ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


У місті Чернівці проходить міжнародний науково - практичний семінар на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками»
У місті Чернівці з 23 по 25 жовтня 2019 року проходить міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками».
Участь в семінарі приймають представники Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Регіональний Координатор Проекту EU-ACT, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, правоохоронних органів та ін.
Особлива увага під час семінару приділена питанням антилегалізаційного стримування як стратегічному пріоритету держави, секторальним оцінкам ризиків ринку цінних паперів у сфері фінансового моніторингу, секторальним оцінкам ризиків банківської системи у сфері фінансового моніторингу, оцінки ризиків неприбуткового сектору, тощо.
Як відмітив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський: «Даний семінар є дуже важливим міжнародним заходом з огляду на актуальні питання управління національними ризиками та подальшого розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У подальшому Держфінмоніторингом планується продовження співробітництва з Координатором проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, в рамках проведення подібних заходів на центральному та регіональному рівнях.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua