин з клієнтами

 

15

10.3

фіксацію випадків розірвання відносин з клієнтами

 

16

10.4

фіксацію випадків завершення відносин з клієнтами

 

17

10.5

фіксацію випадків, коли відносини з клієнтом не були встановлені або були розірвані на підставі вимог, установлених законодавством з питань фінансового моніторингу

 

18

10.6

перевірку клієнтів за наявними в банку базами даних (базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод), що містить інформацію відносно ризиків ВК/ФТ клієнтів, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)

 

19

10.7

визначення випадків відсутності (необхідності уточнення) інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів

 

20

10.8

збереження інформації в такий спосіб, що легко дозволяє відновлювати її та відслідковувати всі фінансові операції

 

21

10.9

здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дозволяє визначати незвичайну діяльність

 

22

10.10

інформування в разі здійснення незвичної або підозрілої діяльності

 

23

10.11

інформування, якщо фінансова операція здійснюється на значну суму

 

24

III

Управління ризиками

 

25

11

Чи наявна у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ функція управління ризиками

000, 019, 020, 021, 022

26

12

Чи займається підрозділ управління ризиками питаннями у сфері ПВК/ФТ

001, 002

27

13

Чи наявний у банку порядок аналізу ризику ВК/ФТ

000, 023, 024, 025, 026

28

14

Якщо так, то як часто він проводиться

000, 027, 028, 029, 030

29

15

Чи наявна в банку класифікація окремих видів та категорій продуктів, клієнтів або географічних регіонів/ринків, що визначаються як високоризикові

001, 002

30

16

Скільки таких видів було визначено для кожної нижченаведеної категорії

091

31

16.1

продукти/послуги банку

 

32

16.2

клієнти банку

 

33

16.3

географічне розташування

 

34

16.4

канали надання банком послуг

 

35

17

Скільки власних критеріїв високого рівня ризику за типом клієнта, видом товарів, послуг, географічним розташуванням установлено банком, крім тих, що визначені законодавством України

091

36

18

Чи приймає керівництво банку до уваги ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, наприклад нові філії, ринки (внутрішній та закордонний), нові продукти

001, 002

37

19

Якщо так, то хто бере участь в оцінюванні ризиків ВК/ФТ

000, 031, 032, 033, 034

38

20

Чи інформується керівництво банку про зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

001, 002

39

21

Якщо так, то яким чином це впливає на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками ВК/ФТ

000, 035, 036, 037, 038

40

IV

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

 

41

22

Чи наявний у банку належним чином затверджений порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів

001, 002

42

23

Чи впровадив банк основні вимоги законодавства з питань ПВК/ФТ у порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів щодо (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

43

23.1

фізичних осіб - резидентів, які відкривають рахунки

 

44

23.2

фізичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки

 

45

23.3

фізичних осіб - підприємців, які відкривають рахунки

 

46

23.4

юридичних осіб - резидентів, які відкривають рахунки

 

47

23.5

юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки

 

48

23.6

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

 

49

23.7

кореспондентських відносин з банками-нерезидентами

 

50

23.8

публічних діячів, близьких та/або пов'язаних з ними осіб

 

51

23.9

неприбуткових організацій

 

52

23.10

осіб, які здійснюють фінансові операції без відкриття рахунку

 

53

23.11

інше

 

54

24

Чи застосовується під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів такі процедури:

000, 039, 040, 041, 042

55

24.1

установлення ділових відносин з новим клієнтом або відмови в обслуговуванні, уключаючи розірвання наявних ділових відносин

 

56

24.2

класифікація ризиків клієнтів

 

57

24.3

поглиблена перевірка та вивчення високоризикових клієнтів, продуктів, фінансових операцій тощо

 

58

24.4

моніторингу клієнтських рахунків та фінансових операцій

 

59

25

Чи передбачена процедурами банку диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків

001, 002

60

26

Якщо варіант відповіді на 25 питання "Так", то зазначається опис порядку

091

61

27

Чи застосовуються вимоги ПВК/ФТ до порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів у частині (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

62

27.1

фіксації інформації щодо мети та характеру ділових відносин / фінансових операцій

 

63

27.2

установлення окремого порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів - публічних діячів, банків-кореспондентів та інших високоризикових клієнтів та фінансових операцій тощо

 

64

27.3

оновлення інформації щодо клієнтів

 

65

28

Для яких категорій клієнтів порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів вимагає зазначення такої інформації (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

66

28.1

сфера діяльності / професія / зміст діяльності

 

67

28.2

мета відкриття рахунку

 

68

28.3

джерела походження коштів

 

69

28.4

джерела походження активів

 

70

29

Чи включають процедури ідентифікації та вивчення для всіх клієнтів здійснення таких дій (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

71

29.1

перевірку чинності/достовірності документів

 

72

29.2

особисту зустріч з потенційним клієнтом (представником клієнта)

 

73

29.3

здійснення поглибленої перевірки клієнтів, віднесених до категорії високого ризику, які пов'язані з високоризиковою діяльністю та/або походженням з країни, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері ПВК/ФТ

 

74

29.4

стосовно юридичних осіб отримання інформації щодо роду діяльності, розташування, фінансового стану, характеру очікуваних фінансових операцій тощо

 

75

30

Якщо банк є посередником або отримувачем під час здійснення міжнародних платежів, чи наявні в банку такі вимоги (відповідь надається у відсотках):

000, 015, 016, 017, 018

76

30.1

здійснення ідентифікації ініціатора платежу та за необхідності зупинення чи відмова в здійсненні платежу в разі недостатньої інформації щодо його ініціатора або бенефіціара

 

77

30.2

перевірка міжнародних платежів відповідно до санкційних списків, закріплених у Резолюціях Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1267 та 1373

 

78

30.3

здійснення ідентифікації особи, яка звернулася до банку для отримання переказу

 

79

31

Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників у разі здійснення порушень ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів

001, 002

80

32

Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за порушення ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів за останні три роки

001, 002

81

33

Чи здійснюється аналіз фінансових операцій пов'язаних між собою клієнтів

001, 002

82

V

Моніторинг та звітування про фінансові операції

 

83

34

Чи присутні вимоги щодо моніторингу фінансових операцій клієнта та здійснення аналізу загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій

001, 002

84

35

Яким чином здійснюється моніторинг фінансових операцій клієнта та аналіз загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій: безпосередньо працівниками або автоматично

091

85

36

Чи наявні у внутрішніх документах вимоги щодо здійснення моніторингу клієнта та його фінансових операцій залежно від рівня його ризику

001, 002

86

37

Чи наявні вимоги проведення посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів з високим рівнем ризику

001, 002

87

38

Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо незвичної та підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній

001, 002

88

39

Яка процедура застосовується у випадку, якщо рахунок, фінансова операція або діяльність клієнта визнані банком незвичними або підозрілими

091

89

40

Зазначена в питанні 39 процедура банку задокументована/регламентована

001, 002

90

41

Які посадові особи банку здійснюють аналіз виявленої незвичної або підозрілої діяльності клієнта

091

91

42

Опис процедур, які проводяться для визначення необхідності віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу

091

92

43

Яка посадова особа банку приймає рішення про внесення інформації до реєстру фінансових операцій та чи документується процес їх прийняття

091

93

44

Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції

001, 002

94

45

Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції протягом останніх трьох років

001, 002

95

VI

Збереження документів та інформації

 

96

46

Чи наявні в банку процедури, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації

001, 002

97

47

Якщо варіант відповіді на питання 46 "Так", то зазначається перелік процедур, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації

091

98

48

Який термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції / незвичну діяльність тощо

000, 043, 044, 045, 046

99

49

Форма збереження інформації: на папері, в електронному вигляді, у приміщенні банку чи в зовнішніх зберігачів

000, 047, 048, 049, 050

100

50

Наявність вимог до записів про те, що вони мають бути вичерпними, детальними та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції

001, 002

101

51

Опис процедури отримання доступу до інформації, пов'язаної з ПВК/ФТ

091

102

52

Час, протягом якого можливим є отримання інформації та/або документів щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій) п'ятирічної давності

091

103

53

Наявність проведення процедури, передбаченої в питанні 52

001, 002

104

54

Наявність запитів від правоохоронних органів щодо інформації про клієнта протягом звітного періоду

001, 002

105

55

У разі надходження запитів, передбачених у питанні 54, зазначити інформацію про їх виконання

091

106

VII

Внутрішній контроль, а також внутрішній та зовнішній аудити

 

107

56

Періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

000, 051, 052, 053, 054

108

57

Дата останньої внутрішньої аудиторської перевірки в банку з питань ПВК/ФТ

091

109

58

Наявність виявлених Національним банком України (далі - Національний банк) у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку за останні три роки недоліків

001, 002

110

59

Механізм здійснення контролю за усуненням виявлених Національним банком недоліків у роботі внутрішнього аудиту банку

091

111

60

Наявність функції внутрішнього аудиту з урахуванням рівня виявлених ризиків ВК/ФТ

001, 002

112

61

Наявність аудиторських перевірок відповідності дій банку щодо клієнтів, продуктів/послуг та географічних регіонів, яким притаманний високий ризик, внутрішнім документам

001, 002

113

62

Опис порядку надання керівництву банку результатів аудиторських звітів та подальшого контролю за усуненням виявлених зауважень та недоліків

091

114

63

Чи включають такі звіти питання ПВК/ФТ? Якщо так, то описати які саме

091

115

64

Чи здійснюються відповідальним працівником банку перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів

000, 051, 052, 053, 054

116

65

Чи були вжиті заходи за результатами виявлених останньою аудиторською перевіркою банку порушень з питань ПВК/ФТ (відповідь надається у відсотках)

000, 015, 016, 017, 018

117

66

Наявність відповідних механізмів для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів відносно управління ризиків ВК/ФТ

001, 002

118

67

Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи з питань ПВК/ФТ

001, 002

119

68

Якщо так, то які були результати зовнішніх аудиторських перевірок банку та форма повідомлення про їх результати керівництва банку

091

120

69

Чи були встановлені під час здійснення Національним банком останньої перевірки банку порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

055, 056, 057, 058, 059

121

VIII

Комплаєнс

 

122

70

Чи передбачає внутрішньобанківська система банку з питань ПВК/ФТ ефективну взаємодію відповідального працівника із структурними підрозділами в процесі управління ризиками

000, 060, 061, 062, 063

123

71

Чи погоджений Національним банком відповідальний працівник банку

001, 002

124

72

Надати відомості про відповідального працівника банку (його прізвище, ім'я, по батькові, посадові обов'язки та місце в організаційній структурі банку)

091

125

73

Досвід роботи відповідального працівника у сфері ПВК/ФТ

000, 064, 065, 066, 067

126

74

Надайте відомості щодо останньої дати навчання відповідального працівника

000, 067, 068, 069, 070

127

75

Наявність у банку механізму відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ та їх впровадження до внутрішніх документів

000, 071, 072, 073, 074

128

76

Чи є відповідальний працівник у кожному відокремленому підрозділі банку

001, 002

129

77

Якщо так, то описати взаємовідносини відповідального працівника відокремленого підрозділу банку з відповідальним працівником у головному офісі

091

130

78

Чи виконує відповідальний працівник інші функції, крім ПВК/ФТ? Якщо так, то які саме

091

131

79

Частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)

000, 075, 076, 077, 078

132

80

Якими фінансовими, людськими (кількість співробітників підрозділу фінансового моніторингу) та іншими ресурсами розпоряджається відповідальний працівник для виконання покладених на нього завдань? Чи є ці ресурси достатніми? Надати розгорнуту відповідь

091

133

IX

Навчання та підбір персоналу

 

134

81

Який порядок проведення навчання передбачає затверджена в банку програма навчання з питань ПВК/ФТ

000, 079, 080, 081, 082

135

82

Скільки складав бюджет зовнішнього навчання з питань ПВК/ФТ минулого та цього року

091

136

83

Частота проведення навчань з питань ПВК/ФТ

000, 083, 084, 085, 086

137

84

Зазначити, коли навчання з питань ПВК/ФТ проводилися в останнє

091

138

85

Який відсоток працівників банку зобов'язаний брати участь у навчанні з питань ПВК/ФТ

000, 015, 016, 017, 018

139

86

Чи брали участь у навчаннях з питань ПВК/ФТ голова та члени правління банку

001, 002

140

87

Перелік питань, вивчення яких відбувається під час навчання з питань ПВК/ФТ (наприклад, законодавство України, міжнародні стандарти, рекомендації FATF тощо)

091

141

88

Наявність спеціальних навчальних програм з питань ПВК/ФТ, розроблених та впроваджених відповідно до посадових обов'язків працівників

001, 002

142

89

Форми проведення навчання з питань ПВК/ФТ:

000, 087, 088, 089, 090

143

89.1

семінари та практичні заняття

 

144

89.2

самостійні заняття

 

145

89.3

заняття на комп'ютерах

 

146

89.4

інше

 

147

90

Чи здійснює банк документування та фіксування результатів навчання з питань ПВК/ФТ

001, 002

148

91

Чи перевіряє внутрішній аудит банку якість навчальних програм та чи оцінює їх ефективність

001, 002

149

92

Опис інших механізмів забезпечення ефективності навчальних програм з питань ПВК/ФТ у разі їх наявності

091

150

93

Чи наявна в банку внутрішня кадрова політика та процедури, що контролюють ділову репутацію фахівців/працівників банку

001, 002

151

94

Чи здійснює банк перевірку осіб, які претендують на працевлаштування в банку (наприклад, на наявність/відсутність відповідного досвіду, судимості тощо)

001, 002

152

95

Якщо відповідь на питання 94 "Так", то зазначити які ще перевірки осіб, які претендують на працевлаштування в банку, здійснює банк

091


____________
* Відповідно до каталогів.

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Відповідальний працівник Банку

____________
(підпис)


Каталог відповідей

N
з/п

Код

Варіанти відповідей

До яких питань застосовується

Пояснення

1

2

3

4

5

1

000

Немає даних / не застосовується

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 49, 56, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 89

Якщо обрано цей варіант відповіді, то необхідно надати пояснення

2

001

Так

1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94

 

3

002

Ні

1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94

 

4

003

Менше ніж три місяці

2

 

5

004

Від трьох до шести місяців

2

 

6

005

Від шести місяців до одного року

2

 

7

006

Більше ніж один рік

2

 

8

007

Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами постійний, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться регулярно

4

 

9

008

Зустріч між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами, а також зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться в разі виникнення необхідності

4

 

10

009

Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами відсутній, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться нерегулярно

4

 

11

010

Керівництво банку не проводить зустрічей з питань Програми ПВК/ФТ та не бере активної участі в упровадженні програм з питань ПВК/ФТ

4

 

12

011

Кожен квартал та/або частіше в разі виникнення необхідності

5

 

13

012

Кожні півроку та/або частіше в разі виникнення необхідності

5

 

14

013

Раз у рік та/або частіше в разі виникнення необхідності

5

 

15

014

Раз у рік без регулярних переглядів у разі виникнення необхідності

5

 

16

015

100 %

10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85

 

17

016

Від 76 % до 99 %

10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85

 

18

017

Від 50 % до 75 %

10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85

 

19

018

До 49 % включно

10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85

 

20

019

У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. У банку є окремий підрозділ з управління ризиками

11

 

21

020

У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. Але в банку відсутній окремий підрозділ з управління ризиками

11

 

22

021

У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками, але вона неефективна

11

 

23

022

У програмі з питань ПВК/ФТ відсутня функція управління ризиками

11

 

24

023

У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ

13

 

25

024

У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він охоплює не всі послуги, які надає банк

13

 

26

025

Так, у банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він неефективний

13

 

27

026

У банку відсутній порядок аналізу ризику ВК/ФТ

13

 

28

027

Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться частіше ніж один раз у три місяці

14

 

29

028

Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у три місяці

14

 

30

029

Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у дев'ять місяців

14

 

31

030

Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться рідше ніж один раз у дев'ять місяців

14

 

32

031

Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь, зокрема, забезпечує співпрацю з бізнес-підрозділами протягом усього процесу (уключає визначення потенційних ВК/ФТ ризиків) для всіх нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань

19

 

33

032

Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь та забезпечує керівництво протягом процесу в разі такої потреби з боку бізнес-підрозділів у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань

19

 

34

033

Підрозділ фінансового моніторингу бере участь на всіх стадіях процесу (наприклад, матриця ризиків розробляється бізнес-підрозділами із залученням підрозділу фінансового моніторингу тільки на стадії затвердження) для більшості нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань

19

 

35

034

Підрозділ фінансового моніторингу не задіяний у процесі затвердження, розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань

19

 

36

035

Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками завжди ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

21

 

37

036

Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками в більшості випадків ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

21

 

38

037

Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками рідко враховуючи зміни у рівнях ризику ВК/ФТ

21

 

39

038

Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

21

 

40

039

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить задокументовану процедуру з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації

24

 

41

040

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації. Однак деякі вимоги не чітко визначені та потребують оновлення

24

 

42

041

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис окремих процедур з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації

24

 

43

042

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації

24

 

44

043

Перелічена інформація зберігається сім або більше років

48

 

45

044

Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років

48

 

46

045

Перелічена інформація зберігається п'ять років

48

 

47

046

Перелічена інформація зберігається менше п'яти років

48

 

48

047

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку

49

 

49

048

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку чи в зберігача

49

 

50

049

Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або в зберігача

49

 

51

050

Інформація частково/повністю втрачена

49

 

52

051

Частіше ніж один раз на рік

56, 64

 

53

052

Не рідше одного разу на рік

56, 64

 

54

053

Не рідше одного разу на два роки

56, 64

 

55

054

За необхідністю

56, 64

 

56

055

Порушення не виявлені

69

 

57

056

За виявлені (вчинені) порушення заходи впливу Національним банком не застосовувалися

69

 

58

057

За виявлені (вчинені) порушення до банку надсилалася письмова вимога Національного банку

69

 

59

058

За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалася письмова вимога Національного банку

69

 

60

059

За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано заходи впливу: письмове застереження та/або штраф та/або зупинення фінансових операцій на визначений період та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалась письмова вимога Національного банку

69

 

61

060

Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів.
Зустрічі проводяться на постійній основі, їх результати доводяться до всіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями

70

 

62

061

Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться за необхідності, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями

70

 

63

062

Не забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться нерегулярно, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями

70

 

64

063

Керівники банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) не проводять зустрічі на постійній основі та/або не беруть участі в підготовці та затвердженні програми ПВК/ФТ

70

 

65

064

Більше п'яти років

73

 

66

065

Від трьох до п'яти років

73

 

67

066

Від одного до трьох років

73

 

68

067

До одного року

73, 74

 

69

068

Від одного до двох років

74

 

70

069

Від двох до трьох років

74

 

71

070

Більше ніж три роки

74

 

72

071

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу України (далі - ДСФМУ)

75

 

73

072

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються

75

 

74

073

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки в процесі приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ, які на сьогодні ще не усунені

75

 

75

074

Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ є неефективним

75

 

76

075

Від 76 % до 100 %

79

 

77

076

Від 50 % до 75 %

79

 

78

077

Від 25 % до 49 %

79

 

79

078

До 24 % включно

79

 

80

079

Забезпечується проведення повноцінного та постійного навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти)

81

 

81

080

Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти). Однак необхідні незначні зміни для покращення цього процесу

81

 

82

081

Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ працівників банку. Однак деякі питання ПВК/ФТ не охоплені цим навчанням. Необхідні значні зміни для покращення цього процесу

81

 

83

082

Не систематичне проведення навчання з питань ПВК/ФТ, які не охоплюють окремі регулятивні питання

81

 

84

083

Навчання проводяться не рідше одного разу на три місяці

83

 

85

084

Навчання проводяться не рідше одного разу на шість місяців

83

 

86

085

Навчання проводяться не рідше одного разу на дев'ять місяців

83

 

87

086

Навчання проводяться один раз на рік або рідше

83

 

88

087

Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться у всіх формах

89

 

89

088

Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів, практичних занять та занять на комп'ютерах

89

 

90

089

Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів та практичних занять

89

 

91

090

Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах самостійних занять

89

 

92

091

Коментарі

8, 16, 17, 26, 35, 39, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95

 


1. Питання 1 - 7, 9, 10 - 15, 18 - 25, 27 - 34, 36 - 38, 40, 44 - 46, 48 - 50, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64 - 67, 69 - 71, 73 - 76, 79, 81, 83, 85, 86, 88 - 91, 93, 94 - повинні містити лише одну відповідь. Якщо вибрано відповідь "Немає даних / не застосовується", то банк у колонці "Відповідь" обов'язково має надати пояснення (текст до 254 символів).

Питання 8, 16, 17, 26, 35, 39, 41 - 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95 у колонці "Відповідь" обов'язково мають містити пояснення (текст до 254 символів).

2. Якщо текст пояснення містить більше 254 символів, то банк надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку лист, у якому наводить питання, яке потребує пояснення, та повний варіант пояснення до цього питання.

(Положення доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.12.2015 р. N 920)

 

Додаток 2
до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 30.03.2016 N 204)
(пункт 321 розділу IV)


(уперше звіти за цією формою з урахуванням змін, внесених постановою
 Правління Національного банку України від 30.03.2016 р. N 204, подаються  банками
 за II квартал 2016 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду)

Подається щоквартально електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Центральній розрахунковій палаті не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду


Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування банку)

Розділ I. Кількість клієнтів

(кількісні показники)

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

2

3

1

Загальна кількість клієнтів, із них:

 

2

кількість клієнтів юридичних осіб

 

3

кількість клієнтів фізичних осіб

 

4

кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців

 

5

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

6

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

7

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

 

8

Кількість клієнтів з низьким ризиком

 

9

Кількість клієнтів із середнім ризиком

 

10

Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику, із них:

 

11

кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком

 

12

Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику

 


Розділ II. Обсяги фінансових операцій

(копійки)

N
з/п

Найменування показника

Фізична особа

Юридична особа

Націо-
нальні публічні діячі

Іноземні публічні діячі

Діячі, які виконують політичні функції в міжнарод-
них організа-
ціях

У межах України

Поза межами України

Загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дору-
ченням клієнтів без попередньої іденти-
фікації та верифікації клієнтів (представ-
ників клієнтів)

Національна валюта

Іноземна валюта / банківські метали

рези-
дент

нерези-
дент

рези-
дент

нерези-
дент

м. Київ та Київська область

Донецька, Луганська, Дніпропет-
ровська, Харківська, Запорізька, Одеська області

інші області (не зазна-
чені в колон-
ках 10, 11)

країни, визначені FATF, які мають страте-
гічні недоліки

країни, які перебу-
вають під моніто-
рингом FATF

країни, які визначені Спеціально уповнова-
женим органом та банком як високо-
ризикові

країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України

інші країни (не зазна-
чені у колон-
ках 13 - 16)

у безготів-
ковій формі

у готів-
ковій формі

у безготів-
ковій формі

у готів-
ковій формі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

5

Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

 

6

Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

 

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS