ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним бюро розслідувань укладено Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою 24 травня 2018 року підписано Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво.
Метою цієї Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у сфері протидії злочинності.
Беручи до уваги виклики сьогодення, що стоять перед Держфінмоніторингом та Державним бюро розслідувань, підписання вказаної Угоди є важливою передумовою дієвого та плідного співробітництва в контексті поглиблення практичного співпраці між відомствами в напрямку ефективної протидії злочинності в Україні.
Загалом, в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у сфері протидії злочинності, керівники державних відомств в рамках підписаної Угоди домовились про:
-надання взаємної допомоги у взаємодії з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у сфері протидії злочинності;
-обмін досвідом та інформацією у сфері протидії злочинності;
-здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, в тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій.
Держфінмоніторинг і надалі налаштований на конструктивний діалог з усіма зацікавленими установами задля спільного та скоординованого захисту фінансової системи України від посягань злочинців, а також зміцнення економічної безпеки держави в цілому. 


 

 

 

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua