О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2016-08-29 00:00:00  Версія для друку 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

29.08.2016
м. Київ
N 793/2581/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за N 1232/29362
Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок надання відомостей про смерть фізичних осіб, що додається.
2. Визначити, що інформаційні файли відомостей про смерть фізичних осіб формуються та подаються у форматі XML-файлів.
3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього наказу є Міністерство юстиції України та Державна служба фінансового моніторингу України.
Технічна підтримка надання відомостей про смерть фізичних осіб здійснюється державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
4. Встановити, що пакет інформаційних файлів відомостей про смерть фізичних осіб, державна реєстрація якої здійснювалась з 01 січня 2015 року до набрання чинності цим наказом, формується за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за структурою, визначеною у додатку 1 до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб, затвердженого цим наказом, та одноразово надається адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим наказом на знімному носії інформації в електронній формі із супровідним листом.
5. Державній службі фінансового моніторингу України та державному підприємству, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян, вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
6. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.), Департаменту інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
7. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н. І.
 

Міністр фінансів України
О. Данилюк
Міністр юстиції України
П. Петренко
ПОГОДЖЕНО:
 
Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С. С. Лур'є
В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України
В. П. Зубрій

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України29 серпня 2016 року
 N 793/2581/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 вересня 2016 р. за N1232/29362
 
Порядок
надання відомостей
про смерть фізичних осіб
1. Цей Порядок визначає процедуру надання Міністерством юстиції України Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) відомостей про смерть фізичних осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, громадянства, дат народження і смерті, місць народження і смерті, місця останнього проживання померлої особи, відомостей про вилучені документи у зв'язку з державною реєстрацією смерті.
Відомості щодо державної реєстрації смерті невпізнаних осіб не надаються. У разі встановлення особи такого померлого та внесення змін до актового запису про смерть такі відомості надаються Держфінмоніторингу за звітний період, у якому внесені зміни.
2. Інформаційні файли відомостей про смерть фізичних осіб (далі - інформаційні файли) формуються за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.
3. Інформаційні файли надаються Держфінмоніторингу щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, та містять відомості, внесені до Реєстру протягом звітного періоду.
4. Держфінмоніторинг за результатами обробки інформаційного файла не пізніше третього робочого дня з моменту отримання такого файла формує та надсилає адміністратору Реєстру файл-повідомлення про результат обробки інформаційного файла (далі - файл-повідомлення) за структурою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку.
5. Якщо файл-повідомлення одержано з ненульовим значенням коду помилки, адміністратор Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту отримання такого файла надає Держфінмоніторингу інформаційний файл з усуненими помилками.
Якщо з будь-яких причин адміністратор Реєстру протягом чотирьох робочих днів з моменту відправки інформаційного файла не отримав файла-повідомлення, він звертається до Держфінмоніторингу для з'ясування причин ненадання файла-повідомлення.
6. Обмін інформаційними файлами та файлами-повідомленнями здійснюється засобами електронної пошти із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства у сфері захисту інформації. Під час інформаційного обміну використовуються такі електронні адреси:
dracs_dfm@nais.gov.ua для надсилання адміністратором Реєстру інформаційних файлів та отримання файлів-повідомлень;
fm_minjustice@sdfm.gov.ua для отримання Держфінмоніторингом інформаційних файлів та надсилання файлів-повідомлень.
7. Для ідентифікації підписувача, підтвердження цілісності та забезпечення конфіденційності даних в електронній формі Держфінмоніторинг та адміністратор Реєстру застосовують засоби криптографічного захисту інформації, що сумісні з програмним забезпеченням Реєстру.
 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
Ю. П. Романюк
Директор Департаменту приватного
права Міністерства юстиції України
О. М. Ференс

 
 
Додаток 1
до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
 (пункт 2)
Структура інформаційного файла відомостей про смерть фізичних осіб
Назва інформаційного файла формується таким чином:
DRACS_file[1…N]_quantity[1..N]_[поточна дата, час].xml.zip.p7s.p7e,
де DRACS - константа, тип файла;
file[1…N] - номер файла з послідовності переданих інформаційних файлів, вказується в числовому форматі;
quantity[1..N] - кількість інформаційних файлів у послідовності, вказується в числовому форматі;
[поточна дата, час] - рік, місяць, день, години, хвилини, секунди без роздільних знаків "РРРРММДДГГХХСС";
xml - ознака формату інформаційного файла (XML);
zip - ознака того, що інформаційний файл заархівований;
p7s - ознака того, що інформаційний файл підписаний електронним цифровим підписом;
p7e - ознака того, що інформаційний файл зашифрований.
Максимальна кількість записів в одному інформаційному файлі не може перевищувати 10000 записів. Якщо кількість записів за звітний період перевищує 10000 записів, надання відомостей за такий період здійснюється декількома інформаційними файлами.
Корінний елемент - згідно з вимогами до структури XML-файла може бути тільки один корінний елемент. Назва корінного елемента - DATA. У корінного елемента DATA існує обов'язковий строковий атрибут FORMAT_VERSION, який містить поточну версію формату XML-файла обміну, наприклад 1.0. Корінний елемент повинен містити принаймні один елемент із описом відомостей (Record). Усі поля інформаційного файла є окремими XML-елементами.

Опис
Назва
Тип даних
Обмеження
Запис
Record
-
Кількість таких елементів має бути більшою за 0
Кількість записів
Record_NUMB
CHAR(5)
Кількість записів у файлі
Ідентифікатор інформаційного файла
FILEID
CHAR(250)
Обов'язково заповнюється
Дата початку періоду
FROM_DT
DATE1
Обов'язково заповнюється
Дата закінчення періоду
TO_DT
DATE1
Обов'язково заповнюється

Елемент Record повинен містити такі атрибути:

N
з/п
Опис атрибута
Назва
Тип даних
Обмеження
1
Відомості щодо актового запису про смерть
1.1
Номер актового запису про смерть
REG_NUMB
CHAR(11)
Обов'язково заповнюється
1.2
Дата складання актового запису
DT_SYSTEM
DATE1
Обов'язково заповнюється
1.3
Ознака "Поновлений"
IS_RESTORE
NUMBER(1)
Обов'язково заповнюється:
"0" - ні
"1" - так
1.4
Назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану
OBJ_NAME
CHAR(240)
Обов'язково заповнюється
2
Відомості про фізичну особу
2.1
Прізвище
SURNAME
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявності
2.2
Ім'я
NAME
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявності
2.3
По батькові
PATRONYMIC
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявності
2.4
Стать
RC_HU_SEX
NUMBER(1)
1 - чоловіча
2 - жіноча
2.5
Громадянство
CITIZRNSHIP
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
2.6
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
RC_HU_ INN
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
2.7
Дата смерті
DT_DEATH
DATE1
Обов'язково заповнюється
2.8
Дата смерті 2
DT_DEATH_TXT
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявних неповних даних у п. 2.7 "Дата смерті"
2.9
Дата народження
DT_BIRTH
DATE1
Заповнюється у разі наявності
2.10
Дата народження 2
DT_BIRTH_TXT
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявних неповних даних у п. 2.9 "Дата народження"
3
Відомості про документи, що підтверджують факт смерті
3.1
Назва документа
DOC_NAME
CHAR(100)
Заповнюється у разі наявності
3.2
Номер документа
DOC_NUMB
CHAR(20)
Заповнюється у разі наявності
3.3
Дата видачі
DOC_DATE
DATE1
Заповнюється у разі наявності
3.4
Ким виданий
DOC_DELIVER
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
4
Місце народження фізичної особи, яка померла
4.1
Назва країни
BIRTH_STATE
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
4.2
Назва області
BIRTH_REGION
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
4.3
Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт
BIRTH_DISTRICT
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
4.4
Тип населеного пункту
BIRTH_TOWN_TYPE
Number(1)
1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності
4.5
Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)
BIRTH_TOWN
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
5
Місце смерті фізичної особи
5.1
Назва країни
DEATH_STATE
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
5.2
Назва області
DEATH_REGION
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
5.3
Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт
DEATH_DISTRICT
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
5.4
Тип населеного пункту
DEATH_TOWN_TYPE
Number(1)
1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності
5.5
Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)
DEATH_TOWN
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
6
Місце останнього проживання фізичної особи, яка померла
6.1
Назва країни
HOME_STATE
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
6.2
Назва області
HOME_REGION
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
6.3
Назва району, міста обласного значення, до складу якого входить населений пункт
HOME_DISTRICT
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
6.4
Тип населеного пункту
HOME_TOWN_TYPE
Number(1)
1 - село
2 - селище
3 - місто
4 - селище міського типу
5 - інше
Заповнюється у разі наявності
6.5
Назва населеного пункту (в тому числі міста Київ та Севастополь)
HOME_TOWN
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
6.6
Тип вулиці
HOME_STREET_TYPE
Number(1)
1 - вулиця
2 - площа
3 - бульвар
4 - проспект
5 - провулок
Заповнюється у разі наявності
6.7
Назва вулиці
HOME_STREET
CHAR(120)
Заповнюється у разі наявності
6.8
Номер будинку (додаток до номера будинку/корпусу)
HOME_HOUSE
CHAR(59)
Заповнюється у разі наявності
6.9
Квартира
HOME_FLAT
CHAR(25)
Заповнюється у разі наявності
7
Відомості про вилучені документи у зв'язку з державною реєстрацією смерті фізичної особи
7.1
Найменування документа
D_NAME
CHAR(100)
Заповнюється у разі наявності
7.2
Серія, номер
D_SR_NUMB
CHAR(50)
Заповнюється у разі наявності
7.3
Дата видачі
D_DATE
DATE1
Заповнюється у разі наявності
7.4
Ким виданий
D_DELIVER
CHAR(240)
Заповнюється у разі наявності
8
Дані про свідоцтво про державну реєстрацію смерті
8.1
Серія, номер
DOC_SERIA
CHAR(240)
Обов'язково заповнюється
8.2
Ким видано
DOC_ORG_NAME
CHAR(240)
Обов'язково заповнюється
8.3
Дата видачі
DATE ISSUE
DATE1
Обов'язково заповнюється

____________
1 Формат для дати без часу dd.mm.yyyy, наприклад, 20.01.2015.
 
Додаток 2
до Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб
 (пункт 4)
Структура файла-повідомлення про результат обробки інформаційного файла відомостей про смерть фізичних осіб
Назва файла-повідомлення формується шляхом заміни константи DRACS у назві інформаційного файла константою RERR_DRACS.
Корінний елемент - згідно з умовами структури XML-файла може бути тільки один корінний елемент. Назва корінного елемента - DATA. У корінного елемента DATA існує обов'язковий строковий атрибут FORMAT_VERSION, який містить поточну версію формату XML-файла обміну, наприклад 1.0. Всі поля файла-повідомлення є окремими XML-елементами.

N
Опис
Назва
Тип даних
Обмеження
1
Ім'я файла, при обробці якого виникли помилки
File_Name
CHAR
(240)
Обов'язково заповнюється
2
Дата формування файла RERR_DRACS
Error_Date
dateTime1
Обов'язково заповнюється
3
Код помилки
Error_Code
Number(2)
Обов'язково заповнюється:
0 - файл оброблено успішно;
1 - не вдалося дешифрувати файл;
2 - не вдалося перевірити електронний цифровий підпис файла;
3 - не вдалося розархівувати файл;
4 - файл вже був раніше прийнятий;
5 - надано файл, що не містить жодних даних;
6 - невідповідний формат файла;
7 - невідповідний зміст файла (відсутність обов'язкових полів або невідповідність даних типам полів);
8 - перевищено максимально допустиму кількість відомостей у файлі
4
Повідомлення помилки
Error_Msg
CHAR
(400)
Необов'язково заповнюється

____________
1 Формат для дати та часу dd.mm.yyyy hh24:mi:ss. Наприклад, 20.01.2015 10:43:17.
 
 

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS