ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
 
1.      Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 80/28210 (далі – Наказ).
2.      Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта
Міністерство фінансів України, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг).
3.      Цілі прийняття акта
Наказ розроблено з метою реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6, пункту 10 частини другої статті 18 та частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) та удосконалення процедури надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.
4.      Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності Наказу розпочато 05.02.2016, завершено 28.02.2017.
5.      Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)  
Базове.
6.      Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
7.      Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
Відстеження здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних на основі їх обліку у Держфінмоніторингу. Під час відстеження проаналізовані статистичні дані з 05.02.2016 по 28.02.2017 року.
8.      Кількісні та якісні показники результативності акта.
Дія Наказу поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу не потребували додаткових затрат коштів та часу для виконання вимог Наказу. Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень Наказу – високий, оскільки Наказ розміщено на офіційному веб-сайті міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу.
Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Також, працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Базове відстеження здійснене з метою перевірки досягнення наказом цілей, задекларованих в аналізі регуляторного впливу до проекту наказу.
Інформація відповідно до Наказу запитується Держфінмоніторингом, у разі необхідності отримання відомостей для проведення аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу.
Держфінмоніторинг в період, за який здійснювалось базове відстеження, не мав потреби в отриманні від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації, відповідно до Наказу.
В свою чергу, Наказ є єдиним регуляторним актом, спрямованим на упорядкування процедури отримання Держфінмоніторингом від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації з питань фінансового моніторингу, необхідної для виконання покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та передбачає єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації.
 
 
Державний секретар                                                                                                     Є. КАПІНУС